• صفحه اصلی
  • مهندسي مجدد فرآيند تجاري سازي در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202005166631 بازدید : 9558 صفحه: -

نوع مقاله: ترجمه