• صفحه اصلی
  • بررسی عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه سمنان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2020051161 بازدید : 8622 صفحه: 37 - 52

نوع مقاله: ترجمه

مقالات مرتبط