نشریه صنعت و دانشگاه- هیات تحریریه
هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۵/۲۵ | 

 

هیأت تحریریه:

 

دکتر جعفر توفیقی (استاد): دانشگاه تربیت مدرس

 

دکتر محمد توکل (استاد): دانشگاه تهران

 

دکتر مسعود شفیعی (استاد): دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

دکتر عباس طائب (استاد): دانشگاه علم و صنعت ایران

 

دکتر حسن ظهور (استاد): دانشگاه صنعتی شریف

 

دکتر محمود کمره‌ای (استاد): دانشگاه تهران

 

دکتر فتح اللّه مضطرزاده (استاد): دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

دکتر سیداحمد معتمدی (استاد): دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

دکتر محمد اقدسی (دانشیار): دانشگاه تربیت مدرس

 

دکتر علیرضا جهانگیریان (دانشیار): دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

دکتر محمدرضا حمیدی‌زاده (استاد): دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر محمدمهدی مظاهری (دانشیار): دانشگاه آزاد اسلامی

 

دکتر حجّت اللّه حاج حسینی (استادیار): سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

 

دکتر سعید خرقانی (استادیار): دانشگاه صنعت آب و برق

 

دکتر علی محمد کیمیاگری (دانشیار): دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

دکتر مرتضی محمدخان (استادیار): دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر منوچهر منطقی (استادیار): دانشگاه مالک اشتر

 

دکتر صمد مؤمن بالله (استادیار): وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

دکتر منصور معظمی (استادیار پژوهشی): پژوهشگاه صنعت نفت

 

دکتر محمود مقدم (استادیار پژوهشی): پژوهشگاه نیرو

 

دکتر محمدنقی مهدوی (پژوهشیار): سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه صنعت و دانشگاه:
http://jiu.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب