• صفحه اصلی
  • نسل سوم دانشگاهی: تجربه‌های موفق دانشگاههای برتر در آموزش کارآفرینی با اتکا به منابع صنعت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200513177 بازدید : 1725 صفحه: 14 - 1

نوع مقاله: ترجمه

مقالات مرتبط