• صفحه اصلی
  • نیازسنجی آموزش‌های مهارتی بر اساس طرح آمایش سرزمینی در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2020051166 بازدید : 1456 صفحه: 78 - 67

نوع مقاله: ترجمه