• فهرست مقالات صنعت

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی میکرو سنسورهای نرخ زاویه ای در صنعت هوا و فضا
    محمدمهدی کشاورزی
    امروزه تکنولوژی mems (micro electro mechanical system) در صنعت جایگاه بسیار مهمی پیدا کرده است. کاربردهای این علم در صنایع بسیار حساس از جمله هوا فضا ، نظامی ، پزشکی ، صنایع خودرو سازی و روباتیک کاملا آشکار است. یکی از محصولات بسیار مهم این صنعت میکرو سنسورها می باشند. چکیده کامل
    امروزه تکنولوژی mems (micro electro mechanical system) در صنعت جایگاه بسیار مهمی پیدا کرده است. کاربردهای این علم در صنایع بسیار حساس از جمله هوا فضا ، نظامی ، پزشکی ، صنایع خودرو سازی و روباتیک کاملا آشکار است. یکی از محصولات بسیار مهم این صنعت میکرو سنسورها می باشند. موضوع مورد بحث، کاربرد این میکرو سنسورها در صنعت هوافضا و به ویژه سنسورهای نرخ زاویه ایی یا همان ژیروسکوپ ها می باشد. در ابتدا به بیان چگونگی کاربرد سنسورها ی mems در صنعت پرداخته وسپس به کاربرد سنسورهای نرخ زاویه ایی و تاریخچه ی آن ها پرداخته خواهد شد. در انتها به بیان نوع عملکرد و شرح ساخت یکی از سنسور نرخ زاویه ایی، Daimler Benz پرداخته شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - شناسایی و اولویت بندی راهکارهای بهبود و توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران
    عمادالدین صیادی
    پیشرفت تکنولوژی کنونی کشورهای پیشرفته بدون توجه به آموزش عملاً امکان پذیر نیست و این کشورها در حقیقت از وابستگی حیاتی آموزش و تکنولوژی، به ارتباط صنعت و دانشگاه رسیده‌اند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای بهبود و توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه در بخش تولی چکیده کامل
    پیشرفت تکنولوژی کنونی کشورهای پیشرفته بدون توجه به آموزش عملاً امکان پذیر نیست و این کشورها در حقیقت از وابستگی حیاتی آموزش و تکنولوژی، به ارتباط صنعت و دانشگاه رسیده‌اند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای بهبود و توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران بود. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی می‌باشد. جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه صنعت اِشام 2008 استفاده شد که ضریب پایایی آن بر اساس روش آلفای کرونباخ(86/0=α) محاسبه گردید. جامعه آماری در این تحقیق را کلیه شرکتهای تولید کننده محصولات ورزشی در سراسر ایران(220=N) و تعداد 140 شرکت، نمونه تحقیق را تشکیل دادند. جهت تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش از آمار توصیفی(جداول و نمودارها) و آمار استنباطی(آزمون تحلیل عاملی و آزمون فریدمن) و با استفاده از نرم افزار Spss استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل آزمون تحلیل عاملی راهکارهای بهبود ارتباط صنعت با دانشگاه را در پنج عامل شامل: کارآموزی، دیدوبازدید، امکانات و فعالیتهای دانشگاهی، جلسات و مکانیزم‌های ارتباطی و تخفیف مالیاتی دسته‌بندی کرد. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که از میان عوامل مورد بررسی عامل تخفیف مالیاتی به عنوان مطلوبترین عامل شناسایی شد. پس مهمترین راهکار جهت بهبود و توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه در بخش تولیدی صنعت ورزش در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی برای شرکتهایی است که با دانشگاهها همکاری می‌کنند. به طور کلی جهت بهبود و توسعه ارتباط صنایع تولیدی محصولات ورزشی با دانشگاهها، مشارکت و همکاری دو نهاد و اقدامات دولت در کنار یکدیگر می‌تواند مثمر ثمر واقع شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مدلسازی نقش کانون های هماهنگی دانش و صنعت در توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت با رویکرد پویایی سیستم
    علی شهابی
    تا کنون در ایران اقدامات مختلفی در جهت افزایش همکاری های دانشگاه و صنعت انجام شده است. هرچند اقدامات انجام شده در توسعه همکاری های دانشگاه و صنعت موثر بوده است، اما نیاز روز افزون کشور در دستیابی به فناوری های پیشرفته و تجاری سازی دستاوردهای علمی، ایجاد و توسعه الگوهای چکیده کامل
    تا کنون در ایران اقدامات مختلفی در جهت افزایش همکاری های دانشگاه و صنعت انجام شده است. هرچند اقدامات انجام شده در توسعه همکاری های دانشگاه و صنعت موثر بوده است، اما نیاز روز افزون کشور در دستیابی به فناوری های پیشرفته و تجاری سازی دستاوردهای علمی، ایجاد و توسعه الگوهای جدید همکاری های دانشگاه و صنعت، ضرورت بیشتری یافته است. از این رو در مقاله حاضر با بهره گیری از روش بررسی اسنادی ضمن بررسی نقش این کانون ها در ایجاد ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت و با استفاده از رویکرد مدلسازی پویایی سیستم و ترسیم نمودارهای علّی حلقوی CLD))، متغیرهای تاثیر گذار بر نقش کانون های هماهنگی دانش و صنعت در توسعه ارتباط بین این دو نهاد، شناسایی شده و در نهایت مدل مفهومی نشان دهنده متغیرها و دینامیزم های موجود در این عرصه طراحی و ارائه شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تأثیر پایان نامه های دانشجویی در جهت رشد صنعت تونلسازی (مطالعه موردی: تونل بلند قمرود)
    وحید جودکی
    در سالیان گذشته بحثهای فراوانی پیرامون ارتباط دانشگاه و صنعت مطرح شده است. در زمینه صنعت تونلسازی نیز همکاری‎های مؤثری مابین شرکتهای فنی-مهندسی و دانشگاه‎‎های کشور صورت گرفته است. در این میان انجمن تونل ایران نیز در جهت توسعه این تعاملات (در سطح ملی و بین‎المللی) با برگ چکیده کامل
    در سالیان گذشته بحثهای فراوانی پیرامون ارتباط دانشگاه و صنعت مطرح شده است. در زمینه صنعت تونلسازی نیز همکاری‎های مؤثری مابین شرکتهای فنی-مهندسی و دانشگاه‎‎های کشور صورت گرفته است. در این میان انجمن تونل ایران نیز در جهت توسعه این تعاملات (در سطح ملی و بین‎المللی) با برگزاری "کنفرانسها، سمینارهای علمی، کارگاه‎های آموزشی و نمایشگاه‎های تخصصی" گام‎های بلندی در راستای رسالت خود برداشته است. هدف از توسعه این تعاملات، تربیت فارغ‎التحصیلانی خلاق و مبتکر است که ضمن داشتن دانش کافی از مبانی علوم دانشگاهی، دارای مهارت و تواناییِ لازم جهت ورود به مشاغل صنعت تونل باشند. اما با این وجود در مقاطع تحصیلات تکمیلی، دانش‎آموختگانِ رشته‎های مرتبط با صنعت تونل در گروه‎های "عمران، زمین‎‎شناسی‎ (گرایش مهندسی)، معدن، ژئوفیزیک، نقشه‎برداری، مکانیک، برق و ..." برای پژوهش در زمینه طرحهای تونلسازی کشور، همچنان با چالشهای فراوان مواجه‎‎اند. این موانع موجب کاهش کیفیت و نوآوری در پایان‎نامه‎‎ها (بخصوص در گروه‎های کارشناسی‎ارشد) و کاهش استقبال دانشجویان از ارائه طرحهای پژوهشی در زمینه پروژه‎های تونلسازی کشور شده است، به نحوی که فراوانیِ مطالعات کلیشه‎ای و گاهاً تکراری نسبت به گذشته چشمگیرتر شده است. این در حالی است که نتایج حاصل از پایان‎نامه‎های تحصیلات تکمیلی و انتشار مقالات کاربردی دانشجویان در پایگاه‎های علمی می‎تواند در مستندسازی مخاطرات پروژه‎‎های تونلسازی کشور و جلوگیری از نارسایی‎هایی که در طرحهای تونلسازی گذشته رخ داده، مفید واقع شود. در این مقاله با انجام یک بررسیِ موردی به چالشها و ضرورت توجه بیشتر به پایان‎نامه‎های دانشجویان در صنعت تونلسازی پرداخته شده است. بررسی چالشها بیانگر این حقیقت است که فعالیت گسترده‎تر انجمنهای علمی و نیز همکاری دوجانبه پاره‎وقت میان دانشگاهیان و فعالان صنعت تونل، دو راه‎کار عمده برای ارتقای سطح کیفیت پایان‎نامه‎ها و افزایش تونایی‎های دانشجویان است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی همکاریهای پژوهشی دستگاههای عضو کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات با دانشگاههای صنعتی منتخب کشور طی سالهای 89 و 90 (با تکیه بر تحلیل اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات))
    مینا نوری
    چکیده حرکت به سوی توسعه دانش‌بنیان از جمله اهداف کلان مورد تأکید در اسناد بالادستی کشور می‌باشد. با نگاهی به مسیر پیموده شده در کشور طی سالهای اخیر، مشاهده می‌گردد که گامهای بلندی توسط تصمیم‌گیرندگان، سیاستگذاران، و ارکان اجرایی کشور در این راستا برداشته شده است که از آ چکیده کامل
    چکیده حرکت به سوی توسعه دانش‌بنیان از جمله اهداف کلان مورد تأکید در اسناد بالادستی کشور می‌باشد. با نگاهی به مسیر پیموده شده در کشور طی سالهای اخیر، مشاهده می‌گردد که گامهای بلندی توسط تصمیم‌گیرندگان، سیاستگذاران، و ارکان اجرایی کشور در این راستا برداشته شده است که از آن جمله می‌توان به تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات، و فناوری (عتف) و کمیسیونهای تخصصی این شورا در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد. یکی از اهداف عمده‌ای که طی سالهای 89-91 در فعالیتها و اقدامات شورای عتف دنبال شده است، ایفای نقش تسهیل‌گری بخش دولتی در ایجاد، تسهیل و تعمیق ارتباط صنعت کشور با بخش دانشگاهی و تحقیقاتی است. ارتباطی که در ادبیات نوآوری و فناوری، یکی از اساسی‌ترین ملزومات توسعه فناوری در هر کشوری شناخته می‌شود. در پژوهش انجام شده، کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و ارتباطات شورای عالی عتف از طریق تحلیل اطلاعات تحقیقاتی ثبت شده توسط دستگاههای اجرایی و دانشگاههای کشور در سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی (سمات)، به بررسی و مقایسه میزان همکاری دستگاههای عضو این کمیسیون با دانشگاههای کشور طی سالهای 1389 و 1390پرداخته است. این بررسی در سال 1389، براساس تحلیل گزارش عملکرد دستگاهها و دانشگاهها در خصوص اجرای جزء دال بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، و در سال 1390 بر اساس تحلیل عملکرد دستگاهها و دانشگاهها در اجرایی سازی جزء الف بند 108 قانون بودجه سال 1390 کل کشور و نیز جزء 1 بند م ماده 224 برنامه پنجم توسعه انجام شد. در این راستا، اطلاعات ثبت شده توسط دستگاههای عضو این کمیسیون شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دو بخش اطلاعات مربوط به طرح‌های پژوهشی دستگاهها با مجریان دانشگاهی، و نیز اعتبارات تخصیص داده شده توسط دستگاهها به دانشگاهها جهت اجرای طرح‌های پژوهشی، و نیز اطلاعات مربوط به عملکرد تحقیقاتی 5 دانشگاه مهم صنعتی کشور، برای دو سال متوالی 1389 و 1390 مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل، در مقاله حاضر ارائه می‌گردد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تحلیل مقایسه‌ای وضعیت فرهنگ کارآفرینانه میان دانشگاه سمنان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان
    رضا شهریاری پور
    پژوهش حاضر با دیدگاه توصیفی ـ زمینه‌ای، مؤلفه‌ها و عوامل تأثیرگذار بر ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی را برشمرده و ضمن تشریح به تحلیل مقایسه‌ای وضعیت فرهنگ کارآفرینانه میان دو بخش دانشگاه سمنان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیرا چکیده کامل
    پژوهش حاضر با دیدگاه توصیفی ـ زمینه‌ای، مؤلفه‌ها و عوامل تأثیرگذار بر ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی را برشمرده و ضمن تشریح به تحلیل مقایسه‌ای وضعیت فرهنگ کارآفرینانه میان دو بخش دانشگاه سمنان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان دانشگاه سمنان به تعداد 350 نفر و در شرکت شهرک‌های صنعتی شامل 50 مدیر و کارشناس می‌باشد، که با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌های استاندارد مک گوایر می‌باشد که روایی آن با روش روایی محتوایی و پایایی آن با روش ضریب آلفای کرونباخ (86/0r=) برآورد گردید. داده‌های گردآوری شده با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی شامل: جداول توزیع فراوانی، شاخص‌های مرکزی و پراکندگی (میانگین و انحراف معیار) و آزمون t تجزیه و تحلیل شد. مهم‌ترین نتایج بدست ‌آمده این پژوهش حاکی از آن است که مدیران و کارشناسان دانشگاه سمنان و شرکت شهرک‌های صنعتی از لحاظ فرهنگ کارآفرینانه در ابعاد همکاری و ارتباطات باز تفاوت معناداری وجود دارد، و همچنین نتایج نشان داد که وضعیت ابعاد فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه سمنان و شرکت شهرک‎های صنعتی در حد مطلوب می‌باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - رویکرد سایبرنتیکی به تضمین کیفیت در دانشگاه ها در راستای تقویت تعاملات آنان با صنعت و جامعه
    سمیرا نجفی
    امروز علم سیستم سایبرنتیک در جهان به عنوان یکی از علوم پیشرو که توانایی پاسخگویی به بسیاری از سؤالات و ابهامات دنیای علم را دارد، مطرح است. آنچه این علم را از سایر علوم رایج متمایز می‌سازد، نگاه واقعی آن به پدیده‌ها بر اساس تفکر سیستمی، در نظر گرفتن تعاملات و توجه به نق چکیده کامل
    امروز علم سیستم سایبرنتیک در جهان به عنوان یکی از علوم پیشرو که توانایی پاسخگویی به بسیاری از سؤالات و ابهامات دنیای علم را دارد، مطرح است. آنچه این علم را از سایر علوم رایج متمایز می‌سازد، نگاه واقعی آن به پدیده‌ها بر اساس تفکر سیستمی، در نظر گرفتن تعاملات و توجه به نقش برتر اطلاعات در سه‌گانه ماده- انرژی- اطلاعات است. سایبرنتیک با دیدگاهی یگانه و مشترک، پدیده‌های پیچیده جهان را تحت تأثیر قرار داده و سپس با تحلیل روابط بین یک پدیده با سایر پدیده‌های محیط اطراف، روش‌ها و نحوه کنترل آن را بررسی می‌نماید. علوم مختلف نیز به تناسب نیاز، جهت تبیین ساختار سیستم‌های ساده و پیچیده خود از آن بهره گرفته‌اند. این مقاله ضمن بررسی علم سایبرنتیک و اجزا و عناصر آن، رویکردی سایبرنتیکی به سیستم تضمین کیفیت آموزش در دانشگاه در راستای تعاملات آنان با صنعت و جامعه را دارد، انطباق سیستم تضمین کنترل در دانشگاه بر سیستم‌های سایبرنتیکی در قالب سه عنصر کنترل، ارتباط و بازخورد می‌تواند نگرشی عمیق‌تر جهت ارتقا عملکرد این سیستم‌ها به دست دهد؛ چرا که یکی از چالش‌های عمده‌ای که امروزه نظام‌های آموزش عالی بدان مواجه هستند بحث کیفیت و نحوه بهبود، ارتقاء و تضمین آن است. در واقع دانشگاه‌ها دریافتند که ضعف کیفیت آموزش، هزینه سنگینی در پی دارد و قابلیت رقابت را به خطر می‌اندازد. در نتیجه دانشگاه‌هایی که تحرک جدی و سریعی در ارتقای کیفی خود نداشته باشند، نه تنها خود را نابود می‌کنند که خسارت جبران ناپذیری نیز به جامعه جوان و نیازمند پیشرفت کشور وارد می‌آورند؛ چرا که یکی از نقش‌های آموزش عالی، تاثیر آن بر توسعه صنعت و اقتصاد است، طبق نظریه سرمایه انسانی، تحصیلات بیشتر و کیفیت هر نوع مهارت و آموزشی که فرد می‌بیند در وی ظرفیتی ایجاد می‌کند که می‌تواند جریان صنعت را تغییر دهد؛ بنابراین کیفیت آموزش و افزایش توانایی و مهارت، در واقع به منزله سرمایه‌های است که بازدهی اقتصادی داشته چرخ صنعت را به حرکت در می‌آورد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - مدل مارپیچ چهارجانبه: رویکردی نوین در ارتباط صنعت و دانشگاه
    صبا کاکاپور
    پیوند دانشگاه و صنعت به دلیل نقش کلیدی و استراتژیکی که در توسعه ملی ایفا می کنند حائز اهمیت است اما آنچه بیش از ارتباط و پیوند دو نهاد مذکور اهمیت دارد، هم افزایی آنهاست و این مهم حاصل نمی شود مگر، با توجه به فلسفه وجودی و کارکرد اصلی آنها که همانا برطرف نمودن نیازهای ج چکیده کامل
    پیوند دانشگاه و صنعت به دلیل نقش کلیدی و استراتژیکی که در توسعه ملی ایفا می کنند حائز اهمیت است اما آنچه بیش از ارتباط و پیوند دو نهاد مذکور اهمیت دارد، هم افزایی آنهاست و این مهم حاصل نمی شود مگر، با توجه به فلسفه وجودی و کارکرد اصلی آنها که همانا برطرف نمودن نیازهای جامعه است. ضمن درنظر گرفتن فعالیت هر دو نهاد مذکور؛ حمایت ها و قانون گذاری های دولت در مدل مارپیچ سه جانبه، جامعه به عنوان رکنی مهم اما مغفول واقع شده، در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار میگیرد. مدل مارپیچ چهارجانبه ضمن تاکید بر نقش جامعه مدل قبلی را ارتقا بخشیده وو هم افزایی نهاد های سه گانه را منتج می کند. مقاله حاضر ضمن برشمردن نقش جامعه و لزوم درک و پیاده سازی مارپیچ چهار جانبه، مروری بر روش های پیاده ساز آن می کند و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه می کند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - تحلیل وضعیت کارآفرینی دانشجویان در راستای ارتقای همکاری با صنعت؛مطالعه موردی دانشگاه‌های علامه طباطبایی و خوارزمی
    مجتبی کرمی پور
    هدف از پژوهش حاضر، تحلیل وضعیت کارآفرینی دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و خوارزمی، در راستای ارتقای همکاری این دانشگاه‌ها با صنعت، بوده است. این پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل 6000 نفر از دانشجویان دانشکده‌های علوم تر چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر، تحلیل وضعیت کارآفرینی دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و خوارزمی، در راستای ارتقای همکاری این دانشگاه‌ها با صنعت، بوده است. این پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل 6000 نفر از دانشجویان دانشکده‌های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه‌های علامه طباطبایی و خوارزمی بوده، که با بهره-گیری از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای- تصادفی، تعداد 360 دانشجو به طور برابر از دو دانشگاه مورد مطالعه، به‌عنوان نمونه آماری، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، از ابزار استاندارد شامل پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی الاین بیچ (2007)، استفاده شده، که روایی آن، از طریق بررسی دیدگاه‌های خبرگان و صاحب‌نظران این حوزه و پایایی این پرسشنامه، با بهره‌گیری از ضریب آلفای کرونباخ، 82% محاسبه شده است. در تحقیق پیش‌رو، از مجموع آزمون‌های آمار استنباطی، آزمون t برای گروه‌های مستقل، تحلیل واریانس یک‌طرفه و ضریب همبستگی پیرسون، استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است که، بین میانگین‌ مهارت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و خوارزمی، تفاوت معنادار وجود نداشته و علاوه بر آن، بین «مهارت‌های شخصی و فنی»، «مهارت‌های شخصی و مدیریتی» و «مهارت‌های مدیریتی و فنی»، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - نیازسنجی آموزش‌های مهارتی بر اساس طرح آمایش سرزمینی در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی
    غلامرضا بداقی
    هدف پژوهش جاری تحلیل نیازهای آموزش مهارتی استان آذربایجان شرقی بر اساس طرح آمایش سرزمینی در بخش صنعت می‌باشد. این پژوهش یک تحقیق توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش را مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان درگیر در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهند. چکیده کامل
    هدف پژوهش جاری تحلیل نیازهای آموزش مهارتی استان آذربایجان شرقی بر اساس طرح آمایش سرزمینی در بخش صنعت می‌باشد. این پژوهش یک تحقیق توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش را مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان درگیر در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهند. در ابتدا بر اساس طرح آمایش سرزمینی استان 132 نیاز آموزشی استخراج گردیده است. سپس با استفاده از فرم نیازسنجی آموزشی طراحی گردیده، که شامل سوالات 6 گزینه ای مبتنی بر طیف لیکرت بوده و با استفاده از نظرات خبرگان امر، میزان انطباق این نیازها با نیازهای بازار کار استان ارزیابی گردیده اند. در نهایت بر اساس نتایج حاصل از کمی سازی این پرسشنامه ها (مبتنی بر روش طیف لیکرت) و امتیازهای حاصله برای هر نیاز آموزشی، این نیازهای آموزش مهارتی استان اولویت بندی گردیده اند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - ارزیابی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت مطالعه موردی اساتید دانشگاه و مدیران و صاحبان منطقه کاشان
    الهام شفائی مقدم
    در دهه‌های اخیر عدم ارتباط مطلوب بین دانشگاه و صنعت به عنوان یکی از موانع توسعه اقتصادی، اجتماعی و علمی جوامع جهان سوم مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران توسعه قرار گرفته است. در این مطالعه، موانع اساسی تعامل دانشگاه و صنعت شامل موانع ارتباطی، آموزشی، فرهنگی، ساختاری، عمل چکیده کامل
    در دهه‌های اخیر عدم ارتباط مطلوب بین دانشگاه و صنعت به عنوان یکی از موانع توسعه اقتصادی، اجتماعی و علمی جوامع جهان سوم مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران توسعه قرار گرفته است. در این مطالعه، موانع اساسی تعامل دانشگاه و صنعت شامل موانع ارتباطی، آموزشی، فرهنگی، ساختاری، عملکردی و حقوقی مؤثر بر رابطه بین دانشگاه و صنعت در جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله از نوع مطالعه پیمایشی بوده و اطلاعات تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه توأم با مصاحبه جمع آوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه صاحبان و مدیران صنایع منطقه کاشان و اساتید دانشگاه کاشان در سال 1392 می باشد. با استفاده از آزمون ناپارامتری فریدمن اولویت‌های مربوط به هر یک از موانع ارتباطی، آموزشی، فرهنگی، ساختاری، عملکردی و حقوقی از دیدگاه اساتید و صاحبان و مدیران صنایع مورد تحلیل قرار گرفته است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارزش افزوده صنعت ایران
    ساغر نیکپور
    در این مطالعه به بررسی اثر گذاری فناری اطلاعات و ارتباطات بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران، طی دوره‏ی زمانی1378-1389 پرداخته شده است. برای این منظور از تابع تولید کاب داگاس به عنوان پایه تﺋوری استفاده می شود .در راستای بررسی فرضیه، از نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی استفاد چکیده کامل
    در این مطالعه به بررسی اثر گذاری فناری اطلاعات و ارتباطات بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران، طی دوره‏ی زمانی1378-1389 پرداخته شده است. برای این منظور از تابع تولید کاب داگاس به عنوان پایه تﺋوری استفاده می شود .در راستای بررسی فرضیه، از نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی استفاده شده است تا بتوان تعاملی میان ایجاد ارزش افزوده در بخش صنعت و تخصص گرایی ایجاد کرد. نتایج بدست آمده نشان می‏دهد که علاوه بر نیروی انسانی با تحصیلات دانشگاهی و موجودی سرمایه غیر فاوا، موجودی سرمایه فاوا که هر کدام به عنوان یک عامل مهم در ایجاد ارزش افزوده تلقی می شوند، نیز اثر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده صنعت کشور دارد. در راستای تأیید فرضیه‏ی هدف مبنی برمعناداری اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ایجاد ارزش افزوده ، توصیه‏های اجرایی همچون ایجاد زیر ساخت مناسب برای استفاده هر چه بیشتر از فاوا و بستر مناسب قانون‏گذاری ، نظارتی و حمایتی از سوی دولت مورد تأکید است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - چارچوبی برای تخصیص تحقیقات دانشگاهی به حل مسائل صنعت
    احمد پورامینی
    پایان نامه ها و تحقیقات دانشگاهی می توانند سهم مهمی در حل مسائل صنعت کشور داشته باشند. موضوع این تحقیقات باید ‏از یک سو در برگیرنده مسائل روز مراکز صنعتی بوده و از سوی دیگر ارزش لازم برای یک تحقیق علمی را دارا باشند. در این ‏مقاله سعی شده است چارچوبی برای اختصاص و انجا چکیده کامل
    پایان نامه ها و تحقیقات دانشگاهی می توانند سهم مهمی در حل مسائل صنعت کشور داشته باشند. موضوع این تحقیقات باید ‏از یک سو در برگیرنده مسائل روز مراکز صنعتی بوده و از سوی دیگر ارزش لازم برای یک تحقیق علمی را دارا باشند. در این ‏مقاله سعی شده است چارچوبی برای اختصاص و انجام مناسب این گونه تحقیقات ارائه گردد. در این راستا، روش انجام تحقیق به ‏شکل قرارداد میان مرکز صنعتی و دانشگاه به علت مغایرت با اصول و شرایط کار تحقیقاتی مورد نقد واقع شده است. به عنوان ‏یک روش جایگزین پیشنهاد شده است که یک جریان اطلاعاتی دو طرفه شامل مسائل روز صنعت و راه حل های بدست آمده از ‏تحقیقات دانشگاهی میان مراکز دانشگاهی و صنعتی برقرار شود. نشان داده شده است که در این طرح شرایط کار تحقیقاتی و ‏ضرورتها و فوریتهای مرکز صنعتی به شکل مناسبی پوشش داده میشود. ‏ جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - بررسی نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی در خوشه‌های صنعتی
    میلاد مرادی دیزگرانی
    امروزه خوشه‌های صنعتی، نقش محوری و بارزی را در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ایفا می‌نمایند. خوشه‌های صنعتی می‌توانند به عنوان یک ابزار رقابتی برای شبکه‌سازی در نظر گرفته شوند که نه تنها دستیابی به استراتژی های توسعه‌ی منطقه‌ای را تسهیل می چکیده کامل
    امروزه خوشه‌های صنعتی، نقش محوری و بارزی را در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ایفا می‌نمایند. خوشه‌های صنعتی می‌توانند به عنوان یک ابزار رقابتی برای شبکه‌سازی در نظر گرفته شوند که نه تنها دستیابی به استراتژی های توسعه‌ی منطقه‌ای را تسهیل می‌کنند، بلکه شرکت‌ها را برای دستیابی به رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی قادر می‌سازند. بررسی خوشه‌های صنعتی به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از اهمیت خاصی برخوردار شده است. خوشه‌های صنعتی ترکیب منسجمی از متخصصین، سرمایه مخاطره پذیر، شرکت‌های با فناوری‌های برتر و زیرساخت‌های فیزیکی مناسب است که در مجاورت دانشگاه‌ها، پارک های علم و فناوری و مراکز تحقیقاتی و در یک محدوده‌ی جغرافیایی مشخص با یک مدیریت بازار محور، محصولات و خدمات دانش‌محور را تولید می‌کنند. امروزه خوشه‌های صنعتی به عنوان مدلی برای توسعه‌ی اقتصادی مبتنی بر دانش مورد توجه قرار گرفته است. دولت‌ها با تدابیر مختلفی همواره به فکر حمایت منطقی از این شرکت‌ها برمی‌آیند تا قابلیت‌های آن‌ها را به گونه‌ای بالا ببرند که توان رقابت در بازارهای رقابتی دنیا را به دست آورند. در این بین دانشگاه‌ها و مراکز علمی نقش بسیار مهمی را در شکل‌گیری، توسعه و ارتقای یک خوشه‌ی صنعتی بازی می‌کنند. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم خوشه‌ی صنعتی، سعی بر آن است که به بررسی مهم‌ترین نقش‌های دانشگاه‌ها در خوشه‌های صنعتی پرداخته شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - بررسی فرایند ارتباط صنعت و دانشگاه درکشورهای مختلف و ارائه یک مدل بهینه
    محمد آبیک آبادی
    بی‌شک یکی از عناصر مهم پیشرفت صنعتی یک کشور استفاده بهینه از توانمندی‌ های علمی، فنی و تکنولوژیکی موجود در آن کشور و دنیا می‌باشد. که دانشگاه‌ها یکی از مهمترین مراکز تولید علم می‌باشند. بنابراین برای دستیابی به پیشرفت مطلوب کشور ما نیز نیازمند استفاده بهینه از دانشگاه‌ه چکیده کامل
    بی‌شک یکی از عناصر مهم پیشرفت صنعتی یک کشور استفاده بهینه از توانمندی‌ های علمی، فنی و تکنولوژیکی موجود در آن کشور و دنیا می‌باشد. که دانشگاه‌ها یکی از مهمترین مراکز تولید علم می‌باشند. بنابراین برای دستیابی به پیشرفت مطلوب کشور ما نیز نیازمند استفاده بهینه از دانشگاه‌ها و توانمندی‌های آن‌ها می‌باشد. این پروژه درراستای بهبود این تعاملات تعریف گردیده است. امید است که در این طرح روش بهینه و مناسبی جهت ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور عزیزمان ایران ارائه گردد. روش بهینه و نحوه بررسی موضوع ذکر شده بر اساس مطالعه نحوه‌ی رفتار ارتباط و صنعت کشورهای پیشرفته و درحال پیشرفت و ارایه روشی بهینه بر اساس شرایط، فرهنگ و ساختار سازمانی ایران می‌باشد. دستاورد این طرح ارائه یک روش بهینه در برقراری ارتباط و تعاملات صنعت و دانشگاه خواهد بود . جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - مفاهمه، راهبردی بنیادی در توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه
    امیر رضا نریمانی
    امروزه رابطه صنعت و دانشگاه با گسترش عواملی از جمله جهانی سازی، رشد روزافزون رقابت در سطح ﺑﻴﻦالمللی و تغییرات سریع فناوری، ﺑﻪسوی توسعه سریع بازار دانش، تغییر کرده است و دولتﻫﺎ باید سعی کنند تا بمنظور افزایش نوآوری، کارایی و ایجاد ثروت، بصورتی فعال با دانشگاهﻫﺎ و صنعت هم چکیده کامل
    امروزه رابطه صنعت و دانشگاه با گسترش عواملی از جمله جهانی سازی، رشد روزافزون رقابت در سطح ﺑﻴﻦالمللی و تغییرات سریع فناوری، ﺑﻪسوی توسعه سریع بازار دانش، تغییر کرده است و دولتﻫﺎ باید سعی کنند تا بمنظور افزایش نوآوری، کارایی و ایجاد ثروت، بصورتی فعال با دانشگاهﻫﺎ و صنعت همکاریﻫﺎ و تعاملات بین سازمانی داشته باشند. اینگونه همکاریﻫﺎ و تعاملات ﺑﻴﻦسازمانی ﻣﻲتواند مزایای زیادی نظیر توسعه کشور، کاهش هزینهﻫﺎ، دانش بیشتر و عمیقﺗﺮ و غیره را به همراه داشته باشند. در واقع چنانچه فعالیتﻫﺎی همکاری و ارتباط میان دانشگاهﻫﺎ وسازمانﻫﺎ بدرستی و بگونهﺍی اثربخش مدیریت شوند منافع حاصله نیز حداکثر خواهند بود. عوامل مختلفی بر تعاملات و همکاریﻫﺎی بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت تأثیر دارند. وجود همکاریﻫﺎی بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت زمانی ممکن و اثربخش خواهد بود که تمام افراد به زبانی مشترک با هم ارتباط برقرار کنند. دانشگاهﻫﺎ عمدتاً با زبان گسترش مرزهای دانش و صنایع با زبان زمان و هزینه سخن ﻣﻰگویند. این عدم هم زبانی امکان تعامل و همکاری موثر آنها با یکدیگر را کاهش ﻣﻲدهد. و از طرفی دیگر با ایجاد مفاهمه از طریق خودگشودگی طرفین ﻣﻲتوان میزان آگاهی دانشگاه و صنعت را از یکدیگر افزایش داد و در تعامل باهم سازنده‌تر و اثربخش‌تر ظاهر شوند. در این فرایند اگر فقط یک طرف اقدام به خودگشودگی نماید و دیگری آن را انجام ندهد ارتباط بخوبی برقرار ﻧﻣﻲشود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - طراحی سبد تحقیق و توسعه خدماتی با رویکرد واکاوی عاملی (مطالعه موردی)
    هوشنگ تقی زاده
    با رقابتی شدن محیط کسب وکار، فعالیت های تحقیق و توسعه نقش بسیار مهم و حیاتی در بقا و پیشرفت سازمان های خدماتی پیدا کرده است. بر همین اساس، هدف از این پژوهش طراحی سبد تحقیق و توسعه خدماتی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و اولویت بندی آنها از لحاظ میزان رقابتی در استان چکیده کامل
    با رقابتی شدن محیط کسب وکار، فعالیت های تحقیق و توسعه نقش بسیار مهم و حیاتی در بقا و پیشرفت سازمان های خدماتی پیدا کرده است. بر همین اساس، هدف از این پژوهش طراحی سبد تحقیق و توسعه خدماتی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و اولویت بندی آنها از لحاظ میزان رقابتی در استان آذربایجان غربی است. در این راستا و در اولین گام 25 متغیر به عنوان مهم ترین شاخص های موثر بر فعالیت های تحقیق وتوسعه خدماتی شناسایی شده است. سپس متغیرهای شناسایی شده توسط روش چرخش عامل ها ، براساس بارعاملی، در هفت گروه دسته بندی شده اند؛ سپس عامل ها براساس میانگین رتبه های شاخص هایشان، اولویت بندی شده اند. نتایج نهایی از اولویت بندی مذکور، حاکی از آن است که عامل "بازار" بالاترین اولویت از لحاظ اهمیت و ضرورت سبد تحقیق و توسعه خدماتی در جامعه آماری را به خود اختصاص داده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - بررسی و شناسایی چالش های ارتباط بین صنعت و دانشگاه
    کامران مالکپور لپری
    هر جامعه ای برای نیل به اهداف توسعه حقیقی و پایدار نیازمند تعامل و کنش مداوم دو نهاد علمی و فنی است که در قالب دانشگاه و صنعت شکل می گیرد. با توجه به روابط ارگانیک این دو نهاد که یک سیستم واحد را تشکیل می دهند نقض در هرکدام، باعث نقض در کل سیستم می شود. پژوهش حاضر سعی د چکیده کامل
    هر جامعه ای برای نیل به اهداف توسعه حقیقی و پایدار نیازمند تعامل و کنش مداوم دو نهاد علمی و فنی است که در قالب دانشگاه و صنعت شکل می گیرد. با توجه به روابط ارگانیک این دو نهاد که یک سیستم واحد را تشکیل می دهند نقض در هرکدام، باعث نقض در کل سیستم می شود. پژوهش حاضر سعی دارد تا با رویکردی تفسیر گرایانه چالش‌ها و موانع ارتباط بین صنعت و دانشگاه را از نگاه مدیران صنایع و اساتید دانشگاه شناسایی کند. رویکرد پژوهشی به کاربرد شده از نوع روش شناسی کیفی می‌باشد و از روش مردم نگاری برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. داده‌های این پژوهش با استفاده از روش مشاهده مشارکتی، تکنیک مصاحبه نیمه‌ساختار و تحلیل اسناد جمع آوری شده و سپس با استفاده از تکنیک مثلث سازی ترکیب شده‌اند. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش از نوع نمونه گیری کیفی- هدفمند است و با استفاده از شاخص اشباع نظری تعداد 15 نفر از اساتید دانشگاه و 10 نفر از مدیران صنایع به عنوان نمونه پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. نگرش و دیدگاه آنها نسبت به چالش‌ها و موانع برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های اصلی این پژوهش با استفاده از نظریه زمینه‌ای شامل مقولاتی همچون ضعف در بستر سازی و حمایت، ضعف دانشی و مهارتی، فقدان سیستم مدیریتی کارآمد، بی-میلی در برقراری ارتباط، فقدان فرهنگ و باور مناسب، انعطاف ناپذیری ساختار‌ها و فرایند‌ها، ناتوانی در شبکه سازی می باشند. طبق نتیجه تحقیق می‌توان تمامی این مقولات را زیر مقوله چالش ارتباط صنعت و دانشگاه قرار داد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - دانشگاه پژوهی؛ رهیافتی نو در راستای توسعه‌ ارتباط دانشگاه و صنعت
    طیبه موسوی
    چکیده دانشگاه و صنعت دو رکن اساسی توسعه در هر جامعه ای محسوب می شوند و همکاری بین این دو نهاد، شرط لازم برای موفقیت و شتاب بخشیدن به فرایند توسعه ملی است. مطالعه و مقایسه روند ارتباط دانشگاه و صنعت در جوامع مختلف، مسیر حرکت آن ها، ساز و کارهای به کار گرفته شده و نتایج ح چکیده کامل
    چکیده دانشگاه و صنعت دو رکن اساسی توسعه در هر جامعه ای محسوب می شوند و همکاری بین این دو نهاد، شرط لازم برای موفقیت و شتاب بخشیدن به فرایند توسعه ملی است. مطالعه و مقایسه روند ارتباط دانشگاه و صنعت در جوامع مختلف، مسیر حرکت آن ها، ساز و کارهای به کار گرفته شده و نتایج حاصل از این ارتباط برای دستیابی به یک الگوی مناسب در این زمینه، از اهمیت فراوانی برخوردار است. اگرچه الگوهای پیوند و ارتباط دانشگاه و صنعت به میزان زیادی تحت تأثیر عوامل درون و برون‌سازمانی دانشگاه و صنعت تعریف می شوند و هر یک از کشورها، راهکارهای مختلفی را در این مسیر تجربه می نمایند، اما اغلب جریان های نوظهور و اثربخشی نظیر پارک ها و مراکز رشد پدید می آیند که از طریق تلفیق با اجزای دایمی و پایدار دانشگاه از جمله واحد دانشگاه پژوهی، می توانند موجبات توسعه و تعالی این نهاد تأثیرگذار در فرایند توسعه ملی را فراهم سازند. در واقع پارک ها و مراکز رشد از طریق هدایت واحدهای دانشگاه پژوهی و با تأکید بر دو کارکرد بهبود درونی و پاسخگویی بیرونی، می توانند به مثابه حلقه مفقوده ارتباط صنعت و دانشگاه نقش‌آفرینی نمایند. واحد دانشگاه پژوهی با تأکید بر کارکرد بهبود درونی، موجب پذیرش و پیوند ماندگارتر پارک ها و مراکز رشد با بدنه دانشگاه و افزایش اثربخشی و موفقیت این مراکز چندگانه، و از طریق کارکرد پاسخگویی بیرونی، باعث ارتباط و پیوند پویاتر نهاد دانشگاه با جامعه و صنعت می شود. از اینرو، مطالعه حاضر با هدف تبیین مفهوم دانشگاه پژوهی و جایگاه آن در تسهیل و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، از طریق هدایت و انطباق خروجی های پارک ها و مراکز رشد با نیازهای جامعه و صنعت، صورت پذیرفته است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - سنجش تطبیقی تاثیر دانشگاه‌های صنعتی کشور بر صنعت و فناوری، یک مطالعه کتابسنجی
    عبدالصمد کرامت فر
    مقدمه و هدف: دانشگاه‌ها منابع و هزینه‌های بسیاری صرف‌می‌کنند که نتایج کوتاه مدت آن به سختی قابل پیش‌بینی، دست‌آوردهای میان مدت آن با عدم‌قطعیت روبرو و بازده بلندمدت آن نیز شاید ناامیدکننده باشد. از دید سیاست‌گذاری، این هزینه‌ها باید برای جامعه که هزینه‌کنندگان واقعی آن چکیده کامل
    مقدمه و هدف: دانشگاه‌ها منابع و هزینه‌های بسیاری صرف‌می‌کنند که نتایج کوتاه مدت آن به سختی قابل پیش‌بینی، دست‌آوردهای میان مدت آن با عدم‌قطعیت روبرو و بازده بلندمدت آن نیز شاید ناامیدکننده باشد. از دید سیاست‌گذاری، این هزینه‌ها باید برای جامعه که هزینه‌کنندگان واقعی آن هستند، توجیه باشد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی تاثیرگذاری دانشگاه‌های صنعتی کشور بر فناوری و صنعت است. روش‌شناسی: هفده دانشگاه صنعتی کشور در این تحقیق با استفاده از شاخص‌های استنادات پروانه‌های ثبت اختراع به تولیدات علمی، هم‌تالیفی با صنعت و تعداد پتنت‌های داخلی و بین‌المللی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌ها: در میان دانشگاه‌های صنعتی کشور، بر مبنای دانش‌نوآورانه، تعداد استنادات یواس‌پتنت و هم‌تالیفی با صنعت، صنعتی شریف در رتبه نخست قراردارد. صنعتی اصفهان بر مبنای تاثیرفناورانه، پروانه‌های ثبت اختراع و نیز تعداد استنادات یواس‌پتنت به صورت مشترک با خواجه نصیر در رتبه نخست هستند. صنعتی امیرکبیر بر مبنای تعداد پروانه‌های ثبت‌اختراع در رتبه نخست قراردارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    21 - بررسی مدل معادلات ساختاری تاثیرسری های زمانی اقتصادی برشاخص صنعت در بورس اوراق بهادار تهران
    حسن محمد زاده مقدم
    سهامداران هنگام سرمایه گذاری ریسک پذیرند و برای حداکثر کردن منافع خویش به دنبال پیش بینی بازده سهام هستند. لذا شناسایی شاخص‌های مهم برای سطح بازده مورد انتظار سهام یکی از مسائل مهم در علوم مالی نوین است. برای پیش بینی بازده آتی سهام می‌توان از داده‌های تاریخی سری‌های زم چکیده کامل
    سهامداران هنگام سرمایه گذاری ریسک پذیرند و برای حداکثر کردن منافع خویش به دنبال پیش بینی بازده سهام هستند. لذا شناسایی شاخص‌های مهم برای سطح بازده مورد انتظار سهام یکی از مسائل مهم در علوم مالی نوین است. برای پیش بینی بازده آتی سهام می‌توان از داده‌های تاریخی سری‌های زمانی و نیز شاخص‌های مهم برای سطح بازده آتی سهام استفاده کرد. اما یک راه حل مناسب‌تر ایجاد مجموعه بزرگی از عوامل مالی است که جنبه‌ها و ابعاد کامل وضعیت مالی یک سازمان را پوشش دهد. در این تحقیق به بررسی مدل های رگرسیونی تاثیر سری های زمانی اقتصادی بر شاخص صنایع در یورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. داده‌ها از بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده است. در جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، با درنظرگرفتن سطح سنجش متغیرها در فرضیات دو متغیره و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و نرم‌افزار مدل‌سازی Amos، از آزمون‌های مناسب استفاده شده است. نتایج آزمون همجمعی حاکی از وجود رابطه‌ی بلندمدت بین متغیرهای تورم، نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی و درآمد نفتی با نرخ رشد شاخص بازده نقدی سهام شرکت های صنعتی است. همان طور که انتظار می‌رفت، در بلندمدت و در شرایط تورمی، به طور متوسط سود اسمی شرکت‌های صنعتی، به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش می‌یابد. بنابراین، افزایش نرخ تورم، افزایش سود تقسیمی و به تبع آن شاخص بازده نقدی سهام را در پی دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    22 - عوامل مؤثر بر توسعه ی محصول جدید در صنعت لوستر ایران
    نوید رسولی
    چکیده این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ی محصول جدید در صنعت لوستر ایران انجام شد و از نوع ترکیبی کمی – کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان بود که در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند (قضاوتی)16 نفر از تولیدکنندگان با سابقه چکیده کامل
    چکیده این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ی محصول جدید در صنعت لوستر ایران انجام شد و از نوع ترکیبی کمی – کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان بود که در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند (قضاوتی)16 نفر از تولیدکنندگان با سابقه ی صنعت لوستر ایران به عنوان نمونه بخش کیفی پژوهش و در بخش کمی با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه ای – تصادفی 120 تولید کننده و230 فروشگاه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند . از طریق تحلیل محتوای پژوهش‌های داخل و خارج از کشور و همچنین مصاحبه‌های انجام شده، پرسشنامه محقق ساخته طراحی و اجرا شد. با توجه به ارزیابی نظرات آنان، از بین 39 مورد از عوامل مؤثر بر توسعه ی محصول جدید ، عواملی چون " بهره گیری از فناوری"، " پیش بینی بازار"، " پیش بینی نیازهای مشتری"، " مهارت های فنی"، " تمرکز بر نیازهای واقعی مشتری"، " وجود جو خلاق در مجموعه تولیدی"، " بکارگیری تجربیات پیشین توسعه ی محصول(لوستر)"، " داشتن روابط مناسب در بازار"، " مکانیزه کردن برخی مراحل وقت گیر و دشوار"و" شرکت در نمایشگاه بین المللی و دریافت سفارشات بالا"، از مهمترین عوامل مؤثر بر طراحی لوستر جدید شدند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    23 - بررسی رابطه دانشگاه با صنعت و چالش‌های آن: پژوهشی کیفی در بین دانشجویان دانشگاه تهران
    حامد شیری
    مشارکت فزاینده‌تر در نوآوری و توسعه تکنولوژی در کنار ماموریت‌های آموزشی و پژوهشی، هویت جدیدی است که دانشگاه‌ها در جامعه دانش‌محور اتخاذ می‌کنند. براین اساس دانشگاه‌ها به مثابه نهاد مولد دانش و هم‌چنین به عنوان کارآفرین نقشی اساسی در نوآوری ایفاء می‌کنند. مقاله حاضر از ط چکیده کامل
    مشارکت فزاینده‌تر در نوآوری و توسعه تکنولوژی در کنار ماموریت‌های آموزشی و پژوهشی، هویت جدیدی است که دانشگاه‌ها در جامعه دانش‌محور اتخاذ می‌کنند. براین اساس دانشگاه‌ها به مثابه نهاد مولد دانش و هم‌چنین به عنوان کارآفرین نقشی اساسی در نوآوری ایفاء می‌کنند. مقاله حاضر از طریق مطالعه‌ای تجربی ضمن توصیف این رابطه، چالش‌های پیش‌روی را در تعامل دانشگاه با صنعت به شیوه‌ای کیفی و با تحلیل دیدگاه دانشجویان دکتری دانشگاه تهران مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نتایج بیانگراین است که در رابطه دانشگاه ـ صنعت، اساسا رابطه منسجم و هدفمندی وجود نداشته و اثری از هویت جدید دانشگاه‌ در ارتباط با صنعت دیده نمی‌شود. این رابطه در بهترین حالت از نوع مدل سوسیالیستی است. فقدان نیازهای متقابل دوسویه یعنی «عدم احساس نیاز در صنعت برای ارتباط با دانشگاه» و هم‌چنین «فقدان  انگیزه در دانشگاه برای ارتباط با صنعت» دیدگاهی است که دانشجویان دکتری در مورد عدم شکل‌گیری ارتباط مناسب بین این دو نهاد دارند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    24 - شناسایی عوامل موثر بر ارتباط دانشگاه و صنعت
    زهرا احمدی
    از دهه ١٩٧٠، جهان شاهد شتابگری در نوآوری‌های تکنولوژیک و سازمانی است، دانش به دارایی استراتژیک و عامل اساسی رشد تبدیل شده است. ارتباط دانشگاه و صنعت از سابقه طولانی بویژه در کشور‌های توسعه‌یافته برخوردار است. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر ارتباط دانشگاه و صنعت چکیده کامل
    از دهه ١٩٧٠، جهان شاهد شتابگری در نوآوری‌های تکنولوژیک و سازمانی است، دانش به دارایی استراتژیک و عامل اساسی رشد تبدیل شده است. ارتباط دانشگاه و صنعت از سابقه طولانی بویژه در کشور‌های توسعه‌یافته برخوردار است. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر ارتباط دانشگاه و صنعت در شرکت‌های کوچک و متوسط شهر ایلام می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی-توسعه‌ای با رویکرد اکتشافی می‌باشد. در روش تحقیق کیفی، جامعه آماری، کلیه خبرگان و اساتید متخصص در حوزه دانشگاه و صنعت و کسانی که نسبت به ارتباط دانشگاه و صنعت مطلع هستند می‌باشند و با آنها مصاحبه بعمل آمد. از طریق مصاحبه‌های انفرادی با 30 نفر از خبرگان و اساتید حوزه دانشگاه و صنعت و از طریق نمونه‌گیری هدفمند و با استفاده از روش گلوله‌برفی، مهمترین عوامل و مؤلفه‌هایی که بر ارتباط صنعت و دانشگاه مؤثرند شناسایی شد. در پایان 27 عامل شناسایی و در چهار دسته طبقه‌بندی شد. با توجه به مصاحبه‌های انجام گرفته با مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط واقع در شهرک صنعتی و اساتید دانشگاه‌های شهر ایلام، هر دو جامعه، سطح این ارتباط را بسیار پایین ذکر کردند و دلیل این امر را عوامل ذکر شده دانستند. با توجه به مصاحبه‌های انجام گرفته در مورد ارتباط بین دانشگاه و صنعت و دامنه وسیع این مصاحبه‌ها با یک جمع کلی و با در نظر گرفتن تمامی اظهار‌نظر‌ها در نهایت 11 عامل برای بخش دانشگاه و برای بخش صنعت 16 عامل موثر با درصد بالایی اتفاق نظرات جمع‌آوری، شناسایی و دسته‌بندی شد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    25 - بررسی تاثیر میزان توجه به ارتباط دانشگاه و صنعت بر توسعه گرایش های کارآفرینی دانشجویان آموزشکده فنی دختران نجف آباد
    حجت الله مرادی پردنجانی
    هدف این پژوهش، بررسی تاثیر میزان توجه به ارتباط دانشگاه و صنعت بر توسعه گرایش های کارآفرینی دانشجویان آموزشکده فنی دختران نجف آباد بود.  بدین منظور از بین 1500 دانشجوی آموزشکده ی فنی دختران نجف آباد بر اساس جدول مورگان ، 300 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند . و چکیده کامل
    هدف این پژوهش، بررسی تاثیر میزان توجه به ارتباط دانشگاه و صنعت بر توسعه گرایش های کارآفرینی دانشجویان آموزشکده فنی دختران نجف آباد بود.  بدین منظور از بین 1500 دانشجوی آموزشکده ی فنی دختران نجف آباد بر اساس جدول مورگان ، 300 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند . وسیله ی جمع آوری اطلاعات ، پرسشنامه ی گرایش های کارآفرینی احمدپور داریانی و مقیمی با ضریب آلفای کرونباخ 88/0 و پرسشنامه محقق ساخته ارتباط دانشگاه و صنعت با ضریب آلفای کرونباخ 78/0 بود. روش پژوهش ، توصیفی و از نوع همبستگی بود که اطلاعات جمع آوری شده علاوه بر تجزیه و تحلیل توصیفی ، با آزمون های ضریب همبستگی ، تی تک گروهی و تحلیل واریانس یکطرفه ، تجزیه و تحلیل استنباطی شد.  نتایج نشان داد بین میزان توجه به ارتباط صنعت و دانشگاه با توسعه گرایش های کارآفرینی در ابعاد مختلف اعم از پیشرفت طلبی ، استقلال طلبی ، خلاقیت ، ریسک پذیری و کنترل درونی همبستگی معناداری وجود دارد. لذا با توجه به این نتایج، مدیریت کلان آموزش عالی کشور بایستی ضمن تاکید بر افزایش روزافزون ارتباط نهاد دانشگاه با صنعت ، بر اهمیت این موضوع در تحقق گرایش دانشجویان به کارآفرینی و فعالیت های مربوط به آن توجه کند تا مدیران رده های میانی و پایین به ویژه مدیران دانشگاه ها بر مبنای رابطه بین توجه به ارتباط صنعت و دانشگاه با توسعه گرایش های کارآفرینی ، عملکرد بهتری داشته باشند که در نهایت به موفقیت سیستم آموزش عالی و پیشرفت کشور منجر خواهد شد جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    26 - عوامل مؤثر در برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت
    نرگس حسینی
    برای گام برداشتن در مسیر تقویت تعامل دانشگاه و صنعت، ضروری است عوامل کلیدی در برقراری این ارتباط شناسایی و در کانون توجه برنامه­ریزان و سیاستگذاران بخش صنعت و آموزش عالی قرار گیرد. این مطالعه، تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. در این پژوهش دسته­بندی اولیه عوامل مؤثر چکیده کامل
    برای گام برداشتن در مسیر تقویت تعامل دانشگاه و صنعت، ضروری است عوامل کلیدی در برقراری این ارتباط شناسایی و در کانون توجه برنامه­ریزان و سیاستگذاران بخش صنعت و آموزش عالی قرار گیرد. این مطالعه، تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. در این پژوهش دسته­بندی اولیه عوامل مؤثر در برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت از ادبیات پژوهش احصاء شده است. جامعه مورد پژوهش 624 هیأت­علمی از دانشگاه تبریز و دانشگاه شهید­مدنی آذربایجان و نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر تعیین شد. داده­های پژوهش حاضر به­وسیله پرسشنامه محقق­ساخته 36 سؤالی جمع­آوری شده است. سپس عوامل مؤثر در برقراری ارتباط این دو نهاد با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی شدند. نتایج نشان داد ساختارها و زیرساختها، برنامه­ریزی، قوانین و مقررات، رشته­ها و پروژه­های دانشگاهی و حمایت دولت از همکاریها، عوامل مؤثر در برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت هستند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    27 - شناسایی جایگاه اشتغال بخش صنعت در آزاد سازی تجاری و هزینه‌ی صرف شده آموزش عالی
    نسیبه زارعی
    باتوجه به آنکه اشتغال یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی هر کشور بوده و عواملی همچون درجه باز بودن اقتصاد و میزان سرمایه­گذاری در منابع انسانی جهت یادگیری مهارت­ها بر متغیر ذکر شده، تأثیر دارد. در این مقاله سعی شده تأثیر هزینه­ی مصرفی در آموزش عالی و آزاد سازی تجاری ر چکیده کامل
    باتوجه به آنکه اشتغال یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی هر کشور بوده و عواملی همچون درجه باز بودن اقتصاد و میزان سرمایه­گذاری در منابع انسانی جهت یادگیری مهارت­ها بر متغیر ذکر شده، تأثیر دارد. در این مقاله سعی شده تأثیر هزینه­ی مصرفی در آموزش عالی و آزاد سازی تجاری را بر اشتغال در بخش صنعت مورد سنجش قرار گرفت. برای رسیدن به این هدف از داده­های سری زمانی 93-1358 استفاده و به کمک مدل خودتوصیح با وقفه­های گسترده(ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای نام برده، سنجیده شده است. پس از تایید رابطه بلندمدت، نتایج حاکی از آن است بهره­وری نیروی کار در بخش صنعت دارای تأثیر منفی و متغیرهای سرمایه­گذاری در بخش صنعت، هزینه­های صرف شده در آموزش عالی، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و آزاد سازی تجاری دارای اثر مثبت می­باشند. ضریب جمله تصحیح خطا(ECM) بدست آمده در این مدل، نشان می­دهد که در هر دوره 88 درصد از عدم تعادل، تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است. در این راستا بهتر آن است، با درنظر گرفتن در حال توسعه بودن کشور میزان سرمایه­گذاری در دانشگاه را افزایش و سعی بر اجرای تجارت آزاد در سطح بین­المللی نمود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    28 - بررسی تأثیر بهره وری نیروی کار در بخش صنعت بر ارزش افزوده آموزش عالی
    نبی اله یزدی
    ایران یک کشور در حال توسعه است و جهت رسیدن به توسعه نه تنها نیازمند منابع متفاوت جهت تولید بیشتر است بلکه برای استفاده بهتر از منابع موجود به عوامل تولید با بهره­وری بالایی احتیاج دارد. یکی از مهم­ترین عوامل تولید، نیروی کار است. نیروی کار با کسب مهارت و آگاهی بیشتر در چکیده کامل
    ایران یک کشور در حال توسعه است و جهت رسیدن به توسعه نه تنها نیازمند منابع متفاوت جهت تولید بیشتر است بلکه برای استفاده بهتر از منابع موجود به عوامل تولید با بهره­وری بالایی احتیاج دارد. یکی از مهم­ترین عوامل تولید، نیروی کار است. نیروی کار با کسب مهارت و آگاهی بیشتر در مراکز آموزشی بالاخص دانشگاه­ها ، بهره­وری بالاتر را ایجاد می­کند. بنابراین در مطالعه حاضر با استفاده از داده­های سری زمانی 93-1358 به بررسی تأثیر بهره­وری نیروی کار بر ارزش افزوده آموزش عالی پرداخته شد. جهت رسیدن به این استفاده و به کمک مدل خودتوصیح با وقفه­های گسترده(ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای نام برده، سنجیده شده است. پس از تأیید وجود رابطه بلندمدت نتایج حاصل از این مدل­ برآورد شده، نشان می­دهد، که بهره­وری نیروی کار در بخش صنعت اثر مثبت بر ارزش افزوده آموزش عالی در دانشگاه­ها دارد. همچنین ضریب الگوی تصحیح خطای برداری نیز در هر دوره 58 درصد از عدم تعادل را تعدیل کرده. بنابراین با ایجاد تعامل بیشتر صنعت و دانشگاه در جهت رشد هرچه بیشتر بخش مذکور و بدنبال آن اقتصاد کوشید. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    29 - ارتباط صنعت و دانشگاه در استان آذربایجان غربی، موانع و راهبردها
    لیلا نظری
    در این تحقیق، ضمن مرور ادبیات مربوط به ارتباط صنعت و دانشگاه و ارائه آمارهای بین المللی و نیز شناسایی و بررسی موانع و مشکلات موجود، راهبردها و پیشنهاداتی اجرائی به منظور کمک به برقراری این ارتباط در استان آذربایجان غربی ارائه می شود.
    در این تحقیق، ضمن مرور ادبیات مربوط به ارتباط صنعت و دانشگاه و ارائه آمارهای بین المللی و نیز شناسایی و بررسی موانع و مشکلات موجود، راهبردها و پیشنهاداتی اجرائی به منظور کمک به برقراری این ارتباط در استان آذربایجان غربی ارائه می شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    30 - تجاری سازی در فرایند ارتباط دانشگاه و صنعت : نظریه ها و رویکردها
     
    چکیده بررسی رویکرد تجاری سازی در دانشگاه و تاثیرات آن،  بدون عنایت به  ریشه های نظری و سازوکار شکل گیری آن، امکان پذیر نخواهد بود. بر این اساس در مقاله حاضر « سرمایه داری دانشگاهی » به عنوان ریشه نظری این رویکرد مورد بررسی قرار می گیرد. دو تئوری وابستگی منابع و نهادی ن چکیده کامل
    چکیده بررسی رویکرد تجاری سازی در دانشگاه و تاثیرات آن،  بدون عنایت به  ریشه های نظری و سازوکار شکل گیری آن، امکان پذیر نخواهد بود. بر این اساس در مقاله حاضر « سرمایه داری دانشگاهی » به عنوان ریشه نظری این رویکرد مورد بررسی قرار می گیرد. دو تئوری وابستگی منابع و نهادی نیز،  مکانیسمهایی را ارائه می نمایند که به کمک آنها علل گرایش دانشگاهها به  صنعت و تجاری سازی محصولات دانشگاهی مطرح شده و تغییر مشروعیت نهادی دانشگاه تبیین می گردد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    31 - دانش محوری در دانشگاه و صنعت از منظر یادگیری سازمانی مبتنی بر تجربیات
    اصغر زمانی
    هدف پژوهش حاضر بررسی دانش محوری در دانشگاه و صنعت از منظر یادگیری سازمانی مبتنی بر تجربیات  است که یادگیری سازمانی از تجارب حوزه صنعت و دانشگاه در آن نهادینه شده است. به همین دلیل روش پژوهش در این تحقیق بررسی و تحلیل اسناد و مطالعات منابع کتابخانه ای است که به موضوع ساز چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر بررسی دانش محوری در دانشگاه و صنعت از منظر یادگیری سازمانی مبتنی بر تجربیات  است که یادگیری سازمانی از تجارب حوزه صنعت و دانشگاه در آن نهادینه شده است. به همین دلیل روش پژوهش در این تحقیق بررسی و تحلیل اسناد و مطالعات منابع کتابخانه ای است که به موضوع سازمانهای دانش محور و یادگیری سازمانی از طریق تجربه نگاری و مستند سازی تجربیات و تسهیم آن پرداخته است. نتیجه بررسی حاکی از آن بود که در سازمانهای یادگیرنده و در یادگیری سازمانی مدیریت دانش ضمنی نقش اساسی دارد. و این دانش ضمنی یا تجربه سازمانی اعضا از مهمترین سرمایه های پنهان هر سازمان از جمله دانشگاه ها و صنعت است. همچنین، نتایج بررسی اسنادی حاکی از آن بود که با ذخیره سازی و مستند نمودن تجارب مدیران سازمان ها و خصوصا مدیران بخش صنعت و دانشگاه و انتقال آن به جانشینان آنها ، می توان دانش محوری را ایجاد نمود. برخی از نتایج و نقش تجربه در مدیران صنعت و دانشگاه دانش محور عبارتند از: کاهش اقتدارگرایی، سنخیت در دیدگاه ها وخواسته هامشترک صنعت و دانشگاه، مطلوبیت موقعیت شغلی و عدم هدر دهی سرمایه ها، ایجاد حافظه سازمانی غنی سازمانی در حوزه کلیه مسایل مبتلا به دانشگاه و صنعت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    32 - نسل سوم دانشگاهی: تجربه‌های موفق دانشگاههای برتر در آموزش کارآفرینی با اتکا به منابع صنعت
    محمد عزیزی
    آموزش یک عنصر پیشن نیاز در تعیین و تقویت شرایط و چارچوب کارآفرینی‌ برای توسعه اقتصادی است. دانشگاههای برتر دنیا به این نتیجه رسیده اند که از طریق برنامه ها و آموزشهای دانشگاهی می‌توان کارآفرینی را در بین دانشگاهیان افزایش داد. این تحقیق با هدف شناسایی تجربیات دانشگاههای چکیده کامل
    آموزش یک عنصر پیشن نیاز در تعیین و تقویت شرایط و چارچوب کارآفرینی‌ برای توسعه اقتصادی است. دانشگاههای برتر دنیا به این نتیجه رسیده اند که از طریق برنامه ها و آموزشهای دانشگاهی می‌توان کارآفرینی را در بین دانشگاهیان افزایش داد. این تحقیق با هدف شناسایی تجربیات دانشگاههای برتر در آموزش کارآفرینی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش دانشگاههای برتر در زمینه آموزش کارآفرینی است. جامعه مورد مطالعه این تحقیق دانشگاههای برتر در زمینه کارآفرینی با توجه به رتبه‌بندی سالانه مراکز معتبری چون مجله کارآفرین و تایمز انتخاب شده‌اند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از روشها و ابزارهای مختلفی چون بررسی اسناد و مطالب انتشاریافته در سایت های اینترنتی این دانشگاههای برتر و گزارشهای آنها بوده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در دانشگاههای برتر برای آموزش کارآفرینی از لحاظ ویژگیهای نهادی دانشگاه، حوزه و قلمرو آموزش، شیوه اجرای دوره ها، فعالیتهای ترویجی و گسترش و ارزشیابی با اتکا به منابع صنعت توجه ویژه ای کرده اند. یافته های این مقاله می تواند برای دست اندرکاران صنعت، آموزش عالی و دانشگاهها در خصوص سیاستگذاری و اجرای برنامه های آموزش کارافرینی کمک شایانی نماید.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    33 - رتبه بندی دانشگاه‌ها و صنایع ایران بر اساس شاخص هم‌انتشاری در نشریات فارسی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
    منصوره صراطی شیرازی
    همکاری­های پژوهشی میان دانشگاه و صنعت در جریان یافتن دانش دانشگاهی به سمت صنعت و کاربردی کردن این دانش از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. یکی از مهمترین راه­های ایجاد این جریان، هم­انتشاری میان دانشگاه و صنعت می­باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی همکاری میان دانشگاه و صنعت چکیده کامل
    همکاری­های پژوهشی میان دانشگاه و صنعت در جریان یافتن دانش دانشگاهی به سمت صنعت و کاربردی کردن این دانش از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. یکی از مهمترین راه­های ایجاد این جریان، هم­انتشاری میان دانشگاه و صنعت می­باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی همکاری میان دانشگاه و صنعت در ایران بر اساس شاخص هم­انتشاری در مدارک نمایه شده فارسی در نمایه استنادی علوم ایران (SCI) در سال 1394 و شناسایی کردن دانشگاه­ها و صنایع همکار در این هم­انتشاری­ها و نیز ترسیم ساختار جغرافیایی هم­انتشاری­های دانشگاه و صنعت بر روی نقشه سیاسی ایران می­باشد. به منظور شمارش همکاری­ها، روش شمارش کامل هم­نویسندگی به کار گرفته شده و نقشه  همکاری، با استفاده از نرم­افزارهای اکسل، یوسی­نت و پاژک در محیط جی­پی­اس ترسیم شده است. یافته­های حاصل از پژوهش نشان می­دهد که در سال 1394، 270 مقاله حاصل هم­انتشاری دانشگاه و صنعت در پایگاه isc  نمایه شده است که در آنها 94 واحد دانشگاهی و 150 واحد صنعتی همکاری داشته­اند. بر اساس پراکندگی جغرافیایی، 30 استان در هم­انتشاری­های میان صنعت و دانشگاه مشارکت داشته­اند که استان­ تهران دارای بیشترین هم ­انتشاری است، و سپس با اختلاف بسیار زیادی استان­های خوزستان و اصفهان به ترتیب در رتبه­های بعدی قرار دارند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که تعداد هم­انتشاری­های میان دانشگاه و صنعت بسیار کم است و به مناطق معدودی از کشور و دانشگاه­ها و صنایع خاصی محدود می­شود. به دلیل اهمیتی که همکاری میان دانشگاه و صنعت در اقتصاد دانش بنیان و نیز تجاری سازی دانش دانشگاهی دارد، باید سیاست­های پژوهشی به نحوی اتخاذ شود، تا هم­انتشاری­های دانشگاه و صنعت هر چه بیشتر انجام گیرد.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    34 - تبیینی از چرایی و ضرورت تعامل گسترده دانشگاه با صنعت
    رضا مهدی
    تعاملات فعال، سازنده و هم‌افزای دانشگاه‌ها با محیط پیرامون به‌طور عام و صنعت به‌طور خاص، یکی از مبانی توسعه دانشگاه‌ها و مطالبات جامعه از این نهاد پیچیده و سرنوشت ساز است. تعاملات گسترده و پیوسته دانشگاه‌ها با محیط‌های نزدیک و دور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست‌م چکیده کامل
    تعاملات فعال، سازنده و هم‌افزای دانشگاه‌ها با محیط پیرامون به‌طور عام و صنعت به‌طور خاص، یکی از مبانی توسعه دانشگاه‌ها و مطالبات جامعه از این نهاد پیچیده و سرنوشت ساز است. تعاملات گسترده و پیوسته دانشگاه‌ها با محیط‌های نزدیک و دور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست‌محیطی، یک ضرورت برای بقا و پایداری دانشگاه بوده و کم‌توجهی به محیط و تحولات آن می‌تواند دانشگاه را به‌صورت فیزیکی یا ماهیتی، از صحنه جامعه و نقش‌آفرینی برای پیشرفت، محو کند. اینکه چگونه برخی دانشگاه‌ها بدون تعاملات اثربخش با محیط و صنعت، بی‌دغدغه در قید حیات‌اند و با خیال آسوده در جزیره مستقل و برج عاج خودساخته به حیات خود ادامه می دهند، ناشی از این نکته اساسی است که اصولا در حقیقت این گونه دانشگاه‌ها به معنای دقیق کلمه دانشگاه نبوده و تلقی آنها از عنوان با شکوه دانشگاه، توهمی بیش نیست. در این مقاله، با تکیه بر برخی نظریه‌های موجود نظیر الگوی همکاری‌های سه‌جانبه دولت، دانشگاه و صنعت، ایده دانشگاه کارآفرین، نظریه خدمت- یادگیری و نظریه نظام ملی نوآوری، فسلفه و چرایی تعاملات دانشگاه با صنعت و سازگاری آن با محیط پیرامون به روش مرور اسنادی، بررسی شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، تعاملات حقیقی دانشگاه با محیط و صنعت نه تنها برای ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی و شهروندی علمی دانشگاه، بلکه برای تحول و توسعه سازمانی و نهادی، کارآمدی برنامه های درسی، ارتقای سطح یادگیری واقعیت‌محور و زمینه‌مند دانشجویان، توسعه هیأت علمی، تقویت سبک‌ها و توانایی‌های رهبری و بهسازی کارکنان دانشگاه‌ها ضروری است.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    35 - نقش‌آفرینی و ظرفیت سازی دانشگاه‌های نسل چهارم برای توسعه محلی و منطقه‌ای
    رضا مهدی
    با توجه به نقش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در فرایند جهانی شدن و توسعه ملی، منطقه ای و محلی، در این مقاله عوامل مؤثر بر توسعه محلی و منطقه‌ای به ویژه عواملی که دارای نفوذ قوی تری در توسعه منطقه ای درازمدت هستند، بررسی شده است. در این مقاله، با استناد به دانشگاه خصوصی چکیده کامل
    با توجه به نقش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در فرایند جهانی شدن و توسعه ملی، منطقه ای و محلی، در این مقاله عوامل مؤثر بر توسعه محلی و منطقه‌ای به ویژه عواملی که دارای نفوذ قوی تری در توسعه منطقه ای درازمدت هستند، بررسی شده است. در این مقاله، با استناد به دانشگاه خصوصی WSB- NLU که حاصل سرمایه‌گذاری‌ مشترک دانشگاه ملی لوئیز  و ویسزا اسکولا بیزنیسو[1] می باشد، الگوی جدیدی از نهادهای آموزش عالی به‌نام «دانشگاههای‌ نسل چهارم» معرفی شده‌ است. دانشگاههای نسل چهارم، از یک‌سو، تأثیر قابل توجهی بر محیط پیرامون و توسعه محلی و منطقه‌ای دارند و از سوی دیگر، این نوع دانشگاهها موجبات تحول و توسعه خود را فراهم می کنند. این مقاله، بر اساس معرفی اجمالی پروژه معظم «شبکه نوآوری و انتقال دانش» و «شهر چندرسانه‌ای» نووی ساکز[2] لهستان تدوین شده است. بر اساس محتوای این مقاله، دانشگاههای نسل چهارم فراتر از آموزش، پژوهش و کارآفرینی، به مثابه ایجادکننده و فرصت ساز توسعه محلی و منطقه ای عمل می کنند. از این دانشگاهها انتظار می رود که علاوه بر تحول درونی منطبق با شرایط محیطی، زمینه تحول محیط پیرامون خود را نیز خلق کنند. در حال حاضر، اگر چه در عالم واقعیت، تعداد این نوع دانشگاهها کم می باشد، اما کارکرد مسئولیت پذیری اجتماعی و پاسخگویی ایجاب می کند که در دهه های آینده تعداد دانشگاههای نسل چهارم در تمامی نقاط سیاره زمین افزایش یابد. بدیهی است دانشگاههای ایران نیز نمی توانند و نباید از این تحول و دگرگونی شگرف عقب بمانند.   [1] . Wyzsza Szkola Biznesu ( WSB) - National-Louis University (NLU) [2] .Nowy Sacz جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    36 - بررسی تاثیر سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی به صورت کلی و به تفکیک زیر بخشها بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت
    مجید آقایی
    رشد و شکوفایی بخش صنعت می تواند زمینه ساز پیشرفت و توسعه هر کشور باشد و شناسایی عوامل موثر بر رشد این بخش جهت سیاستگزاری و ترسیم خط مشی های هر کشور ضروری به نظر می رسد. یکی از عواملی که می تواند نقش تعیین کننده ای در پیشرفت بخش صنعت داشته باشد، میزان سرمایه گذاری در این چکیده کامل
    رشد و شکوفایی بخش صنعت می تواند زمینه ساز پیشرفت و توسعه هر کشور باشد و شناسایی عوامل موثر بر رشد این بخش جهت سیاستگزاری و ترسیم خط مشی های هر کشور ضروری به نظر می رسد. یکی از عواملی که می تواند نقش تعیین کننده ای در پیشرفت بخش صنعت داشته باشد، میزان سرمایه گذاری در این بخش است. به همین منظور در این تحقیق تاثیر سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در کل و به تفکیک زیر بخشهای مختلف بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت کشور قالب الگوهای پانل دیتا طی دوره زمانی 1377 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر اینست که یک درصد  افزایش در سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی به ترتیب  ارزش افزوده بخش صنعت را به میزان 14/0 و 01/0 درصد افزایش می دهد. همچنین نتایج بدست آمده به تفکیک زیربخشهای صنعت حاکی از  آن است که بیشترین تأثیر سرمایه گذاری بخش خصوصی برارزش افزوده مربوط به صنایع ماشین آلات و تجهیزات، صنایع شیمیایی، صنایع نساجی و محصولات کانی غیر فلزی است و برای بخش دولتی بیشترین تأثیر سرمایه گذاری بر ارزش افزوده مربوط به صنایع فلزات اساسی است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    37 - استفاده از روش واسپاس به منظور رتبه بندی دانشکده های مهندسی صنایع دانشگاه های منتخب تهران
    عباس جهانگیری
    رشته مهندسی صنایع به دلیل آنکه در همه صنایع و حتی محیط های خدماتی دارای کاربردهای فراوان میباشد را میتوان هسته اصلی برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه محسوب نمود؛ لذا در این پژوهش سعی شد دانشکده های منتخب مهندسی صنایع مورد بررسی و رتبه بندی قرار گیرند. بدین منظور دانشکده چکیده کامل
    رشته مهندسی صنایع به دلیل آنکه در همه صنایع و حتی محیط های خدماتی دارای کاربردهای فراوان میباشد را میتوان هسته اصلی برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه محسوب نمود؛ لذا در این پژوهش سعی شد دانشکده های منتخب مهندسی صنایع مورد بررسی و رتبه بندی قرار گیرند. بدین منظور دانشکده های مهندسی صنایع دانشگاه های تربیت مدرس، خواجه نصیرالدین طوسی، امیرکبیر، شریف، علم و صنعت و تهران با در نظر گیری هشت شاخص، مورد مطالعه قرار گرفته شدند و با استفاده یکی از جدیدترین روشهای تصمیم گیری چند شاخصه به نام ارزیابی محصول جمع شده با وزن (واسپاس) به کمک نرم افزار Excel 2010 رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران به دلیل کسب نمره بیشتر، رتبه نخست، دانشگاه علم و صنعت رتبه دوم، دانشگاه امیرکبیر رتبه سوم، دانشگاه شریف رتبه چهارم، دانشگاه تربیت مدرس رتبه پنجم و نهایتاً دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی رتبه آخر را به خود اختصاص داده اند. در این میان دو شاخص تعداد کتابها و مقالات منتشر شده به ازای هر هیأت علمی مهمترین شاخصهای در نظرگرفته شده، تشخیص داده شد. بنابراین تشویق بیش از پیش اعضای هیات علمی به مقوله پژوهش میتواند نقش بسیار زیادی در ارتقای رتبه دانشگاه ها داشته باشد.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    38 - بررسی جامعه شناختی رابطه دانشگاه و صنعت
    محمدعلی امیرپورسعید
    اگر از دیدگاه کارکردگرایی ساختی به جامعه نگاه کنیم، تمام جوامع انسانی دارای نظام ها و خرده نظام هایی هستند که برای رشد و ارتقاء سطح توسعه و پیشرفت خود؛ به بهره وری از این خرده نظام های موجود نیازمندند. بی شک وجود تعادلی پویا در بین این خرده نظام ها می تواند عاملی مؤثر و چکیده کامل
    اگر از دیدگاه کارکردگرایی ساختی به جامعه نگاه کنیم، تمام جوامع انسانی دارای نظام ها و خرده نظام هایی هستند که برای رشد و ارتقاء سطح توسعه و پیشرفت خود؛ به بهره وری از این خرده نظام های موجود نیازمندند. بی شک وجود تعادلی پویا در بین این خرده نظام ها می تواند عاملی مؤثر و حیاتی برای توسعه و رشد هر جامعه ای محسوب شود. بدون شک نهادهای دانشگاه و صنعت، دو نهاد بسیار مهم در توسعۀ جوامع جدید می باشند. کشور ما یک جامعۀ درحال توسعه و به تعبیری درحال گذار است که برای رسیدن به اهداف خود نیازمند رشد و توسعه ای متوازن و هماهنگ است تا به کمک آن بتواند سطح رفاه و زندگی بهتری را برای اعضای خود فراهم کند. به همین علّت لازم است تا نهادهای مختلف در یک جامعه از هماهنگی و ارتباطات زیادی برخوردار باشند تا جامعه بتواند به اهداف توسعه و رشد خود برسد. هدف این پژوهش را می توانیم مطالعه و شناخت روابط و تأثیرات متقابل نهادهای دانشگاه و صنعت بدانیم و همچنین دریابیم که چه عواملی باعث تقویت این رابطه میشود و چه عواملی میتوانند مانعی بر سر راه این رابطۀ متقابل باشند. در این پژوهش سعی بر آن است تا با استفاده از داده های کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات بپردازیم. با استفاده از این شیوه سعی میشود تا به کمک داده ها و منابع موجود و همچنین پژوهش های انجام شده در این زمینه ، به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته و نتایج آنها را در قالب پژوهشی جدید ارائه دهیم. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    39 - ارزیابی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تجاری سازی دستاوردهای تحقیق و توسعه در شرکت‌های دانش بنیان حوزه الکترونیک-قدرت (تحقیق موردی: شرکت دانش بنیان صدرافن پرداز)
    عباس خمسه
    تجاری­سازی فناوری خلق محصول، خدمت یا فرآیندی جدید و مبتنی بر رفع تقاضای موجود یا ایجاد تقاضای جدید و رفع آن مستلزم تلاش مستمر در راه تبدیل نتایج به محصولات و خدمات جدید و بازاریابی موفق آنهاست. موفقیت تحقیق و توسعه با موفقیت تجاری کردن آن در بازار همراه است، بنابراین در چکیده کامل
