• صفحه اصلی
  • بهینه‌پویی برای حمایت از نوآوری: بررسی روند توسعه طرح‌های برنده جایزه بین‌المللی خوارزمی (KIP)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200510195 بازدید : 13852 صفحه: 59 - 74

نوع مقاله: ترجمه

مقالات مرتبط