• صفحه اصلی
  • تحلیل مقایسه‌ای وضعیت فرهنگ کارآفرینانه میان دانشگاه سمنان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2020051145 بازدید : 9242 صفحه: 45 - 56

نوع مقاله: ترجمه