صفحات المجلة

فهرس المقالات علی اکبر مستقیمی

  • openaccess المقالة

    1 - ما و آينده
      علی اکبر مستقیمی نسيم  نوسودي
    در اين مقاله ضمن اشاره به فعاليت‌هايي كه در گذشته در ارتباط با آينده‌نگري صورت گرفته است، به روش‌هاي جديد برنامه‌ريزي براي آينده و تعريف چالش‌هاي كلاني كه در زمره آينده‌نگري قرار مي‌گيرند پرداخته شده است. علاوه بر اين و براي نمونه به چند چالش مهم جهاني و اثرات آن اشاره أکثر
    در اين مقاله ضمن اشاره به فعاليت‌هايي كه در گذشته در ارتباط با آينده‌نگري صورت گرفته است، به روش‌هاي جديد برنامه‌ريزي براي آينده و تعريف چالش‌هاي كلاني كه در زمره آينده‌نگري قرار مي‌گيرند پرداخته شده است. علاوه بر اين و براي نمونه به چند چالش مهم جهاني و اثرات آن اشاره گرديده است. در پايان به شرايط و الزامات تدوين و طراحي برنامه‌ريزي‌هاي درازمدت اشاره شده است و بالأخره برنامه‌ريزي درازمدت در ايران و ساير كشورها با نگاهي بر چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران با هم مقايسه گرديده است تفاصيل المقالة