• صفحه اصلی
  • بررسی همکاریهای پژوهشی دستگاههای عضو کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات با دانشگاههای صنعتی منتخب کشور طی سالهای 89 و 90 (با تکیه بر تحلیل اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات))

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2020051035 بازدید : 8936 صفحه: 5 - 20

نوع مقاله: ترجمه

مقالات مرتبط