• صفحه اصلی
  • رابطه فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی با پیاده¬سازی مولفه های مدیریت فرانوگرا (پژوهشی دانشگاهی: راهبردی برای صنعت)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2020030614668 بازدید : 13984 صفحه: 47 - 60

نوع مقاله: پژوهشی