• صفحه اصلی
  • تاثیر سرمایه فکری بر تسهیم دانش با بررسی نقش میانجی‌گیری یادگیری سازمانی در دانشگاه امیرکبیر

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2020051143 بازدید : 10377 صفحه: 47 - 58

نوع مقاله: ترجمه

مقالات مرتبط