• صفحه اصلی
  • بررسی تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی‌ رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200510182 بازدید : 10706 صفحه: 75 - 90

نوع مقاله: ترجمه

مقالات مرتبط