ا

 • ابراهیم زاده آسمین.حسین بررسی علل جامعه شناختی گرایش به استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی (مورد مطالعه: جوانان زاهدانی) [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • ابوالقاسمی.محمود ارائه الگو در خصوص کارآفرینی دانشگاه و ارتباط صنعت و دانشگاه [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • اجتهادی.مصطفی شناسایی عوامل مؤثر بر مدرک گرایی در نظام آموزش عالی ایران [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • اجل‌لوئیان.رسول تأثیر پایان نامه های دانشجویی در جهت رشد صنعت تونلسازی (مطالعه موردی: تونل بلند قمرود) [ دوره6, شماره 19 , 20 - بهار - تابستان سال 1392]
 • احمدوند.علی محمد ارائه نقشه راه پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه نمونه موردی: دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام [ دوره5, شماره 15 , 16 - بهار - تابستان سال 1391]
 • احمدی.زهرا شناسایی عوامل موثر بر ارتباط دانشگاه و صنعت [ دوره8, شماره 29 , 30 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • احمدی.سیدعلی‌اکبر مطالعه و الگویابی سازمان‌های نوآور و فرآیند طراحی و َعملیاتی کردن این سازمان‌ها [ دوره8, شماره 29 , 30 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • ازگلی.حسنعلی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و نقش حاکمیتی آن در ارتقای زیست بوم فناوری کشور [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • اسکندرزاده.علی استفاده از رویکرد QFD در بهبود ارتباط صنعت برق و دانشگاه [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1397]
 • اسکندری.مجتبی طراحی نظام توسعۀ مدیریت ایمنی در صنعت هوانوردی کشور [ دوره7, شماره 25 , 26 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • اشتری مهرجردی. اباذر صورتبندی اجتماعی نظام ارزشی کارآفرینان اجتماعی زن [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • اشتری مهرجردی. اباذر تبیین عوامل اجتماعی اخلاق کار (مورد مطالعه: اعضای هیات علمی دانشگاه‌های شهر تهران) [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • اشتری مهرجردی.اباذر تبیین عوامل مؤثر بر اخلاق کار دانشگاهی جامعه دانشگاهی محقق اردبیلی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]
 • اشجعی.مریم تاثیرپذیری عملکرد صادراتی و تجاری از استراتژی های سازمانی (مورد مطالعه: شرکت نان قدس رضوی) [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • اصغری.حامد فراتحلیل پیوند صنعت و دانشگاه [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1395]
 • اطاعتگر.زهرا زمينه‌هاي ارتباط صنعت و دانشگاه و تجارب وزارت نيرو [ دوره2, شماره 3 , 4 - بهار - تابستان سال 1388]
 • افراسیاب.محبوب علت‌شناسی جرایم ربات‌ها: با تأکید بر نظریه انتخاب عقلانی [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • امامی.منا صورتبندی اجتماعی نظام ارزشی کارآفرینان اجتماعی زن [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • امانی تهران.محمد تبدیل دانش و فناوری دانشگاهی به محصول قابل عرضه به صنعت [ دوره2, شماره 5 , 6 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • امی.فتح الله همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1399]
 • امیرپورسعید.محمدعلی بررسی جامعه شناختی رابطه دانشگاه و صنعت [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1397]
 • امیری.بهرنگ نیازسنجی آموزش‌های مهارتی بر اساس طرح آمایش سرزمینی در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی [ دوره7, شماره 23 , 24 - بهار - تابستان سال 1393]
 • امین زاده.رحیم بررسی و مقایسه آموزش فنی و حرفه ای ایران با سایر کشورهای دنیا [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • امین‌بیدختی.علی‌اکبر تاثیر سرمایه فکری بر تسهیم دانش با بررسی نقش میانجی‌گیری یادگیری سازمانی در دانشگاه امیرکبیر [ دوره6, شماره 19 , 20 - بهار - تابستان سال 1392]
 • امینی سدهی.امیر مظفر موانع کارآفرینی رشته های کشاورزی در آموزش دانشگاهی [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • امینی.مصطفی تجربه همکاری دانشگاه با صنعت در ایالات متحده آمریکا [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • اميري نيا.حميدرضا الگوي مطلوب ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه موردپژوهي تجربه‌هاي دفتر همكاري‌هاي فناوري در كشور [ دوره2, شماره 5 , 6 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • امين نيا.الهام فرصت‌ها و چالش‌ها در ساخت كالاهاي آب و برق [ دوره2, شماره 3 , 4 - بهار - تابستان سال 1388]
 • انتظاری.یعقوب جایگاه آموزش های مهارتی در توسعۀ اقتصادی دانش بنیان [ دوره5, شماره 17 , 18 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • انصاری.رضا تعیین رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و مزیت رقابتی (مورد مطالعه :گروه صنعتی انتخاب) [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • انصاری.محمد مهدی حاکمیت شایستگان، شایسته‌سالاری و تمدن نوین اسلامی [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • ایران پور مبارکه.رضا نوآوری و دانشگاه؛ تأملی بر شکل‌گیری و توسعه دانشگاه نوآور [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1397]

آ

 • آپرناک.آرش تاثیرپذیری عملکرد صادراتی و تجاری از استراتژی های سازمانی (مورد مطالعه: شرکت نان قدس رضوی) [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • آذرکسب. سیدامید رایانش امن در اینترنت همه چیز [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • آذرکسب. سیدامید استراتژی‌ها و تحولات اکوسیستم اینترنت همه چیز در مالزی [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • آذرکسب.سیدامید گستره تاثیرات کووید 19 بر الگوهای جهانی تحول دیجیتال [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]
 • آراسته.حمیدرضا شناسایی عوامل مؤثر بر مدرک گرایی در نظام آموزش عالی ایران [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • آراسته.حمیدرضا نقش پارك‌ها و مراكز رشد علم و فنّاوري در تجاري‌سازي يافته‌هاي پژوهشي [ دوره3, شماره 9 , 10 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • آقابابا.زهرا تحلیل حقوقی- جامعه شناختی جرم شناختی بزه کاری کودکان خیابانی (از خانواده تا جامعه و صنعت) [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • آقاجانی مرساء.حسین زمینه‌ها و مؤلفه‌های تحول‌خواهی در آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • آقايي.عبداله نقش پارك فناوري مجازي در تحول ماهيت صنعت و دانشگاه در اقتصاد دانش‌بنيان [ دوره2, شماره 3 , 4 - بهار - تابستان سال 1388]
 • آل عمران.رویا بررسی خوداتكـايي انفعالي صنعت پتروشيمي‌ايران در مقايسه با نگرش سيستمي‌به اين صنعت [ دوره2, شماره 3 , 4 - بهار - تابستان سال 1388]

