• صفحه اصلی
  • انقلاب چهارم صنعتی و رویکردهای لازم برای سیاستگذاران علمی، اقتصادی و صنعتی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 000000 بازدید : 469 صفحه: 57 - 75

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط