آخرین شماره

39
شماره39   سال 11 بهار-تابستان 1397
|

راهنمای ارسال مقاله

 1. مجله صنعت و دانشگاه به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. این فصلنامه حاوی مقالاتی در زمینه‌های گوناگون می‌باشد.
 2. نوع مطالبي که در فصلنامه چاپ می‌شود عبارتند از‌:
 • مقالات مروری که معمولاً توسط سردبیر از صاحبنظران درخواست می‌شود.
 • مقالات تحقیقاتی
 • مقالات کوتاه
 1. مقاله باید در مجلات ديگر به چاپ نرسیده و همزمان برای چاپ به نشریه‌ی دیگری ارسال نشده باشد.
 2. مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله به عهده‌ی
  نویسنده‌(ها) است.
 3. مقاله‌ی ارسال شده، توسط هیأت تحریریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و فصلنامه در ویرایش ادبی و محتوایی و در صورت لزوم حذف بخش یا بخش‌هایی از مقاله مجاز است.
 4. زبان فصلنامه فارسی است، لذا حتماً بایستی یک چکیده انگلیسی هم داشته باشد و حتی المقدور از واژه‌های فارسی برای بیان مطالب علمی استفاده شود. لازم است مقاله فاقد اشکالات املایی یا نکات دستوری باشد.
 5. تمامی مطالب متن و منابع باید با فاصله یک خط در میان
  ‌با نرم افزار word تایپ شده و دارای حاشیه‌ی 2 سانتی‌متر از هر طرف باشد. قلم به‌کار رفته نازنين و اندازه آن 12 باشد.
 6. تمامی مقالات باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد:
 • عنوان مقاله: عنوان مقاله با قلم سياه تایپ شود، آنگاه نام نویسنده یا نویسندگان، رتبه‌ی علمی، نشانی(شامل نام دانشگاه یا دانشکده، مؤسسه و واحد تحقیقاتی مرتبط و ...) قید شود.
 • چکیده‌ی مقاله: چکیده‌ی فارسی ساختارمند باید پس از مقدمه‌ای کوتاه هدف از تحقیق، روش تحقیق، یافته‌ها و نتیجه‌گیری را به طور اختصار بیان نماید (حداقل 150 کلمه و حداکثر 250 کلمه). این نکته برای چکیده‌ی مقاله به زبان انگلیسی نیز صادق است. در پایان چکیده مقاله، كليد‌واژه بايد شامل تعدادی کلمات کلیدی(حداقل 3 و حداکثر 5 كلمه)، در چکیده‌ی فارسی به زبان فارسی و در چکیده‌ی انگلیسی به زبان انگلیسی، باشد.
 • مقدمه: مقدمه باید ضمن بیان هدف و مسأله‌ی مورد تحقیق، حاوی خلاصه‌ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر(داخلی و خارجی) در چند سال اخیر همراه با یادآوری منابع آن‌ها باشد. لازم به یادآوری است که نباید در این قسمت داده‌ها و یا نتیجه‌گیری کار گزارش شود.
  • روش بررسی‌: به نحوی باید نوشته شود که هر خواننده‌ای بتواند با استفاده از آن، تجربه‌ی نویسنده مقاله را تکرار نماید و
   می‌تواند شامل روش تحقیق، مدت زمان اجرا، مکان اجرای پژوهش، جامعه مورد مطالعه، رعایت موازین اخلاقی در پژوهش، نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات، ابزار‌های اندازه‌گیری و آزمون‌های آماری باشد.
   • یافته‌ها: در این بخش باید یافته‌های به دست آمده از تحقیق بدون بحث بیان گردد و نباید داده‌های جدول‌ها، شکل‌ها و نمودارها مجدداً در این قسمت تکرار شوند. شماره‌ی جدول‌ها، تصاویر و نمودار‌ها باید با دقت در متن آورده شوند و هر کدام در صفحات جداگانه‌ای آورده و شماره‌گذاری شوند.
    • بحث و نتیجه‌گیری: در این بخش نویسنده (ها) تفسیری منطقی از یافته‌های به دست آمده ارائه نموده و هم چنین یافته‌های به دست آمده را با مطالعات انجام شده مقایسه می‌نمایند‌. محدودیت‌های مطالعه و همچنین پیشنهاد‌ها برای مطالعات آینده از قسمت‌های مهم بحث و نتیجه‌گیری می‌باشد.
     • سپاسگزاری: از منابع کمک‌های مالی، افراد یا سازمان‌های همکار در انجام این پژوهش
     • منابع: منابع به ترتیب حروف الفبا شماره­گذاری شده (منابع فارسی ابتدا و بعد منابع انگلیسی) و به صورت زیرآورده
      می­شوند.