ب

 • بابادی.سیما تأثير پيادهسازي مديريت کيفيت جامع بر بهبود فرآيندهاي کاري: مطالعه موردی اداره کل امور اقتصادي و دارايي خوزستان [ دوره3, شماره 9 , 10 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • بادامچی.محمدحسین مناقشه تکنولوژی و تمدن: بررسی موردی دانشگاه آریامهر (شریف) در دوره پهلوی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]
 • بارانی.شهرزاد تأثیر حمایت‌های کارآفرینانه نظام آموزش عالی علمی ـ کاربردی کشاورزی بر رفتار کارآفرینانه: رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری [ دوره3, شماره 9 , 10 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • باقری نژاد.جعفر رویکرد سیستمی به کیفیت درآموزش عالی درچارچوب نظام نوآوری ملی [ دوره3, شماره 7 , 8 - بهار - تابستان سال 1389]
 • باقری نژاد.جعفر دانشگاه و صنعت ایران در فرایند گذر در عصر دانش و نوآوری [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز سال 1387]
 • باقری نژاد.جعفر تدوین سیاست علم، فناوری و نوآوری برای کشورهای در حال توسعه: ارائه مدل مفهومی و تحلیل تطبیقی [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1394]
 • بختیاری نژاد.فیروز روش های آموزش علوم و فناوری مهندسی با نگاهی بر تجربیات کشورهای صنعتی [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • بختیاری نژاد.فیروز طراحی و پیاده سازی مدلی در ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیقاتی [ دوره6, شماره 19 , 20 - بهار - تابستان سال 1392]
 • بختیاری. سعید ارائه چارچوب مفهومی توسعه توانمندی فنّاورانه دانشگاه های صنعتی جمهوری اسلامی ایران [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • بداقی.الناز نیازسنجی آموزش‌های مهارتی بر اساس طرح آمایش سرزمینی در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی [ دوره7, شماره 23 , 24 - بهار - تابستان سال 1393]
 • بداقی.غلامرضا نیازسنجی آموزش‌های مهارتی بر اساس طرح آمایش سرزمینی در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی [ دوره7, شماره 23 , 24 - بهار - تابستان سال 1393]
 • بدیع‌زاده.علی ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار در صلاحیت‌های کارآفرینانه مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]
 • بذرافشان. آمنه بررسی رابطه بین مدیران چندشغله و مدیریت سود با تاکید بر نقش راهبردی شرکتی در صنایع تولیدی بورس اوراق بهادار تهران [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1398]
 • برزنونی.محمدعلی ارائه چارچوب مفهومی توسعه توانمندی فنّاورانه دانشگاه های صنعتی جمهوری اسلامی ایران [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • برندک.شادی تبدیل دانش و فناوری دانشگاهی به محصول قابل عرضه به صنعت [ دوره2, شماره 5 , 6 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • بندریان.رضا الگوی اثربخش توسعه فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری [ دوره5, شماره 17 , 18 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • بندریان.رضا بررسی مدل‌های تجاری سازی فناوری و ارائه مدل بومی برای حمایت از تجاری سازی فناوری در کشور [ دوره7, شماره 23 , 24 - بهار - تابستان سال 1393]
 • بندریان.مهدی الگوی اثربخش توسعه فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری [ دوره5, شماره 17 , 18 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • بنی هاشمی.سید علی شناسایی و بررسی تاثیر مشوقهای مالیاتی بر پویایی‌ سرمایه‌گذاری در استان خراسان جنوبی [ دوره7, شماره 23 , 24 - بهار - تابستان سال 1393]
 • بنی هاشمی.سید علی ارزیابی موانع ارتباط دانشگاه با صنعت در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1397]
 • بنی‌هاشمی.سید علی شناسایی و بررسی تاثیر مشوقهای مالیاتی بر پویایی‌ سرمایه‌گذاری در استان خراسان جنوبی [ دوره7, شماره 23 , 24 - بهار - تابستان سال 1393]
 • بنی‌هاشمی.سید علی تدوین و ارزیابی استراتژی های دانشگاه با مدل تلفیقی A'WOT [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1394]
 • بوشهري.عليرضا پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب نظام ملي نوآوري مطالعه‌ي موردي فن‌‌بازار [ دوره2, شماره 3 , 4 - بهار - تابستان سال 1388]
 • بهاردوست. مهدی تدوین مدل راهبردی جهت رابطه دانشگاه و"صنعت" با هدف جذب دانشجو [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1399]
 • بهببهانی.پگاه نقش مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در توسعه ی شرکت های دانش بنیان [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1394]
 • بهبودی.امید تأثیر کیفیت خدمات ارائه شده بر ادراک مشتریان بیمه ایران [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • بهبودی.امید تحلیل مسیر از تجربه برند تا ارتباطات شفاهی: بررسی نقش تعاملات اجتماعی آنلاین مصرف‌کننده (مورد مطالعه: مشتریان برند وایتکس) [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • بهبودی.امید از قصد تا رفتار مصرف کننده؛ بررسی نقش تعدیلگر ریسک زیبایی شناسی و ریسک اقتصادی درک شده [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • بهبودی.امید بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش برند شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1395]
 • بهبودي.اميد تاثیرپذیری عملکرد صادراتی و تجاری از استراتژی های سازمانی (مورد مطالعه: شرکت نان قدس رضوی) [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • بهرامی.محسن ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه: ايران، افق 1404 [ دوره2, شماره 5 , 6 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • بهروزي.محمد ارائه‌ی مدلی مناسب برای پاسخ به نیازهای بازار کار از طریق ارتباط کارامد صنعت و دانشگاه [ دوره2, شماره 3 , 4 - بهار - تابستان سال 1388]
 • بهزادی.محمدحسن توانمندسازی یادگیری ریاضی دانش آموزان با رویکرد تحلیل شبکه ای مبتنی بر دیمتل [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • بی تعب.علی الگوي مطلوب ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه موردپژوهي تجربه‌هاي دفتر همكاري‌هاي فناوري در كشور [ دوره2, شماره 5 , 6 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • بیات ترک.فرزانه مروری بر مدل های خطی تجاری سازی و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1394]
 • بیگدلو. نسرین کاربرد نظریه اکوتون نوآوری برای اصلاح ساختار اکوسیستم نوآوری ایران [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]

پ

 • پژوهان.ایوب کارآفرینی دانشگاهی: طراحی و تدوین یک مدل گام به گام [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1397]
 • پژوهش جهرمی.امین دروازه‌بان دانش و فناوری: مفاهیم و اهمیت نقش [ دوره8, شماره 29 , 30 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • پورآتشی.مهتاب دانش محوری در دانشگاه و صنعت از منظر یادگیری سازمانی مبتنی بر تجربیات [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • پوربرخورداری.مائده ضرورت حمایت حقوقی از فعالیت های صنعت نساجی [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1398]
 • پورتیمور فرد تبریزی.فرزین بررسی عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه سمنان [ دوره7, شماره 23 , 24 - بهار - تابستان سال 1393]
 • پورصادق.ناصر بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری با مزیت رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط [ دوره6, شماره 19 , 20 - بهار - تابستان سال 1392]
 • پورکریمی.جواد دروازه‌بان دانش و فناوری: مفاهیم و اهمیت نقش [ دوره8, شماره 29 , 30 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • پورنگ.علی تأثیر کیفیت خدمات ارائه شده بر ادراک مشتریان بیمه ایران [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1396]

ت

 • تجدد.اميررضا دستاوردهاي پياده‌سازي طرح‌هاي اينترنشيپ در صنعت برق خراسان [ دوره2, شماره 5 , 6 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • تقوی علیداش.حسین ارزیابی شرکت‌های فولادسازی با استفاده از الگوی سازمان استراتژی محور [ دوره6, شماره 19 , 20 - بهار - تابستان سال 1392]
 • تقوی علیداش.حسین ارزیابی شرکت‌های فولادسازی با استفاده از الگوی سازمان استراتژی محور [ دوره6, شماره 19 , 20 - بهار - تابستان سال 1392]
 • تقوی.سید مصطفی ارزیابی تاثیر عملکرد اقتصادی کمیته امداد امام بر عدالت اجتماعی [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • توفیقی.جعفر پژوهشگاه صنعت نفت، شصت سال تجربه و دانش در مسیر اثربخشی به صنعت نفت [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • توفیقی.جعفر ضرورت ارتقای کیفیت در آموزش عالی ایران [ دوره2, شماره 5 , 6 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • تیموری.هادی تعیین رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و مزیت رقابتی (مورد مطالعه :گروه صنعتی انتخاب) [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1396]

ث

 • ثقفی.مهدی ارزیابی موانع ارتباط دانشگاه با صنعت در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1397]
 • ثقفی.مهدی تدوین و ارزیابی استراتژی های دانشگاه با مدل تلفیقی A'WOT [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1394]

ج

 • جاهد.حسینعلی نقش پارك‌ها و مراكز رشد علم و فنّاوري در تجاري‌سازي يافته‌هاي پژوهشي [ دوره3, شماره 9 , 10 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • جلیلی.پرستو بررسی همکاریهای پژوهشی دستگاههای عضو کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات با دانشگاههای صنعتی منتخب کشور طی سالهای 89 و 90 (با تکیه بر تحلیل اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات)) [ دوره6, شماره 19 , 20 - بهار - تابستان سال 1392]
 • جلیلی.مهناز تبیین رابطه میان پایگاه اجتماعی-اقتصادی و نحوه گذران اوقات فراغت با تاکید بر دوران کرونا (مورد مطالعه جوانان مجرد دانشگاهی ساکن کرج) [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]
 • جلیلی.مهناز تأثیر سبک زندگی و سرمایه اجتماعی بر رضایت از زندگی در بین سالمندان (مورد مطالعه: سالمندان منطقه 6 در سال 1400) [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • جمالي پور.هدايت الله نمونه های موفق تعامل دانشگاه و صنعت [ دوره3, شماره 7 , 8 - بهار - تابستان سال 1389]
 • جمالي پور.هدايت الله بررسی جامعه‌شناختی تأثيرات تكنولوژي بر نیروی كار [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز سال 1387]
 • جمشیدی.کامبیز مهندسي مجدد فرآيند تجاري سازي در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران [ دوره2, شماره 5 , 6 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • جمشیدی.لاله تحلیل مقایسه‌ای وضعیت فرهنگ کارآفرینانه میان دانشگاه سمنان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان [ دوره7, شماره 25 , 26 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • جمشیدی.لاله جایگاه مدیریت دانش در توسعه نوآوری در مؤسسات کوچک و متوسط دانش بنیان [ دوره5, شماره 15 , 16 - بهار - تابستان سال 1391]
 • جمشیدي.لاله بررسی عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه سمنان [ دوره7, شماره 23 , 24 - بهار - تابستان سال 1393]
 • جوانمردی.شیوا نوآوری و دانشگاه؛ تأملی بر شکل‌گیری و توسعه دانشگاه نوآور [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1397]
 • جودکی.وحید تأثیر پایان نامه های دانشجویی در جهت رشد صنعت تونلسازی (مطالعه موردی: تونل بلند قمرود) [ دوره6, شماره 19 , 20 - بهار - تابستان سال 1392]
 • جوهری.محبوبه روشی نوین برای تشخیص بیماری مبتنی بر زیرساخت اینترنت اشیاء با استفاده از الگوریتم ژنتیک و طبقه بندی کننده های مختلف [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • جهانگیری.سعید ضرورت و روش های توسعه تعامل و همکاری دانشگاه و صنعت [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1399]
 • جهانگیری.عباس رتبه بندی دانشگاه های منتخب ایران از نظر کیفیت ارائه خدمات [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1395]
 • جهانگیری.عباس استفاده از روش واسپاس به منظور رتبه بندی دانشکده های مهندسی صنایع دانشگاه های منتخب تهران [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1396]

ح

 • حاجی صادقی.زهرا رابطه فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی با پیاده¬سازی مولفه های مدیریت فرانوگرا (پژوهشی دانشگاهی: راهبردی برای صنعت) [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • حاجي حسيني.حجت اله توسعه‌ي تعاملات نهادهای علمی و صنعتی براساس نظام ملي نوآوري [ دوره3, شماره 7 , 8 - بهار - تابستان سال 1389]
 • حاجي حسيني.حجت اله شاخص‌های نوآوری جهانی و بررسی نقاط ضعف و قوت ایران در این شاخص‌ها [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • حاجي حسيني.حجت اله ارائه مدل فرآیند هوشمندی فناوری در شرکت های کوچک و متوسط [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1394]
 • حاجي حسيني.حجت اله دسته بندی عوامل و معیارهای موثر در انتخاب روش مناسب انتقال فناوری [ دوره6, شماره 21 , 22 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • حافظیان.مریم ارائه الگو در جهت شناسایی عوامل موجود درانکوباتورهای دانشگاهی و نقش آن در استقرار شرکت های زایشی دانشگاه [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1396]
 • حجازی.سیدرضا مهندسي مجدد فرآيند تجاري سازي در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران [ دوره2, شماره 5 , 6 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • حجت.یوسف آموزش عالی و توسعه در چین [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • حدادی مقدم.کبری بررسی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک(SMEs) دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان گیلان [ دوره6, شماره 21 , 22 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • حسن مرادی.نرگس تأثیر حمایت‌های کارآفرینانه نظام آموزش عالی علمی ـ کاربردی کشاورزی بر رفتار کارآفرینانه: رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری [ دوره3, شماره 9 , 10 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • حسنقلی پور.طهمورث جايگاه مديريت منابع انساني در تجاري‌سازي نتايج تحقيقات در دانشگاه‌ها [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز سال 1387]
 • حسنی آهنگر.محمدرضا ارائه چارچوب مفهومی توسعه توانمندی فنّاورانه دانشگاه های صنعتی جمهوری اسلامی ایران [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • حسین زاده.حسن استفاده از مقادیر فازی در روش نهنگ برای حل مسئله مکان یابی جایگاه هاي ترمینال [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • حسینی.سید رسول ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار در صلاحیت‌های کارآفرینانه مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]
 • حسینی.سیدرسول بررسی عاملی که بر آموزش کارآفرینی تاثیر می‌گذارد و قصد کارآفرینی در دانشجویان ایران را زیاد می‌کند [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]
 • حسینی.نرگس عوامل مؤثر در برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت [ دوره8, شماره 29 , 30 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • حکیمی.ابراهیم تجربه بومی سازی صنعت پست های فشار قوی در ایران [ دوره2, شماره 3 , 4 - بهار - تابستان سال 1388]
 • حلاج یوسفی.محمد رضا شناسایی موانع ایجاد شرکتهای زایشی دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1399]
 • حمیدی زاده.محمد رضا الگوی رويکرد تخصصي‌ درتعاملات دانشگاه با صنعت: ضرورت‌ها و چالش‌هاي بخش‌بندی بازار [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز سال 1387]
 • حمیدی.مهدی ارائه مدل فرآیند هوشمندی فناوری در شرکت های کوچک و متوسط [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1394]
 • حمیدی.مهدی دسته بندی عوامل و معیارهای موثر در انتخاب روش مناسب انتقال فناوری [ دوره6, شماره 21 , 22 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • حمیدی.ناصر ارزیابی شرکت‌های فولادسازی با استفاده از الگوی سازمان استراتژی محور [ دوره6, شماره 19 , 20 - بهار - تابستان سال 1392]
 • حنیفی.فریبا تدوین مدل راهبردی جهت رابطه دانشگاه و"صنعت" با هدف جذب دانشجو [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1399]
 • حیدری.علی بررسی مدل‌های تجاری سازی فناوری و ارائه مدل بومی برای حمایت از تجاری سازی فناوری در کشور [ دوره7, شماره 23 , 24 - بهار - تابستان سال 1393]

خ

 • خادمیان.طلیعه صورتبندی اجتماعی نظام ارزشی کارآفرینان اجتماعی زن [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • خان آقا.علی پژوهشگاه صنعت نفت، شصت سال تجربه و دانش در مسیر اثربخشی به صنعت نفت [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • خانلری.حسین طراحی نظام توسعۀ مدیریت ایمنی در صنعت هوانوردی کشور [ دوره7, شماره 25 , 26 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • خانی.غلامرضا بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش برند شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1395]
 • خبازکار.سعیده شناسایی و بررسی میزان اهمیت نسبی استراتژی های مدیریت دانش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ( مورد مطالعه : شرکت های دانش بنیان تولید کننده نرم فزار شهر تهران) [ دوره6, شماره 21 , 22 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • خراسانیان.آیناز بررسی رابطه بین مدیران چندشغله و مدیریت سود با تاکید بر نقش راهبردی شرکتی در صنایع تولیدی بورس اوراق بهادار تهران [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1398]
 • خسروی.محبوبه دانشگاه پژوهی؛ رهیافتی نو در راستای توسعه‌ ارتباط دانشگاه و صنعت [ دوره7, شماره 25 , 26 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • خطيبي.مصطفي زمينه‌هاي ارتباط صنعت و دانشگاه و تجارب وزارت نيرو [ دوره2, شماره 3 , 4 - بهار - تابستان سال 1388]
 • خلج.محمد دانشگاه پیام نور و افق آموزش ترکیبی در آینده [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1398]
 • خواسته.سید حسین رایانش امن در اینترنت همه چیز [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • خواسته.سید حسین استراتژی‌ها و تحولات اکوسیستم اینترنت همه چیز در مالزی [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • خواسته.سید حسین گستره تاثیرات کووید 19 بر الگوهای جهانی تحول دیجیتال [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]
 • خورشيدي.غلامحسين درآمدی بر برنامه‌ریزی توسعة علوم و فناوری‌ها [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز سال 1387]
 • خیاط مقدم.سعید شناسایی تسهیل کننده‌های تجاری‌سازی دانش در حوزه علوم انسانی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد) [ دوره7, شماره 23 , 24 - بهار - تابستان سال 1393]
 • خیاط مقدم.سعید شناسایی تسهیل کننده‌های تجاری‌سازی دانش در حوزه علوم انسانی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد) [ دوره7, شماره 23 , 24 - بهار - تابستان سال 1393]

د

 • دارابی. مجید طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریتِ کیفیت فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1399]
 • دباغ زاده شيرازي.نسترن تحلیل مسیر از تجربه برند تا ارتباطات شفاهی: بررسی نقش تعاملات اجتماعی آنلاین مصرف‌کننده (مورد مطالعه: مشتریان برند وایتکس) [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • درويشي.اسماعيل زمينه‌هاي ارتباط صنعت و دانشگاه و تجارب وزارت نيرو [ دوره2, شماره 3 , 4 - بهار - تابستان سال 1388]
 • دری. سولماز موانع کارآفرینی رشته های کشاورزی در آموزش دانشگاهی [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • دشتی.سیدابراهیم روشی نوین برای تشخیص بیماری مبتنی بر زیرساخت اینترنت اشیاء با استفاده از الگوریتم ژنتیک و طبقه بندی کننده های مختلف [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • دلاور.علی بررسی و شناسایی چالش¬های ارتباط بین صنعت و دانشگاه [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1398]
 • دولتيابي.پريا نقش پارك فناوري مجازي در تحول ماهيت صنعت و دانشگاه در اقتصاد دانش‌بنيان [ دوره2, شماره 3 , 4 - بهار - تابستان سال 1388]
 • دهقان.مائده شناسایی و بررسی میزان اهمیت نسبی استراتژی های مدیریت دانش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ( مورد مطالعه : شرکت های دانش بنیان تولید کننده نرم فزار شهر تهران) [ دوره6, شماره 21 , 22 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • دهقان‌پور.محمد حامد شناسایی عناصر مرتبط با ارزیابی خط ‏مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • دیده گاه. سید امیرعلی شناسایی و سطح¬بندی مولفه¬های موثر بر توسعه فناوری‌های نوظهور در کشاورزی با رویکرد زنجیره تأمین [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]

