• صفحه اصلی
  • شناسایی موانع ایجاد شرکتهای زایشی دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 000000 بازدید : 429 صفحه: 161 - 183

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط