• صفحه اصلی
  • ارائه نقشه راه پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه نمونه موردی: دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202005136605 بازدید : 12236 صفحه: -

نوع مقاله: ترجمه