• صفحه اصلی
  • شناسایی تسهیل کننده‌های تجاری‌سازی دانش در حوزه علوم انسانی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2020051160 بازدید : 9192 صفحه: 53 - 66

نوع مقاله: ترجمه

مقالات مرتبط