ر

 • راد.فیروز زمینه‌ها و مؤلفه‌های تحول‌خواهی در آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • رجایی.رسول تبیین جایگاه راهبردی پارک فناوری پردیس در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • رجبی.رویا مهندسي مجدد فرآيند تجاري سازي در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران [ دوره2, شماره 5 , 6 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • رحماني خليلي. احسان بیین فضای اخلاقی کنشگران دانشگاهی با تاکید بر نظریه ساخت یابی گیدنز [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • رحیم پور.امیر بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک، رهبری تحول‌گرا و یادگیری سازمانی با فرایند حمایت ایده توسعه محصول جدید (مطالعه موردی شرکت‌های دانش‌بنیان مرکز رشد جامع دانشگاه فردوسی مشهد) [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • رحیمی.حمید تاثیر اخلاق کاری و ماهیت شغلی بر دلبستگی شغلی کارکنان دانشگاه کاشان (پژوهشی دانشگاهی: راهبردی برای صنعت) [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1397]
 • رحیمی.حمید رابطه فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی با پیاده¬سازی مولفه های مدیریت فرانوگرا (پژوهشی دانشگاهی: راهبردی برای صنعت) [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • رحیمی.مهناز سنجش تطبیقی تاثیر دانشگاه‌های صنعتی کشور بر صنعت و فناوری، یک مطالعه کتابسنجی [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1394]
 • رحيمی.محسن نقش مراکز تحقیق و توسعه‌ی (R&D) در نظام نوآوری [ دوره3, شماره 7 , 8 - بهار - تابستان سال 1389]
 • رستم خانی.محمدرضا ارزیابی پارک های علم و فناوری کشورهای منتخب با رویکرد انتخاب شریک [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]
 • رسول زاده.محمد تجربه بومی سازی صنعت پست های فشار قوی در ایران [ دوره2, شماره 3 , 4 - بهار - تابستان سال 1388]
 • رسولی.حمید توانمندسازی یادگیری ریاضی دانش آموزان با رویکرد تحلیل شبکه ای مبتنی بر دیمتل [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رشیدیان.محمد مهدی شناسایی و تحلیل الزامات به‌کارگیری چارچوب‌های توسعه پایدار در پروژه‌های زیرساختی بخش حمل‌و نقل بین‌شهری (مطالعه موردی:پروژه های بخش حمل نقل اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی) [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • رضائی قهرودی.مریم بررسی تطبیقی طرح های کلان توسعه صنعت آینده سه کشور ژاپن، هند و مالزی [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رفیعی.مجتبی مطالعه و الگویابی سازمان‌های نوآور و فرآیند طراحی و َعملیاتی کردن این سازمان‌ها [ دوره8, شماره 29 , 30 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • رمضان پور نرگسی.قاسم بهینه‌پویی برای حمایت از نوآوری: بررسی روند توسعه طرح‌های برنده جایزه بین‌المللی خوارزمی (KIP) [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • رمضان پور نرگسی.قاسم بررسی تاثیر اخلاق سازمانی بر رفتار کارآفرینانه در سازمان و صنعت [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1395]
 • رمضاني نرگسي.قاسم مروری بر مدل های خطی تجاری سازی و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1394]
 • رمضاني.طيبه از قصد تا رفتار مصرف کننده؛ بررسی نقش تعدیلگر ریسک زیبایی شناسی و ریسک اقتصادی درک شده [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • رناسی.فاطمه مهندسي مجدد فرآيند تجاري سازي در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران [ دوره2, شماره 5 , 6 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • روح الامینی.سیدعلی تجزیه وتحلیل تأثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکت‌های کوچک و متوسط ( مورد مطالعه: شهرک صنعتی خضراء کرمان) [ دوره6, شماره 21 , 22 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • روح بخش.الهام تدوین عوامل، ملاک ها و نشانگرهای ارزشیابی کیفیت مراکز رشد دانشگاهی [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • روزبان.علی عمران ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار در صلاحیت‌های کارآفرینانه مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]
 • روزبان.فرناز مدل مارپیچ چهارجانبه: رویکردی نوین در ارتباط صنعت و دانشگاه [ دوره6, شماره 21 , 22 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • روزبهانی.احمد پژوهشگاه صنعت نفت، شصت سال تجربه و دانش در مسیر اثربخشی به صنعت نفت [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • رهائی. نسرین رتبه¬بندی عوامل کلیدی موفقیت فعالیت‌های برون‌سپاری خدمات نگهداری و تعمیرات دانشگاه‌ها با استفاده از رویکرد فازی (مورد مطالعه: دانشگاه سمنان) [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1398]
 • رهی.سمیه بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک، رهبری تحول‌گرا و یادگیری سازمانی با فرایند حمایت ایده توسعه محصول جدید (مطالعه موردی شرکت‌های دانش‌بنیان مرکز رشد جامع دانشگاه فردوسی مشهد) [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1396]

ز

 • زارع.حمید کاربرد نظریه اکوتون نوآوری برای اصلاح ساختار اکوسیستم نوآوری ایران [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • زارع.مریم دانشگاه پژوهی (IR)؛ ضرورتی مغفول مانده در راستای تقویت همکاری‌های دانشگاه و صنعت [ دوره3, شماره 9 , 10 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • زارعی.عظیم استفاده از رویکرد QFD در بهبود ارتباط صنعت برق و دانشگاه [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1397]
 • زارعی.عظیم رتبه¬بندی عوامل کلیدی موفقیت فعالیت‌های برون‌سپاری خدمات نگهداری و تعمیرات دانشگاه‌ها با استفاده از رویکرد فازی (مورد مطالعه: دانشگاه سمنان) [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1398]
 • زارعی.نسیبه شناسایی جایگاه اشتغال بخش صنعت در آزاد سازی تجاری و هزینه‌ی صرف شده آموزش عالی [ دوره8, شماره 29 , 30 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • زرافشانی.کیومرث تأثیر حمایت‌های کارآفرینانه نظام آموزش عالی علمی ـ کاربردی کشاورزی بر رفتار کارآفرینانه: رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری [ دوره3, شماره 9 , 10 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • زرین جویی.دکتر محمد تخصص گریی هوشمندانه و نقش دانشگاه در تحول اکوسیستم نوآوری به سمت پایداری [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1396]
 • زمانی.اصغر دانش محوری در دانشگاه و صنعت از منظر یادگیری سازمانی مبتنی بر تجربیات [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • زمانی.محمدرضا دانشگاه پیام نور و افق آموزش ترکیبی در آینده [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1398]
 • زنگیان.سمیه سنجش الگوی تعاملی قابلیت نوآوری با بقای شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجیگری کارآفرینی سازمانی (موردمطالعه: شرکت موادغذایی تهران همبرگر) [ دوره6, شماره 21 , 22 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • زین آبادی. حسن رضا تدوین عوامل، ملاک ها و نشانگرهای ارزشیابی کیفیت مراکز رشد دانشگاهی [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • زین آبادی. حسن رضا دانشگاه کلاس جهانی: کنکاشی بر مفاهیم، رویکردها و راهبردها [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1396]

س

 • سالارآملي.حسين آثار اجراي قانون 1% بر توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه [ دوره3, شماره 7 , 8 - بهار - تابستان سال 1389]
 • سرایی.سودابه موانع کارآفرینی رشته های کشاورزی در آموزش دانشگاهی [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • سرمه.حسین مسئولیت های اجتماعی در سازمان¬های علمی- آموزشی: چگونگی بازطراحی مدل کسب و کار [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • سعیدی.یاسین تبیین جایگاه راهبردی پارک فناوری پردیس در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • سلیمی.بهرام تبیین رابطه میان پایگاه اجتماعی-اقتصادی و نحوه گذران اوقات فراغت با تاکید بر دوران کرونا (مورد مطالعه جوانان مجرد دانشگاهی ساکن کرج) [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]
 • سلیمی.محمدرضا همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1399]
 • سليمي.مجيد نقش مراکز تحقیق و توسعه‌ی (R&D) در نظام نوآوری [ دوره3, شماره 7 , 8 - بهار - تابستان سال 1389]
 • سوری.احسان بررسی تأثیر عوامل درونی دانشگاه بر رابطه با صنعت [ دوره7, شماره 23 , 24 - بهار - تابستان سال 1393]
 • سهرابی.طهمورث شناسایی و سطح¬بندی مولفه¬های موثر بر توسعه فناوری‌های نوظهور در کشاورزی با رویکرد زنجیره تأمین [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]
 • سیدان.سیده محیا تدوین سیاست علم، فناوری و نوآوری برای کشورهای در حال توسعه: ارائه مدل مفهومی و تحلیل تطبیقی [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1394]
 • سیف.محمدسعید ضرورت و روش های توسعه تعامل و همکاری دانشگاه و صنعت [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1399]
 • سینائی.سید عطاءالله ارزیابی تاثیر عملکرد اقتصادی کمیته امداد امام بر عدالت اجتماعی [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سینائی.سیدعطالله بررسی علل نهادی توسعه نیافتگی صنعت کفش و چرم ایران در قرن نوزدهم میلادی [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • سینائی.سیدعطالله تبیین رابطه میان پایگاه اجتماعی-اقتصادی و نحوه گذران اوقات فراغت با تاکید بر دوران کرونا (مورد مطالعه جوانان مجرد دانشگاهی ساکن کرج) [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]
 • سینائی.سیدعطالله تأثیر سبک زندگی و سرمایه اجتماعی بر رضایت از زندگی در بین سالمندان (مورد مطالعه: سالمندان منطقه 6 در سال 1400) [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]

ش

 • شامبیاتی.هانیه استفاده از رویکرد QFD در بهبود ارتباط صنعت برق و دانشگاه [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1397]
 • شاهورانی سمنانی.احمد توانمندسازی یادگیری ریاضی دانش آموزان با رویکرد تحلیل شبکه ای مبتنی بر دیمتل [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • شاهوردياني.شادي بررسي تأثير عوامل محيطي بر ايجاد و توسعه‌ی مراكز رشد دانشگاه‌ها: رهيافتي نو بر دانشگاه كارآفرين و ارتباط بين صنعت و دانشگاه [ دوره3, شماره 7 , 8 - بهار - تابستان سال 1389]
 • شریعت نژاد.علی بررسی تاثیر ویژگی های دانش بر نوآوری سبز با نقش میانجی استراتژی های مدیریت دانش (شرکت های فعال در شهرک های صنعتی خرم آباد) [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • شریفی راد.غلامرضا ارائه الگو در خصوص کارآفرینی دانشگاه و ارتباط صنعت و دانشگاه [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • شریفی.روح الله الگوی رويکرد تخصصي‌ درتعاملات دانشگاه با صنعت: ضرورت‌ها و چالش‌هاي بخش‌بندی بازار [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز سال 1387]
 • شریفی.سید مهدی جايگاه مديريت منابع انساني در تجاري‌سازي نتايج تحقيقات در دانشگاه‌ها [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز سال 1387]
 • شریفی.مهدی شناسایی ارزشهای عمومی تاثیرگذار درفرآیند خط مشی عمومی جهت تحقق منافع عمومی شهروندان [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1395]
 • شریفیان.اسماعیل شناسایی و اولویت بندی راهکارهای بهبود و توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران [ دوره5, شماره 17 , 18 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • شفیع زاده.حمید نقش دفاتر انتقال فناوری و دانشگاه ها در تجاری سازی دانش [ دوره5, شماره 17 , 18 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • شفیع زاده.حمید مروري بر الگوها و طرح‌هاي تعامل دانشگاه و صنعت [ دوره5, شماره 15 , 16 - بهار - تابستان سال 1391]
 • شفیع زاده.حمید ظهور پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری؛ وجه تمایز دانشگاه سنتی و مدرن [ دوره7, شماره 25 , 26 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • شفیعا.سعید فراتحلیل پیوند صنعت و دانشگاه [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1395]
 • شفیعی نیک آبادی.محسن شناسایی و بررسی میزان اهمیت نسبی استراتژی های مدیریت دانش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ( مورد مطالعه : شرکت های دانش بنیان تولید کننده نرم فزار شهر تهران) [ دوره6, شماره 21 , 22 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • شفیعی نیک آبادی.محسن استفاده از رویکرد QFD در بهبود ارتباط صنعت برق و دانشگاه [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1397]
 • شفیعی نیک آبادی.محسن رتبه¬بندی عوامل کلیدی موفقیت فعالیت‌های برون‌سپاری خدمات نگهداری و تعمیرات دانشگاه‌ها با استفاده از رویکرد فازی (مورد مطالعه: دانشگاه سمنان) [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1398]
 • شفیعی.مسعود نمونه های موفق تعامل دانشگاه و صنعت [ دوره3, شماره 7 , 8 - بهار - تابستان سال 1389]
 • شفیعی.مسعود بررسی و مقایسه آموزش فنی و حرفه ای ایران با سایر کشورهای دنیا [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • شفیعی.مسعود بررسی تطبیقی طرح های کلان توسعه صنعت آینده سه کشور ژاپن، هند و مالزی [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • شفیعی.مسعود تبیینی از چرایی و ضرورت تعامل گسترده دانشگاه با صنعت [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • شفیعی.مسعود نقش دانشگاه‌های غيرانتفاعی در توسعه‌ی کشور [ دوره2, شماره 5 , 6 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • شفیعی.مسعود نقش‌آفرینی و ظرفیت سازی دانشگاه‌های نسل چهارم برای توسعه محلی و منطقه‌ای [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1396]
 • شفیعی.مسعود بررسی و ارزیابی قطعنامه‌های بیست و یک دوره کنگره سراسری در راستای همکاری سه‌جانبه دولت، دانشگاه و صنعت [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1399]
 • شفیعی.مسعود نظام ملی نوآوری با رويکرد توسعه فرهنگ کارآفرينی [ دوره3, شماره 9 , 10 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • شفیعی.مسعود کارآفرينی و بنگاه‌ها‌ی صنعتی و فناوری کوچک و متوسط: محدوديت‌ها‌، ظرفيت‌ها‌ و راهکارها [ دوره5, شماره 15 , 16 - بهار - تابستان سال 1391]
 • شفیعی.مسعود توسعه مفهومی ارتباط بين صنعت و دانشگاه : از رهيافت‌های عمل‌گرا تا رهيافت‌های نهادگرا [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز سال 1387]
 • شفیعی.مسعود تصاویر و طرح های کلان صنعت آینده کشورهای پیشتاز دلالت ها، یافته ها؛ درس ها و آموزه ها برای دولت، دانشگاه و صنعت [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1399]
 • شفیعی.مسعود ارتباط صنعت و دانشگاه از منظر اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي [ دوره2, شماره 3 , 4 - بهار - تابستان سال 1388]
 • شفیعی.مسعود تحولات دیجیتال و دورنماهایی از آموزش عالی آینده در افق 1410 [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]
 • شکیبا.محمدرضا شناسایی و تحلیل الزامات به‌کارگیری چارچوب‌های توسعه پایدار در پروژه‌های زیرساختی بخش حمل‌و نقل بین‌شهری (مطالعه موردی:پروژه های بخش حمل نقل اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی) [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • شمس.ناصر اندازه گيري انگیزه شاغلین و رضایت شغلی در صنعت و نقش دانشگاه و دولت در بهبود آن [ دوره3, شماره 7 , 8 - بهار - تابستان سال 1389]
 • شمس.ناصر راهبردهایی برای بهبود مدیریت سیستم اعزام دانشجو به خارج از کشور جهت توسعه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز سال 1387]
 • شهابی.علی مدلسازی نقش کانون های هماهنگی دانش و صنعت در توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت با رویکرد پویایی سیستم [ دوره5, شماره 17 , 18 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • شهرکی پور.حسن تدوین مدل راهبردی جهت رابطه دانشگاه و"صنعت" با هدف جذب دانشجو [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1399]
 • شهرکی پور.حسن طراحی مدل‎ مدیریت استراتژیک آموزشهای فنی و حرفه ای [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • شهریاری پور.رضا تحلیل مقایسه‌ای وضعیت فرهنگ کارآفرینانه میان دانشگاه سمنان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان [ دوره7, شماره 25 , 26 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • شیخان.ناهید روش های آموزش علوم و فناوری مهندسی با نگاهی بر تجربیات کشورهای صنعتی [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • شیخان.ناهید طراحی و پیاده سازی مدلی در ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیقاتی [ دوره6, شماره 19 , 20 - بهار - تابستان سال 1392]
 • شیرزاد. کامران علت‌شناسی جرایم ربات‌ها: با تأکید بر نظریه انتخاب عقلانی [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • شیری.حامد بررسی رابطه دانشگاه با صنعت و چالش‌های آن: پژوهشی کیفی در بین دانشجویان دانشگاه تهران [ دوره8, شماره 29 , 30 - پاییز - زمستان سال 1394]

ص

 • صادقی دهخوارقانی. علی زمینه‌ها و مؤلفه‌های تحول‌خواهی در آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • صادقیان.فاطمه شاخص‌های نوآوری جهانی و بررسی نقاط ضعف و قوت ایران در این شاخص‌ها [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • صالحی.محمد رضا بررسی و ارزیابی قطعنامه‌های بیست و یک دوره کنگره سراسری در راستای همکاری سه‌جانبه دولت، دانشگاه و صنعت [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1399]
 • صالحی.هوشنگ یک مدل تشخیص احساسات معنایی مبتنی بر آنتولوژی و آتوماتای یادگیر عمیق سلولی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]
 • صدیقیان.آمنه سلامت روان دانشجویان و نقش آموزش عالی: گردآوری تحلیل برنامه ها و مداخلات موجود [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • صراطی شیرازی.منصوره رتبه بندی دانشگاه‌ها و صنایع ایران بر اساس شاخص هم‌انتشاری در نشریات فارسی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1396]
 • صفوی.علی اکبر انقلاب چهارم صنعتی و رویکردهای لازم برای سیاستگذاران علمی، اقتصادی و صنعتی [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1399]
 • صمدی میارکلایی.حمزه در مسیر دانشگاه كارآفرين؛ دانشگاه کارآفرین از تئوری تا عمل [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1399]
 • صمدی میارکلائی.حسین در مسیر دانشگاه كارآفرين؛ دانشگاه کارآفرین از تئوری تا عمل [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1399]
 • صیادی.عمادالدین شناسایی و اولویت بندی راهکارهای بهبود و توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران [ دوره5, شماره 17 , 18 - پاییز - زمستان سال 1391]

ض

 • ضابط.احد دستاوردهاي پياده‌سازي طرح‌هاي اينترنشيپ در صنعت برق خراسان [ دوره2, شماره 5 , 6 - پاییز - زمستان سال 1388]

ط

 • طاعتي.مهکامه ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه: ايران، افق 1404 [ دوره2, شماره 5 , 6 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • طباطبایي.سيد مهام الدين سياست‌گذاري براي واحد‌هاي متمركز و غير متمركز تحقيق و توسعه در صنعت نفت براساس فرآيند ايده تا بازار [ دوره3, شماره 9 , 10 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • طبائيان.سيدكمال پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب نظام ملي نوآوري مطالعه‌ي موردي فن‌‌بازار [ دوره2, شماره 3 , 4 - بهار - تابستان سال 1388]
 • طهوری.حمیدرضا بررسی همکاریهای پژوهشی دستگاههای عضو کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات با دانشگاههای صنعتی منتخب کشور طی سالهای 89 و 90 (با تکیه بر تحلیل اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات)) [ دوره6, شماره 19 , 20 - بهار - تابستان سال 1392]

ظ

 • ظهیرامامی.محمدرضا جستاری در چرایی و چگونگی حرکت به سمت خودگردانی دانشگاه های کشور [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1398]

ع

 • عالم چهره.محمدجواد ارزیابی تاثیر عملکرد اقتصادی کمیته امداد امام بر عدالت اجتماعی [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • عالی.صمد طراحی مدلی برای پذیرش ارزهای دیجیتال در تجارت الکترونیکی بین شرکتی تحت شرایط تحریم‌ های بین‌المللی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]
 • عباسی.رضا مسئولیت های اجتماعی در سازمان¬های علمی- آموزشی: چگونگی بازطراحی مدل کسب و کار [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • عباسی.فرهاد توسعه‌ي تعاملات نهادهای علمی و صنعتی براساس نظام ملي نوآوري [ دوره3, شماره 7 , 8 - بهار - تابستان سال 1389]
 • عبداللهی.بیژن واکاوی نقش اخلاق حرفه ای در حکمرانی دانشگاهی [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1396]
 • عبداللهی.بیژن دانشگاه کلاس جهانی: کنکاشی بر مفاهیم، رویکردها و راهبردها [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1396]
 • عربشاهی کریزی.احمد بررسی تاثیر اخلاق سازمانی بر رفتار کارآفرینانه در سازمان و صنعت [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1395]
 • عربشاهی کریزی.احمد تأثیر اخلاق کاری بر استرس شغلی (پژوهشی دانشگاهی، راهبردی برای صنعت) [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • عرفانی فر.ابوالفضل تأثیر اخلاق کاری بر استرس شغلی (پژوهشی دانشگاهی، راهبردی برای صنعت) [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • عزیزی.اکرم نسل سوم دانشگاهی: تجربه‌های موفق دانشگاههای برتر در آموزش کارآفرینی با اتکا به منابع صنعت [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1395]
 • عزیزی.محمد نسل سوم دانشگاهی: تجربه‌های موفق دانشگاههای برتر در آموزش کارآفرینی با اتکا به منابع صنعت [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1395]
 • عشایری.طاها تبیین عوامل مؤثر بر اخلاق کار دانشگاهی جامعه دانشگاهی محقق اردبیلی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]
 • عشریه.زهرا فراتحلیل پیوند صنعت و دانشگاه [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1395]
 • علامتیان. ابراهیم شناسایی و تحلیل الزامات به‌کارگیری چارچوب‌های توسعه پایدار در پروژه‌های زیرساختی بخش حمل‌و نقل بین‌شهری (مطالعه موردی:پروژه های بخش حمل نقل اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی) [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • علی پور فتحکوهی.محمد توانمندسازی یادگیری ریاضی دانش آموزان با رویکرد تحلیل شبکه ای مبتنی بر دیمتل [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • علیزاده.رضا مقایسه توسعه انسانی در ایران وکشورهای منطقه (بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال 2011) [ دوره5, شماره 15 , 16 - بهار - تابستان سال 1391]
 • علي ويرديلو.هوشنگ بررسي موانع همكاري صنعت و دانشگاه و معرفي يك نمونه‌ی موفق در ايران [ دوره2, شماره 3 , 4 - بهار - تابستان سال 1388]
 • علي ويرديلو.هوشنگ فرصت‌ها و چالش‌ها در ساخت كالاهاي آب و برق [ دوره2, شماره 3 , 4 - بهار - تابستان سال 1388]

غ

 • غفاري.هادي دانشگاه صنعتي در چشم‌انداز 1404 [ دوره2, شماره 3 , 4 - بهار - تابستان سال 1388]
 • غفوریان شاگردی.امیر بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش برند شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1395]
 • غفوریان شاگردی.امیر بررسی نقش تعدیلگری خلاقیت و نوآوری سازمانی در رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی [ دوره8, شماره 29 , 30 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • غفوریان شاگردی.امیر بررسی تاثیر ویژگی های دانش بر نوآوری سبز با نقش میانجی استراتژی های مدیریت دانش (شرکت های فعال در شهرک های صنعتی خرم آباد) [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • غیاثی ندوشن.سعید بررسی و شناسایی چالش¬های ارتباط بین صنعت و دانشگاه [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1398]
 • غیور باغبانی.سید مرتضی تأثیر کیفیت خدمات ارائه شده بر ادراک مشتریان بیمه ایران [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1396]

ف

 • فاتح راد.مهدی ارائه چارچوب مفهومی توسعه توانمندی فنّاورانه دانشگاه های صنعتی جمهوری اسلامی ایران [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • فرخی.داود طراحی مدل‎ مدیریت استراتژیک آموزشهای فنی و حرفه ای [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • فرزانه.محمد دانشگاه کلاس جهانی: کنکاشی بر مفاهیم، رویکردها و راهبردها [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1396]
 • فرزانه.محمد نگاهی به نقش دانش‌آفرینی برکارآفرینی دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1394]
 • فرشته پور.احسان شناسایی و تحلیل الزامات به‌کارگیری چارچوب‌های توسعه پایدار در پروژه‌های زیرساختی بخش حمل‌و نقل بین‌شهری (مطالعه موردی:پروژه های بخش حمل نقل اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی) [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • فرهادی امجد.فرهاد نگاهی به نقش دانش‌آفرینی برکارآفرینی دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1394]
 • فضلی.مهدی استفاده از مقادیر فازی در روش نهنگ برای حل مسئله مکان یابی جایگاه هاي ترمینال [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • فقیه علی آبادی.هادی طراحی نظام توسعۀ مدیریت ایمنی در صنعت هوانوردی کشور [ دوره7, شماره 25 , 26 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • فقیهی.ابوالحسن شناسایی عناصر مرتبط با ارزیابی خط ‏مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • فقیهی.ابوالحسن مطالعه و الگویابی سازمان‌های نوآور و فرآیند طراحی و َعملیاتی کردن این سازمان‌ها [ دوره8, شماره 29 , 30 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • فکری.مازیار طراحی مدلی برای پذیرش ارزهای دیجیتال در تجارت الکترونیکی بین شرکتی تحت شرایط تحریم‌ های بین‌المللی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]
 • فلاحتی.لیلا دستاوردها و چالش های توانمندسازی زنان در شرکت های دانش بنیان [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • فلاحی نژاد.امیرحسین مدل موانع تاب‌آوری زنجیره تأمین فرش ماشینی [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • فنایی.محمدمهدی ارتباط صنعت و دانشگاه: درس های آموخته و تجربه های اندوخته [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1399]
 • فهرست.زهره تعیین رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و مزیت رقابتی (مورد مطالعه :گروه صنعتی انتخاب) [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • فیض.داود تجزیه وتحلیل تأثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکت‌های کوچک و متوسط ( مورد مطالعه: شهرک صنعتی خضراء کرمان) [ دوره6, شماره 21 , 22 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • فیض.داود مدلسازی نقش کانون های هماهنگی دانش و صنعت در توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت با رویکرد پویایی سیستم [ دوره5, شماره 17 , 18 - پاییز - زمستان سال 1391]

ق

 • قادرزاده.حامد شناسایی جایگاه اشتغال بخش صنعت در آزاد سازی تجاری و هزینه‌ی صرف شده آموزش عالی [ دوره8, شماره 29 , 30 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • قارون.معصومه جایگاه آموزش های مهارتی در توسعۀ اقتصادی دانش بنیان [ دوره5, شماره 17 , 18 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • قاضی نوری.سید سپهر کاربرد نظریه اکوتون نوآوری برای اصلاح ساختار اکوسیستم نوآوری ایران [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • قائدشرفی.هما بهینه‌پویی برای حمایت از نوآوری: بررسی روند توسعه طرح‌های برنده جایزه بین‌المللی خوارزمی (KIP) [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • قدیریان.عباسعلِی مطالعه و الگویابی سازمان‌های نوآور و فرآیند طراحی و َعملیاتی کردن این سازمان‌ها [ دوره8, شماره 29 , 30 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • قره پتیان.گئورک نگاهی به ساختار مدیریت پژوهش در آلمان [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1399]
 • قریشی.سید مسعود تحلیلی بر کارآمدی اقدامات ملی انجام شده در حوزه همکاری دانشگاه و صنعت؛ شناسایی، اولویت¬بندی و ارائه راهکارها جهت تعالی [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • قهرمان تبریزی.کوروش شناسایی و اولویت بندی راهکارهای بهبود و توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران [ دوره5, شماره 17 , 18 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • قهرمانی.علی اکبر ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار در صلاحیت‌های کارآفرینانه مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]