منابع فارسی:

مقاله: نام خانوادگی نویسنده‌(ها)، نام کوچک نویسنده(ها)،
عنوان مقاله، نام کامل مجله، شماره‌ی جلد، شماره‌ی صفحه، محل برگزاري، شهر، ماه، سال.

مثال: شفيعي، مسعود، ارتباط دانشگاه و صنعت: موانع اساسي و راهکارهاي توسعه‌اي، مجموعه مقالات هشتمين کنگره سراسري همکاري‌هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي،
صفحات 50-41، دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران، آذر، 1383.

كتاب: نام خانوادگی نویسنده‌(ها)، نام کوچک نویسنده(ها)،
نام كتاب، شماره چاپ، نام ناشر، محل انتشار، سال انتشار.

مثال: شفيعي، مسعود، ارتباط صنعت و دانشگاه: آينده‌اي تابناک، پيشينه‌اي تاريک، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران، 1386.

منابع انگلیسی:

مقاله: نام خانوادگی نویسنده (ها)، نام کوچک نویسنده (ها)،
عنوان مقاله، نام کامل مجله، شماره‌ی جلد، شماره صفحه، سال انتشار.

مثال:

Antonelli, ‍‍‍C, “The evolution of the Industrial organization of the production of Knowledge”. Cambridge Journal of Economics, 1999, 23, pp.243-260, 1999.

كتاب: نام‌ خانوادگی نویسنده‌(ها)، نام کوچک نویسنده(ها)، نام كتاب، شماره چاپ، نام ناشر، محل انتشار كتاب، سال انتشار.

مثال:

Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L.”Universities in the Global Economy: A triple Helix of university-industry-government relations, Cassell Academic , London, 1997.

آوردن اسامی تمامی نویسندگان کتاب‌ها یا مقالات الزامی است.

 1. شماره­گذاري بخش­ها: تمامي بخش­هاي مقاله، به غير از
  بخش­هاي ستاره خورده بالا به صورت نمونه شماره­گذاري شود.
 2. مبانی نظری مرتبط با کیفیت در آموزش عالی

1.2 جایگاه و نقش آموزش عالی در نظام نوآوری ملی

1.1.2 سیرتکاملی الگوهای نوآوری

 • . نگاره‌ها، نمودارها و جدول‌ها: نسخه‌ی اصلی نگاره‌ها، نمودارها و جدول‌ها هر کدام در صفحات جداگانه و در کاغذ A4 (حتی‌الامکان

گلاسه) ارسال گردد. آوردن شماره‌ی هر کدام، نام نویسنده‌ی اول و جهت درج تصویر، در پشت هر صفحه ضروری است. لازم است تعداد نگاره‌ها، نمودارها و جدول‌ها با حجم كلي مقاله متناسب باشد و عکس‌ها به‌صورت سیاه و سفید تهیه شده باشند.

 1. زیر‌نویس شکل‌ها و نمودارها: در این بخش زیر‌نویس شکل‌ها و نمودارها در صفحه‌ای جداگانه با آوردن شماره‌ی آنها به دقت شرح داده می‌شود. لازم است اختصارات موجود در نگاره‌ها در زیر‌نویس فارسی توضیح داده شود.
 2. ارسال مقاله: نویسنده‌ی مسئول باید يك نسخه از مقاله كامل را، به آدرس دفتر مجله و یا به صورت فایل ضمیمه با پست الکترونیکي به آدرس پست الکترونیکي مجله ارسال نماید.