• صفحه اصلی
  • الگوي مطلوب ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه موردپژوهي تجربه‌هاي دفتر همكاري‌هاي فناوري در كشور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202005166627 بازدید : 10186 صفحه: -

نوع مقاله: ترجمه