• صفحه اصلی
  • بررسی نقش تعدیلگری خلاقیت و نوآوری سازمانی در رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200512169 بازدید : 6240 صفحه: 11 - 26

نوع مقاله: ترجمه