• صفحه اصلی
  • طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریتِ کیفیت فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 000000 بازدید : 574 صفحه: 203 - 222

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط