• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه بین مدیران چندشغله و مدیریت سود با تاکید بر نقش راهبردی شرکتی در صنایع تولیدی بورس اوراق بهادار تهران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202009089873 بازدید : 10714 صفحه: 51 - 62

نوع مقاله: ترجمه