• صفحه اصلی
  • دانشگاه پژوهی (IR)؛ ضرورتی مغفول مانده در راستای تقویت همکاری‌های دانشگاه و صنعت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202005166613 بازدید : 9706 صفحه: -

نوع مقاله: ترجمه