• صفحه اصلی
  • بررسی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک(SMEs) دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان گیلان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2020051153 بازدید : 5976 صفحه: 5 - 18

نوع مقاله: ترجمه