    تجاری­سازی فناوری خلق محصول، خدمت یا فرآیندی جدید و مبتنی بر رفع تقاضای موجود یا ایجاد تقاضای جدید و رفع آن مستلزم تلاش مستمر در راه تبدیل نتایج به محصولات و خدمات جدید و بازاریابی موفق آنهاست. موفقیت تحقیق و توسعه با موفقیت تجاری کردن آن در بازار همراه است، بنابراین در مقوله تجاری کردن نتایج تحقیقات و توسعه، نکته مهم ارتباط میان فعالیت های تحقیق و توسعه با نیازهای حال و آینده مشتریان است. هدف این پژوهش ارزیابی عوامل مؤثر بر تجاری سازی دستاوردهای تحقیق و توسعه در شرکت دانش بنیان صدرا­فن پرداز می­باشد تا بتواند راهگشای طراحی الگوی تجاری سازی دستاوردهای تحقیق و توسعه در صنعت الکترونیک-قدرت گردد. لذا این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی – پیمایشی می­باشد، در این پژوهش از مدلی با 2 عامل، 8 بعد و 47 شاخص که برازش آن با  Smart PLS مورد تائید قرار گرفته، استفاده شده است. برای اولویت­بندی عوامل از فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP[1]) و نرم افزار Super Decision بهره برده­ایم. نتایج ANP نشان دهنده آن است که در تجاری­سازی دستاوردهای تحقیق و توسعه عامل استراتژیک در اولویت اول و عوامل سرمایه‌های انسانی، تکنولوژیکی، بازاریابی و فروش، مدیریتی، شبکه تأمین، شرایط رقابتی و بازار و قوانین، مقررات و حمایت‌های دولتی به ترتیب در اولویت‌های بعدی از نظر خبرگان شرکت قرار دارند.   [1] Analytic Network Process جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    40 - استفاده از رویکرد QFD در بهبود ارتباط صنعت برق و دانشگاه
    محسن شفیعی نیک آبادی
    چکیده: پیشرفت و توسعه یک کشور مستلزم استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن است. ارتباط بین صنعت و دانشگاه باعث استفاده موثر از توانایی‌های علمی دانشگاه و امکانات و تجربه صنعت می‌شود. این ارتباط هنگامی کارامدتر است که صنعت و دانشگاه از توانمندی‌ها و همچنین نیازها چکیده کامل
    چکیده: پیشرفت و توسعه یک کشور مستلزم استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن است. ارتباط بین صنعت و دانشگاه باعث استفاده موثر از توانایی‌های علمی دانشگاه و امکانات و تجربه صنعت می‌شود. این ارتباط هنگامی کارامدتر است که صنعت و دانشگاه از توانمندی‌ها و همچنین نیازهای یکدیگر اطلاع کافی را داشته باشند تا بتوانند هدفمندتر و با برنامه‌ریزی بهتری به همکاری با هم مبادرت ورزند. هدف این پژوهش شناسایی نیازهای صنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیر بنایی و مهم و پرهزینه کشور از خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه، الزامات فنی و راهکارهای مورد نیاز برای پاسخگویی به این نیازها در دانشگاه می‌باشد. در این راستا ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان صنعت برق، نیازهای صنعت برق از دانشگاه شناسایی و الزامات فنی برای پاسخگویی به این نیازها توسط اساتید دانشگاهی و خبرگان استخراج شد. سپس از طریق ماتریس QFD ارتباط بین نیازها و الزامات مورد بررسی قرار گرفت و با مشخص شدن الزاماتی که بیشترین ارتباط را با نیازها دارا می باشند این راهکارها برای هر نیاز بصورت جداگانه با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی رتبه‌بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد مهمترین نیازهای صنعت برق عبارت از «نیروی انسانی متخصص در حوزه صنعت برق» و «در دسترس بودن افراد دانشگاهی فعال در زمینه صنعت برق » می‌باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    41 - بررسی تطبیقی تعامل چهارگانه دانشگاه، صنعت، دولت و جامعه در ایران و یک کشوری منتخب از پنج قاره جهان با ارائه راهکاری برای ایران در نظام تحقیق و توسعه (نظام ملی فناوری و نوآوری)
    کاظم فتح تبار فیروزجایی
    آموزش عالی یکی از مهم­ترین نهادهایی است که یک کشور برای توسعه همه جانبه خود در اختیار دارد. و دارای اهداف و رسالت­های گوناگونی است بنابراین، زمانی خواهد توانست به اهداف خود دست یابد که تعامل پویا و ارتباط متقابلی با سایر نهادهای اساسی دیگر از جمله، صنعت، دولت و جامعه دا چکیده کامل
    آموزش عالی یکی از مهم­ترین نهادهایی است که یک کشور برای توسعه همه جانبه خود در اختیار دارد. و دارای اهداف و رسالت­های گوناگونی است بنابراین، زمانی خواهد توانست به اهداف خود دست یابد که تعامل پویا و ارتباط متقابلی با سایر نهادهای اساسی دیگر از جمله، صنعت، دولت و جامعه داشته باشد. بنابراین برای  برقراری تعامل و ارتباط بین این نهادها نیازمند مکانیزمی اساسی است. نهاد تحقیق و توسعه در هر کشور، یکی از مکانیزمی است که باعث برقراری ارتباط و تعامل بین این نهادها می شود. اهمیت سرمایه­گذاری روی تحقیق و توسعه، در کشورهای پیشرفته صنعتی به عنوان امری مسلم و بدیهی فرض گردیده است و امروزه این تحقیق و توسعه است که چگونگی تخصیص بودجه و مسائل مالی را تعیین می­کند. در حال حاضر سرمایه­گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می­آید. امروزه کشورهایی می­توانند وارد عرصه رقابت در سطح بین­المللی شوند که همواره در پی استفاده از فناوری­های جدید برآمده و این امر به جز با داشتن مراکز تحقیق و توسعه فعال و مطابق با معیارهای نوین جهانی امکان پذیر نخواهد بود. به این ترتیب که دانشگاه با مشارکت در فرایند توسعه فناوری و نوآوری تکنولوژیک، نقش حد واسط را در انطباق تغییرات اقتصادی با تحولات اجتماعی بر عهده می­گیرند. صنایع نیز برای استفاده کامل از فناوری ایجاد شده با دانشگاه همکاری می­کنند و دولت هم با استفاده از اهرم سیاست­گذاری، درصد گسترش تسهیل جریان دانش و فناوری در دانشگاه­ها و صنایع و کنترل فصل مشترک بین این دو بر­می­آید و در نهایت این تعاملات باید زمینه را برای حل مسائل و مشکلات جامعه در جهت توسعه پایدار فراهم کند. در همین راستا،  پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، پس از مرور ادبیات موضوع و مراجعه به منابع و مدارک علمی موجود در این حوزه از پایگاه­های منابع اطلاعات علمی داخلی و خارجی، به بررسی و تبیین مفهوم تحقیق و توسعه و تعامل این چهار مفهوم و جایگاه آنها در ایران و مقایسه آن با وضعیت موجود ایران با کشورهای منتخب از جمله آمریکا، آلمان، استرالیا، ژاپن و مصر پرداخته شده است. سپس مقایسه تطبیقی بین آنها صورت پذیرفته و در پایان راهکارهایی و دلالتهای سیاستی برای بهبود فرایند تحقیق و توسعه و الگوی تعاملی در جهت  پیوند این چهار نهاد در فرایند توسعه کشور پیشنهاد و ارائه شده است.  جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    42 - اولویت بندی استراتژی های توسعه بخش صنعت و معدن با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری و TOPSIS
    صدیقه سادات شفیعی
     توسعه اقتصادی یکی از اهدافی است که توسط اکثر کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران به‌شدت دنبال می­شود. بر این اساس، تکیه بر افزایش کمی و کیفی عوامل تولید برای رشد و توسعه پایدار، همواره مدنظر همه کشورها بوده است؛ به همین جهت در این مقاله به بررسی و رتبه­بندی عوامل اثرگذ چکیده کامل
     توسعه اقتصادی یکی از اهدافی است که توسط اکثر کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران به‌شدت دنبال می­شود. بر این اساس، تکیه بر افزایش کمی و کیفی عوامل تولید برای رشد و توسعه پایدار، همواره مدنظر همه کشورها بوده است؛ به همین جهت در این مقاله به بررسی و رتبه­بندی عوامل اثرگذار بر توسعه بخش صنعت و معدن با تکیه بر اهداف راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته شده است. با بررسی ادبیات پژوهش پنج عامل اثرگذار شناسایی شده و با تهیه پرسشنامه­ای، نظرات 125 نفر از متخصصان، مدیران عامل و مدیران شرکت شهرک­های صنعتی استان خراسان جنوبی جمع­آوری گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که عامل مالی و سرمایه­گذاری بیشترین تأثیر و عامل مواد اولیه کمترین تأثیر را بر توسعه صنایع و معادن دارد. همچنین استان خراسان جنوبی از نظر توسعه صنعت و رونق کسب­وکار در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. نتایج آزمون رتبه­بندی نیز نشان داد که مؤلفه­های سرمایه موجود، وجود ارز خارجی و حمایت بانک­ها از تولیدکننده به ترتیب در جایگاه اول تا سوم اهمیت هستند. نتایج رتبه­بندی معیارها با استفاده از روش تاپسیس نیز همین نتیجه را در رتبه­های اول تا سوم نشان داده است.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    43 - طراحی الگوی توسعه همکاری های دانشگاه فنی و حرفه ای با صنعت و جامعه
    سید احمد محمدی حسینی
      امروزه بیش از پیش همکاری بین دانشگاه و صنعت به عنوان ابزاری برای افزایش و بهبود نوآوری از طریق تبادل دانش در نظر گرفته می شود. این امر با افزایش چشمگیر مطالعاتی که موضوع را از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار می دهند، مشهود است. به هر حال این رکن از دانش همچنان به صور چکیده کامل
      امروزه بیش از پیش همکاری بین دانشگاه و صنعت به عنوان ابزاری برای افزایش و بهبود نوآوری از طریق تبادل دانش در نظر گرفته می شود. این امر با افزایش چشمگیر مطالعاتی که موضوع را از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار می دهند، مشهود است. به هر حال این رکن از دانش همچنان به صورت پراکنده و فاقد یک دیدگاه جامع و کارآمد می باشد. از این رو ما در این مطالعه یک الگوی مناسب و کارآمد برای توسعه همکاری های دانشگاه فنی و حرفه ای با صنعت و جامعه ارائه می دهیم. این مطالعه از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را "خبرگان داخل و خارج دانشگاه و مدیران دانشگاه فنی و حرفه ای " تشکیل دادند. که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند در مجموع 15 نفر به عنوان مشارکت کنند گان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به صورت نیمه ساختار یافته گردآوری و به منظور تحلیل آن ها از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان در پژوهش استفاده شد. مقوله محوری مطالعه حاضر تجاری سازی دانش و فناوری در دانشگاه جامعه محور است که با توجه به شرایط علًی، زمینه ای و شرایط مداخلگر راهبرد هایی تدوین و الگوی نهایی براساس آن ارائه شده است.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    44 - ارزیابی موانع ارتباط دانشگاه با صنعت در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی
    یکی از اهداف برنامه ششم توسعه انجام تحقیقات و پژوهش‌های علمی در راستای کاهش آسیب­های اقتصادی و اجتماعی، و ارائه راهکارهایی در جهت حل معضلات آن­ها است. از طرفی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف است در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه با دانشگاه‌ها همکاری نماید، در چکیده کامل
    یکی از اهداف برنامه ششم توسعه انجام تحقیقات و پژوهش‌های علمی در راستای کاهش آسیب­های اقتصادی و اجتماعی، و ارائه راهکارهایی در جهت حل معضلات آن­ها است. از طرفی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف است در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه با دانشگاه‌ها همکاری نماید، در همین راستا ممکن است عواملی مانع از ارتباط دانشگاه و صنعت گردند. براین اساس هدف از پژوهش حاضر ارزیابی موانع ارتباط دانشگاه با صنعت در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی می­باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا توصیفی- پیمایشی بوده، که با مطالعات گسترده کتابخانه‌ای مورد پشتیبانی قرار گرفته است. بدین منظور پرسشنامه محقق ساخته­ای مشتمل بر 33 سؤال تدوین و بین 144 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه­ها و مدیران صنایع شهرستان بیرجند که به‌طور تصادفی در دسترس و براساس فرمول کوکران انتخاب ‌شده بودند توزیع و جمع­آوری گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از تحلیل عاملی تأییدی به کمک نرم‌افزار لیزرل استفاده ‌شده است، همچنین جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش و رتبه‌بندی آن­ها، از آزمون­های دوجمله­ای، تی تک عاملی و فریدمن بهره گرفته‌شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که به ترتیب عوامل نظام آموزشی، تحقیقات دانشگاهی، عوامل فرهنگی، عوامل ساختاری، عوامل عملکردی و قوانین و مقررات ازجمله موانع ارتباط دانشگاه و صنعت در راستای تحقق برنامه ششم توسعه می‌باشند.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    45 - تأثیر استفاده از شبیه ساز آموزشی در کیفیت یادگیری فراگیران راهبری قطار در محیط مجازی (مطالعه موردی: مرکز آموزش های تخصصی متروی تهران)
