• صفحه اصلی
  • رتبه¬بندی عوامل کلیدی موفقیت فعالیت‌های برون‌سپاری خدمات نگهداری و تعمیرات دانشگاه‌ها با استفاده از رویکرد فازی (مورد مطالعه: دانشگاه سمنان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202009229874 بازدید : 15224 صفحه: 63 - 80

نوع مقاله: ترجمه

مقالات مرتبط