• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه بین مدیران چندشغله و مدیریت سود با تاکید بر نقش راهبردی شرکتی در صنایع تولیدی بورس اوراق بهادار تهران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : بازدید : 214 صفحه: 62 - 51

نوع مقاله: ترجمه

مقالات مرتبط