ک

 • کاشی زاده شعرباف.فاطمه شناسایی و تحلیل الزامات به‌کارگیری چارچوب‌های توسعه پایدار در پروژه‌های زیرساختی بخش حمل‌و نقل بین‌شهری (مطالعه موردی:پروژه های بخش حمل نقل اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی) [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • کاظم پور مقدم.فرناز اندازه گيري انگیزه شاغلین و رضایت شغلی در صنعت و نقش دانشگاه و دولت در بهبود آن [ دوره3, شماره 7 , 8 - بهار - تابستان سال 1389]
 • کاکاپور.صبا مدل مارپیچ چهارجانبه: رویکردی نوین در ارتباط صنعت و دانشگاه [ دوره6, شماره 21 , 22 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • کبيري اصفهاني.محمد بررسي موانع همكاري صنعت و دانشگاه و معرفي يك نمونه‌ی موفق در ايران [ دوره2, شماره 3 , 4 - بهار - تابستان سال 1388]
 • کبيري اصفهاني.محمد فرصت‌ها و چالش‌ها در ساخت كالاهاي آب و برق [ دوره2, شماره 3 , 4 - بهار - تابستان سال 1388]
 • کرامت فر.عبدالصمد سنجش تطبیقی تاثیر دانشگاه‌های صنعتی کشور بر صنعت و فناوری، یک مطالعه کتابسنجی [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1394]
 • کرباسیون.مصطفی صورتبندی اجتماعی نظام ارزشی کارآفرینان اجتماعی زن [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • کریم زاده.صمد طراحی مدل‎ مدیریت استراتژیک آموزشهای فنی و حرفه ای [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • کریمی اصل. نسرین شناسایی عوامل مؤثر بر مدرک گرایی در نظام آموزش عالی ایران [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • کریمی قهرودی.محمد رضا بررسی تطبیقی طرح های کلان توسعه صنعت آینده سه کشور ژاپن، هند و مالزی [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • کریمی قهرودی.محمد رضا تصاویر و طرح های کلان صنعت آینده کشورهای پیشتاز دلالت ها، یافته ها؛ درس ها و آموزه ها برای دولت، دانشگاه و صنعت [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1399]
 • کشاورز.محسن نقش مراکز تحقیق و توسعه‌ی (R&D) در نظام نوآوری [ دوره3, شماره 7 , 8 - بهار - تابستان سال 1389]
 • کلیایی.سرور تبدیل دانش و فناوری دانشگاهی به محصول قابل عرضه به صنعت [ دوره2, شماره 5 , 6 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • کمالخانی.فاطمه تأثیر سبک زندگی و سرمایه اجتماعی بر رضایت از زندگی در بین سالمندان (مورد مطالعه: سالمندان منطقه 6 در سال 1400) [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • کیائی.مجتبی شناسایی عناصر مرتبط با ارزیابی خط ‏مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • کیخا.احمد تحولات دیجیتال و دورنماهایی از آموزش عالی آینده در افق 1410 [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]

گ

 • گنجی.سوسن شناسایی جایگاه اشتغال بخش صنعت در آزاد سازی تجاری و هزینه‌ی صرف شده آموزش عالی [ دوره8, شماره 29 , 30 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • گودرزی.محمدحسین ارائه نقشه راه پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه نمونه موردی: دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام [ دوره5, شماره 15 , 16 - بهار - تابستان سال 1391]

م

 • مالکپور لپری.کامران بررسی و شناسایی چالش¬های ارتباط بین صنعت و دانشگاه [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1398]
 • مجیدپور.مهدی تحلیلی بر کارآمدی اقدامات ملی انجام شده در حوزه همکاری دانشگاه و صنعت؛ شناسایی، اولویت¬بندی و ارائه راهکارها جهت تعالی [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • محجوبی.داریوش انقلاب صنعتی چهارم یا رنسانس نو؟ بررسی با تمرکز بر نقش رسانه [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • محسنی.هدی سادات نقش دفاتر انتقال فناوری و دانشگاه ها در تجاری سازی دانش [ دوره5, شماره 17 , 18 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • محمدبیکی.علیرضا تحلیل حقوقی- جامعه شناختی جرم شناختی بزه کاری کودکان خیابانی (از خانواده تا جامعه و صنعت) [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • محمّدپور.یاسمن تبدیل دانش و فناوری دانشگاهی به محصول قابل عرضه به صنعت [ دوره2, شماره 5 , 6 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • محمدخانی.کامران شناسایی عوامل مؤثر بر مدرک گرایی در نظام آموزش عالی ایران [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • محمدزاده.زهرا از قصد تا رفتار مصرف کننده؛ بررسی نقش تعدیلگر ریسک زیبایی شناسی و ریسک اقتصادی درک شده [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • محمدزاده.سیدعلیرضا ارزیابی موانع ارتباط دانشگاه با صنعت در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1397]
 • محمدی پور.علی بررسی خوداتكـايي انفعالي صنعت پتروشيمي‌ايران در مقايسه با نگرش سيستمي‌به اين صنعت [ دوره2, شماره 3 , 4 - بهار - تابستان سال 1388]
 • محمدی.پرستو ارزیابی پارک های علم و فناوری کشورهای منتخب با رویکرد انتخاب شریک [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]
 • محمدی.مهدی دسته بندی عوامل و معیارهای موثر در انتخاب روش مناسب انتقال فناوری [ دوره6, شماره 21 , 22 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • محمدی.مهدی توسعه‌ي تعاملات نهادهای علمی و صنعتی براساس نظام ملي نوآوري [ دوره3, شماره 7 , 8 - بهار - تابستان سال 1389]
 • محمودپور.بختیار نقش موزه های علوم و فناوری در تعامل دانشگاه ها و جامعه [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]
 • محمودزاده.مرتضی طراحی مدلی برای پذیرش ارزهای دیجیتال در تجارت الکترونیکی بین شرکتی تحت شرایط تحریم‌ های بین‌المللی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]
 • محمودی.سودابه تاثیر سرمایه فکری بر تسهیم دانش با بررسی نقش میانجی‌گیری یادگیری سازمانی در دانشگاه امیرکبیر [ دوره6, شماره 19 , 20 - بهار - تابستان سال 1392]
 • مدللیان.فائزه شناسایی ارزشهای عمومی تاثیرگذار درفرآیند خط مشی عمومی جهت تحقق منافع عمومی شهروندان [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1395]
 • مرادی.فرشاد تحلیل مقایسه‌ای وضعیت فرهنگ کارآفرینانه میان دانشگاه سمنان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان [ دوره7, شماره 25 , 26 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • مرادی.کیوان نگاهی به نقش دانش‌آفرینی برکارآفرینی دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1394]
 • مرتضوی. سید خدایار ارزیابی تاثیر عملکرد اقتصادی کمیته امداد امام بر عدالت اجتماعی [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • مرتضی پور.حیدر شناسایی موانع ایجاد شرکتهای زایشی دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1399]
 • مرندي.مريم زمينه‌هاي ارتباط صنعت و دانشگاه و تجارب وزارت نيرو [ دوره2, شماره 3 , 4 - بهار - تابستان سال 1388]
 • مرونه فیض ‏آباد.هانیه تأثیر کیفیت خدمات ارائه شده بر ادراک مشتریان بیمه ایران [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • مزروعی نصرابادی.اسماعیل مدل موانع تاب‌آوری زنجیره تأمین فرش ماشینی [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • مستقیمی.علی اکبر ما و آينده [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز سال 1387]
 • مشهدی.علی ضرورت حمایت حقوقی از فعالیت های صنعت نساجی [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1398]
 • مصطفی زاده.فهیم تحلیل حقوقی- جامعه شناختی جرم شناختی بزه کاری کودکان خیابانی (از خانواده تا جامعه و صنعت) [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • مضطرزاده.فتح الله مقایسه توسعه انسانی در ایران وکشورهای منطقه (بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال 2011) [ دوره5, شماره 15 , 16 - بهار - تابستان سال 1391]
 • مضطرزاده.فتح الله چالشهاي علم و فناوري در آينده [ دوره3, شماره 7 , 8 - بهار - تابستان سال 1389]
 • مضطرزاده.فتح الله ما و آينده [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز سال 1387]
 • مظفری. سعید ارائه الگو در خصوص کارآفرینی دانشگاه و ارتباط صنعت و دانشگاه [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • معصوم زاده.سید محسن پارادایم توسعه فناوری ایران در سند چشم انداز2050 صنعت برق جهان [ دوره5, شماره 15 , 16 - بهار - تابستان سال 1391]
 • مقدم.غلامرضا بررسی جامعه‌شناختی تأثيرات تكنولوژي بر نیروی كار [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز سال 1387]
 • ملائی.رباب نگاهی به نقش دانش‌آفرینی برکارآفرینی دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1394]
 • ملکی آوارسین.صادق نیازسنجی آموزش‌های مهارتی بر اساس طرح آمایش سرزمینی در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی [ دوره7, شماره 23 , 24 - بهار - تابستان سال 1393]
 • ملکی فر.سیاوش نقش و جایگاه صندوق نوآوری و شکوفایی در توسعه اقتصاد دانش بنیان [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • ملکی.مرتضی سنجش الگوی تعاملی قابلیت نوآوری با بقای شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجیگری کارآفرینی سازمانی (موردمطالعه: شرکت موادغذایی تهران همبرگر) [ دوره6, شماره 21 , 22 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • منتظرالقائم.مهدی بررسی و مقایسه آموزش فنی و حرفه ای ایران با سایر کشورهای دنیا [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • منصوری.رضا علم در 75 سال آینده، رهنمودهایی برای ایران [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • موحدی.مسعود ارائه نقشه راه پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه نمونه موردی: دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام [ دوره5, شماره 15 , 16 - بهار - تابستان سال 1391]
 • موسايي.احمد سياست‌گذاري براي واحد‌هاي متمركز و غير متمركز تحقيق و توسعه در صنعت نفت براساس فرآيند ايده تا بازار [ دوره3, شماره 9 , 10 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • موسوی امیری.سیده طیبه واکاوی نقش اخلاق حرفه ای در حکمرانی دانشگاهی [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1396]
 • موسوی.سید نجم الدین بررسی تاثیر ویژگی های دانش بر نوآوری سبز با نقش میانجی استراتژی های مدیریت دانش (شرکت های فعال در شهرک های صنعتی خرم آباد) [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • موسوی.طیبه نوآوری و دانشگاه؛ تأملی بر شکل‌گیری و توسعه دانشگاه نوآور [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1397]
 • موسوی.طیبه دانشگاه پژوهی؛ رهیافتی نو در راستای توسعه‌ ارتباط دانشگاه و صنعت [ دوره7, شماره 25 , 26 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • موسی خانی.مرتضی تحلیلی بر کارآمدی اقدامات ملی انجام شده در حوزه همکاری دانشگاه و صنعت؛ شناسایی، اولویت¬بندی و ارائه راهکارها جهت تعالی [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • مهدی.رضا تحولات دیجیتال و دورنماهایی از آموزش عالی آینده در افق 1410 [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]
 • مهدی.رضا نقش‌آفرینی و ظرفیت سازی دانشگاه‌های نسل چهارم برای توسعه محلی و منطقه‌ای [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1396]
 • مهدی.رضا تبیینی از چرایی و ضرورت تعامل گسترده دانشگاه با صنعت [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • مهرجو.معصومه رابطه هوشمندسازی و چابکی سازمانی؛ در راستای ایفای نقش اثربخش‌تر‌‌ مدارس در فرایند توسعه دانشی کشور [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • میرفخرالدینی.سیدحیدر دانشگاه کارآفرین، استلزامات و بایدها [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1399]
 • میرقاسمی.سیدابوالفضل موانع تحقق رشد فراگیر بدلیل ناکارآمدی نظام فنی- اجرایی کشور [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • میغی.علی پارادایم توسعه فناوری ایران در سند چشم انداز2050 صنعت برق جهان [ دوره5, شماره 15 , 16 - بهار - تابستان سال 1391]
 • ميرعليخاني.كريم بررسي موانع همكاري صنعت و دانشگاه و معرفي يك نمونه‌ی موفق در ايران [ دوره2, شماره 3 , 4 - بهار - تابستان سال 1388]

