• صفحه اصلی
  • شناسایی و بررسی تاثیر مشوقهای مالیاتی بر پویایی‌ سرمایه‌گذاری در استان خراسان جنوبی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2020051158 بازدید : 1467 صفحه: 88 - 79

نوع مقاله: ترجمه

مقالات مرتبط