• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک، رهبری تحول‌گرا و یادگیری سازمانی با فرایند حمایت ایده توسعه محصول جدید (مطالعه موردی شرکت‌های دانش‌بنیان مرکز رشد جامع دانشگاه فردوسی مشهد)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200510211 بازدید : 13640 صفحه: 57 - 74

نوع مقاله: ترجمه

مقالات مرتبط