نشریه صنعت و دانشگاه- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برای دریافت فایل راهنمای نگارش اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه صنعت و دانشگاه:
http://jiu.ir/find.php?item=1.48.12.fa
برگشت به اصل مطلب