• صفحه اصلی
  • تأثیر کیفیت خدمات ارائه شده بر ادراک مشتریان بیمه ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200510171 بازدید : 7419 صفحه: 27 - 34

نوع مقاله: ترجمه