ن

 • نادری خورشیدی.علیرضا طراحی نظام توسعۀ مدیریت ایمنی در صنعت هوانوردی کشور [ دوره7, شماره 25 , 26 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • نادری.نادر کارآفرینی دانشگاهی: طراحی و تدوین یک مدل گام به گام [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1397]
 • ناطق.تهمینه بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش برند شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1395]
 • نژادیان. محمدعلی بررسی عاملی که بر آموزش کارآفرینی تاثیر می‌گذارد و قصد کارآفرینی در دانشجویان ایران را زیاد می‌کند [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]
 • نظریان.زهرا بررسی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک(SMEs) دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان گیلان [ دوره6, شماره 21 , 22 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • نظري.معصومه تاثیر شاخص‌های اقتصادی بر توسعه صنعت گردشگری روستایی بخش رودبار قصران [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1401]
 • نعمتی.محمدعلی تخصص گریی هوشمندانه و نقش دانشگاه در تحول اکوسیستم نوآوری به سمت پایداری [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1396]
 • نعمتی.محمدعلی دانشگاه پژوهی؛ رهیافتی نو در راستای توسعه‌ ارتباط دانشگاه و صنعت [ دوره7, شماره 25 , 26 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • نعمتی.محمدعلی رابطه هوشمندسازی و چابکی سازمانی؛ در راستای ایفای نقش اثربخش‌تر‌‌ مدارس در فرایند توسعه دانشی کشور [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • نعمتی.محمدعلی تاثیر سرمایه فکری بر تسهیم دانش با بررسی نقش میانجی‌گیری یادگیری سازمانی در دانشگاه امیرکبیر [ دوره6, شماره 19 , 20 - بهار - تابستان سال 1392]
 • نعمتی.محمدعلی کارآفرينی و بنگاه‌ها‌ی صنعتی و فناوری کوچک و متوسط: محدوديت‌ها‌، ظرفيت‌ها‌ و راهکارها [ دوره5, شماره 15 , 16 - بهار - تابستان سال 1391]
 • نعمتی.محمدعلی نظام ملی نوآوری با رويکرد توسعه فرهنگ کارآفرينی [ دوره3, شماره 9 , 10 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • نعمتی.محمدعلی دانشگاه پژوهی (IR)؛ ضرورتی مغفول مانده در راستای تقویت همکاری‌های دانشگاه و صنعت [ دوره3, شماره 9 , 10 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • نقی زاده.رضا ارائه چارچوب مفهومی توسعه توانمندی فنّاورانه دانشگاه های صنعتی جمهوری اسلامی ایران [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • نگاهداری.بابک تحلیلی بر کارآمدی اقدامات ملی انجام شده در حوزه همکاری دانشگاه و صنعت؛ شناسایی، اولویت¬بندی و ارائه راهکارها جهت تعالی [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • نورمحمدی.حمزه علی سنجش تطبیقی تاثیر دانشگاه‌های صنعتی کشور بر صنعت و فناوری، یک مطالعه کتابسنجی [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1394]
 • نوری.مینا بررسی همکاریهای پژوهشی دستگاههای عضو کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات با دانشگاههای صنعتی منتخب کشور طی سالهای 89 و 90 (با تکیه بر تحلیل اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات)) [ دوره6, شماره 19 , 20 - بهار - تابستان سال 1392]
 • نوسودي.نسيم ما و آينده [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز سال 1387]
 • نوه ابراهیم.عبدالرحیم دانشگاه کلاس جهانی: کنکاشی بر مفاهیم، رویکردها و راهبردها [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1396]
 • نیک پور.امین بررسی تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی‌ رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • نیکپور.مریم روشی نوین برای تشخیص بیماری مبتنی بر زیرساخت اینترنت اشیاء با استفاده از الگوریتم ژنتیک و طبقه بندی کننده های مختلف [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • نیکپور.مریم روشی نوین برای تشخیص بیماری مبتنی بر زیرساخت اینترنت اشیاء با استفاده از الگوریتم ژنتیک و طبقه بندی کننده های مختلف [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • نیکی اسفهلان.حکیمه شناسایی موانع ایجاد شرکتهای زایشی دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1399]
 • نیکی اسفهلان.حکیمه طراحی مدلی برای پذیرش ارزهای دیجیتال در تجارت الکترونیکی بین شرکتی تحت شرایط تحریم‌ های بین‌المللی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1400]

و

 • وزیری.غلامحسین مقایسه توسعه انسانی در ایران وکشورهای منطقه (بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال 2011) [ دوره5, شماره 15 , 16 - بهار - تابستان سال 1391]
 • وکیل الرعیا فینی.یونس نقش مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در توسعه ی شرکت های دانش بنیان [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1394]

ه

 • هاجری.مهدی ارائه مدل فرآیند هوشمندی فناوری در شرکت های کوچک و متوسط [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1394]
 • هاشمی دهقی.زهرا نوآوری باز و ضرورت پیاده‌سازی آن در سازمانها [ دوره7, شماره 25 , 26 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • هاشمی.ستار آشنایی با نوآوری باز و بررسی عوامل موثر در پیاده سازی و توسعه آن [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1399]

ی

 • یزدانیان.وحید نقش دانشگاه‌های غيرانتفاعی در توسعه‌ی کشور [ دوره2, شماره 5 , 6 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • یزدانیان.وحید توسعه مفهومی ارتباط بين صنعت و دانشگاه : از رهيافت‌های عمل‌گرا تا رهيافت‌های نهادگرا [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز سال 1387]
 • یزدانیان.وحید ارتباط صنعت و دانشگاه از منظر اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي [ دوره2, شماره 3 , 4 - بهار - تابستان سال 1388]
 • یزدخواستی.علی رابطه فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی با پیاده¬سازی مولفه های مدیریت فرانوگرا (پژوهشی دانشگاهی: راهبردی برای صنعت) [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1398]