• صفحه اصلی
  • شناسایی و بررسی میزان اهمیت نسبی استراتژی های مدیریت دانش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ( مورد مطالعه : شرکت های دانش بنیان تولید کننده نرم فزار شهر تهران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2020051156 بازدید : 10666 صفحه: 73 - 86

نوع مقاله: ترجمه

مقالات مرتبط