• صفحه اصلی
  • تصاویر و طرح های کلان صنعت آینده کشورهای پیشتاز دلالت ها، یافته ها؛ درس ها و آموزه ها برای دولت، دانشگاه و صنعت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 000000 بازدید : 9774 صفحه: 33 - 56

20.1001.1.27170446.1399.13.47.7.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط