• صفحه اصلی
  • رتبه¬بندی عوامل کلیدی موفقیت فعالیت‌های برون‌سپاری خدمات نگهداری و تعمیرات دانشگاه‌ها با استفاده از رویکرد فازی (مورد مطالعه: دانشگاه سمنان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : بازدید : 204 صفحه: 80 - 63

نوع مقاله: ترجمه