نشریه صنعت و دانشگاه- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۵/۲۵ | 

نشریه علمی - ترویجی جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه

 

صاحب امتیاز: جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه

 

مدیر مسئول: دکتر مسعود شفیعی

 

سردبیر: دکتر فتح اللّه مضطرزاده

 

مدیر اجرایی: دکتر محمد علی نعمتی

 

 

 

هیأت مدیره:

 

دکتر مسعود شفیعی (رئیس)

 

مهندس محمدعلی سعادتی(نایب رئیس)

 

دکتر غلامعلی حسنی صدر  (خزانه‌دار)

 

مهندس حبیب‌اله اصغری

 

دکتر مهدی ایران‌نژاد

 

دکتر جعفر باقری‌نژاد

 

مهندس عباس شعری مقدم

 

دکتر گئورگ قره‌پتیان

 

مهندس حسین کرامتی

 

دکتر منصور معظمی

 

مهندس وحید کیا

 

دکتر غلامرضا رحمانی (بازرس)

 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه صنعت و دانشگاه:
http://jiu.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب