• صفحه اصلی
  • نقش مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در توسعه ی شرکت های دانش بنیان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200511107 بازدید : 7861 صفحه: 42 - 59

نوع مقاله: ترجمه

مقالات مرتبط