    سیف اله فضل الهی
    با توسعه کاربردهای فن آوری اطلاعات و سامانه های هوشمند، امکانی برای فراگیران راهبری قطار فراهم شده است که بتوانند فرایند یادگیری و آموختن مهارت های حرفه ای را در فضای مجازی تجربه نمایند. شبیه سازهای آموزشی؛ در محیط های مجازی به شبیه سازی شرایط عادی و مخاطره آمیز نظیر: ب چکیده کامل
    با توسعه کاربردهای فن آوری اطلاعات و سامانه های هوشمند، امکانی برای فراگیران راهبری قطار فراهم شده است که بتوانند فرایند یادگیری و آموختن مهارت های حرفه ای را در فضای مجازی تجربه نمایند. شبیه سازهای آموزشی؛ در محیط های مجازی به شبیه سازی شرایط عادی و مخاطره آمیز نظیر: بروز سوانح، حوادث ریلی و سایر اختلالات شبکه ریلی می پردازند. این پژوهش با هدف بررسی نقش استفاده از شبیه ساز آموزشی در کیفیت یادگیری فراگیران راهبری قطار و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن در مراکز آموزش های تخصصی صنعت حمل و نقل ریلی درون شهری انجام شده است. در ادامه تحقیق نیز وضعیت موجود در بخش شبیه ساز آموزشی مرکز آموزش های تخصصی مترو مورد ارزیابی قرار گرفته است تا میزان سودمندی این ابزار در بهبود کیفیت تعیین گردد. روش پژوهش پیمایشی و جامعه آماری آن متشکل از مدرسان، کادر آموزشی، مدیران و فراگیران مرکز آموزش های تخصصی راهبری قطار در متروی تهران به تعداد 254 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 131 نفر تعیین شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و به صورت بسته پاسخ، جمع آوری و اطلاعات حاصل از آن نیز با استفاده از آزمون کای دو تحلیل گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از شبیه ساز آموزشی در بهبود کیفیت یادگیری فراگیران راهبری تأثیر مثبت دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    46 - ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقالات مجله صنعت و دانشگاه طی سالهای1395 تا 1397
    عباس جهانگیری
    ارتباط علمی میان محققان نقش مهمی در همه ی زمینه های علمی دارد. برخی از دلایل این ارتباط عبارتند از: مبادلات علمی کارآمد در میان محققان، افزایش کیفیت مقالات، استفاده از تخصص های نویسندگان همکار، افزایش احتمال نشر مقالات مشترک در نشریات علمی و غیره. هدف از این مقاله تعیین چکیده کامل
    ارتباط علمی میان محققان نقش مهمی در همه ی زمینه های علمی دارد. برخی از دلایل این ارتباط عبارتند از: مبادلات علمی کارآمد در میان محققان، افزایش کیفیت مقالات، استفاده از تخصص های نویسندگان همکار، افزایش احتمال نشر مقالات مشترک در نشریات علمی و غیره. هدف از این مقاله تعیین ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقالات منتشر شده در مجله صنعت و دانشگاه بود. بنابراین این مطالعه مقطعی انجام شد و تمامی مقالات منتشر شده طی سالهای 1395 تا 1397 که در مجموع تعداد 30 مقاله می شد از نظر تعداد و جنسیت نویسندگان مورد بررسی قرار گرفت و ضریب همکاری بین نویسندگان محاسبه شد. داده های مورد نیاز با مراجعه به متن کامل مقالات جمع آوری شدند و نرم افزار اکسل 2010 برای ورود داده ها مورد استفاده قرار گرفت و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آمار توصیفی و فرمول ضریب همبستگی انجام شد. در مجموع این 30 مقاله، 66 نویسنده مشارکت داشتند. میانگین تعداد نویسندگان 92/0±2/2 و بیشتر مقاله ها توسط 2 نویسنده نوشته شده بودند. ضریب همکاری گروهی نویسندگان، 56/45 درصد محاسبه شد؛ لذا به نظر می رسد که همکاری گروهی بین نویسندگان مقالات مجله صنعت و دانشگاه در سطح متوسط ​​است به طوری که امکان افزایش این ضریب همکاری به میزان 44/54 درصد وجود دارد. با این حال با توجه به این مطلب که مشارکت نویسندگان منجر به افزایش کیفیت فعالیت های تحقیقاتی می شود، بنابراین تشویق محققان به همکاری در تحقیقات علمی پیشنهاد می شود.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    47 - مروری بر عوامل موثر بر همکاری موفقیت آمیز دانشگاه و صنعت
    مهشید گلستانه
    امروزه همکاری­ های مشترک دانشگاه و صنعت توجه زیادی را به خود معطوف ساخته است. نیاز به نوآوری در محیط کسب و کار و تلاش برای تجاری ساختن دانش آکادمیک باعث تشدید این همکاری­ ها شده است. اما از سویی همکاری دانشگاه و صنعت با چالش­ های متعددی روبرو است که باید شناسایی شوند و چکیده کامل
    امروزه همکاری­ های مشترک دانشگاه و صنعت توجه زیادی را به خود معطوف ساخته است. نیاز به نوآوری در محیط کسب و کار و تلاش برای تجاری ساختن دانش آکادمیک باعث تشدید این همکاری­ ها شده است. اما از سویی همکاری دانشگاه و صنعت با چالش­ های متعددی روبرو است که باید شناسایی شوند و راهکارهای عملی برای غلبه بر آن­ ها داده شود. از این رو در این مقاله سعی شده است تا با مرور سیستماتیک مقالات مربوط، مهم­ ترین عوامل تعیین کننده موفقیت در  این همکاری مشترک بررسی شود. یک مدل مفهومی جهت تلفیق نتیجه­ های تجربی، سازماندهی و طبقه بندی عوامل موثر و ارتباط آن ها در فرآیند همکاری بکار رفته است. سه ساز و کار الهام­ بخش برای تسهیل درک، ایجاد همکاری و ایده ­پردازی بین دانشگاه و صنعت پیشنهاد شده است. موانع اصلی و چالش­ های موجود در همکاری دانشگاه و صنعت دسته ­بندی شده و در نهایت پیشنهادات عملی برای غلبه بر این موانع عنوان شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    48 - بررسی تاثیر میانجی گرایش به یادگیری سازمانی در رابطه گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمان با تعدیل کنندگی آشوب بازار (مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شهر بیرجند)
    ایمان رخشانی
    طبق تحقیقات تک بعدی در ادبیات گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی و عدم وجود متغییرهایی که به شفافیت بیشتر و توسعه فهم ما از این رابطه کمک نماید لازم است تا بیشتر مطالعه صورت گیرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با توجه به متغیر گرا چکیده کامل
    طبق تحقیقات تک بعدی در ادبیات گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی و عدم وجود متغییرهایی که به شفافیت بیشتر و توسعه فهم ما از این رابطه کمک نماید لازم است تا بیشتر مطالعه صورت گیرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با توجه به متغیر گرایش یادگیری سازمانی به عنوان میانجی و آشوب بازار به عنوان تعدیل گر است. برای ارزیابی با سرشماری اقدام به جمع آوری داده ها از مدیران ارشد 55 شرکت کوچک و متوسط فعال و نیمه فعال در شهرک صنعتی شهرستان بیرجند شد. داده ها نشان دادند که شرکت های کوچک و متوسط در بازارهای پرآشوب با برخورداری از سطح بالایی از گرایش کارآفرینانه میزان بیشتری گرایش به یادگیری سازمانی از خود نشان میدهند، اما باگرایش بالا به کارآفرینی لزوما گرایش به یادگیری در شرایط بازار پر اشوب بر عملکرد اثر مثبتی نمیگذارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    49 - آسیب شناسی دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاههای دولتی شهر اصفهان از دیدگاه متخصصان دانشگاه و صنعت
    فرزانه محمدی جوزدانی
    هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناسایی نقاط ضعف موجود در دفاتر ارتباط با صنعت از دیدگاه متخصصان دانشگاه و صنعت است. روش شناسی: این تحقیق، مطالعه‎ای کیفی بود که به صورت توصیفی و از نوع پیمایشی صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و مسئولین دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگ چکیده کامل
    هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناسایی نقاط ضعف موجود در دفاتر ارتباط با صنعت از دیدگاه متخصصان دانشگاه و صنعت است. روش شناسی: این تحقیق، مطالعه‎ای کیفی بود که به صورت توصیفی و از نوع پیمایشی صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و مسئولین دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه‎ها و مسئولان بخش تحقیق و توسعه صنایع در شهر اصفهان بود. نمونه‎گیری به روش هدفمند انجام شد و تا اشباع اطلاعات ادامه یافت. داده‎ها با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از یک روش کیفی موسوم به گراندد تئوری تحلیل گردید. نتایج: یافته‎ها نشان می‎دهد که عدم اعتماد صنعت و دانشگاه، از موانع اصلی این ارتباط است. ارتباط بین این دو نهاد در سطح اصفهان، بسیار کم بوده است. کاربردی نبودن دانش و نداشتن سیستم آموزشی مناسب، تئوری بودن دروس دانشگاهی و توجه بیش از حد دانشگاه‎ها به تولید دانش بدون ارزش اقتصادی از دیگر موانع موفقیت دفاتر ارتباط با صنعت می‎باشد.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    50 - تدوین و ارزیابی استراتژی های دانشگاه با مدل تلفیقی A'WOT
    مدیریت استراتژیک عبارت است از فرآیند تضمین دست¬یابی سازمان به فواید ناشی از به¬کارگیری استراتژی¬های سازمانی مناسب. همچنین هنر و علم فرمول¬بندی، اجرا و ارزیابی تصمیمات چندبعدی با تأکید بر یکپارچه¬سازی عوامل مدیریت، بازاریابی، امور مالی، تولید و خدمات و غیره می¬باشد. امرو چکیده کامل
    مدیریت استراتژیک عبارت است از فرآیند تضمین دست¬یابی سازمان به فواید ناشی از به¬کارگیری استراتژی¬های سازمانی مناسب. همچنین هنر و علم فرمول¬بندی، اجرا و ارزیابی تصمیمات چندبعدی با تأکید بر یکپارچه¬سازی عوامل مدیریت، بازاریابی، امور مالی، تولید و خدمات و غیره می¬باشد. امروزه دانشگاه¬ها به¬عنوان سازمان¬هایی غیرانتفاعی همچون دیگر سازمان-ها، با محیطی پیچیده و متلاطم روبرو هستند. هدایت صحیح دانشگاه نیازمند درک محیط داخلی و خارجی و اتخاذ تصمیم-های راهبردی هوشمندانه می¬باشد. هدف از انجام این پژوهش، تدوین و ارزیابی استراتژی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی می¬باشد. از این¬رو، با استفاده از تحلیل محیط داخلی (نقاط قوت و ضعف) و محیط خارجی (فرصت¬ها و تهدیدها) در دانشگاه پیام نور استان، استراتژی¬های دانشگاه با استفاده از مدل SWOT شناسایی گردیدند. سپس با تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، استراتژی¬های اخذ شده از نظر اهمیت اولویت¬بندی شدند. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه پیام نور استان می¬باشد که با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده، نمونه آماری مورد نظر انتخاب گردید. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که استراتژی ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه¬ها، شاهراه اصلی در موفقیت دانشگاه¬ها به¬حساب می¬آید، و دانشگاه¬ها برای موفقیت بیشتر، باید ارتباط مؤثرتری با صنعت برقرار نمایند. ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه¬ها، زیربنای تحقق سایر استراتژی¬ها از جمله گسترش رشته¬های فنی و مهندسی، توسعه تحقیقات علمی دانشگاه¬ها و تبدیل شدن به قطب علمی در حوزه خاص می¬باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    51 - طراحی و اجرای حلقه‌ها‌ی ارتباطی بین دانشگاه، صنعت و دولت برای توسعه ملی
    در اين مقاله راهكارهاي لازم براي طراحی و اجرای حلقه‌ها‌ی ارتباطی بين دانشگاه، صنعت و دولت براي توسعه ملی ارائه شده است. امروزه توليد كنندگان كوچك حتي دولتهائي كه به تحقيقات و پژوهش براي رسيدن به فن آوري اهميت نمي دهند، تبديل به واسطه‌ها‌ئي بدون هويت مي شوند. از اينرو با چکیده کامل
    در اين مقاله راهكارهاي لازم براي طراحی و اجرای حلقه‌ها‌ی ارتباطی بين دانشگاه، صنعت و دولت براي توسعه ملی ارائه شده است. امروزه توليد كنندگان كوچك حتي دولتهائي كه به تحقيقات و پژوهش براي رسيدن به فن آوري اهميت نمي دهند، تبديل به واسطه‌ها‌ئي بدون هويت مي شوند. از اينرو با ترسيم سيستم مديريتي مناسب، براي همسو نمودن فعاليتهاي جدا از هم در دانشگاها، مراكز صنعتي و دولت فن آوري بومي شكل مي گيرد. بنابراین با این سیستم مدیرت زمینه توسعه همه جانبه فراهم می‌شود. براي طراحی و اجرای حلقه‌ها‌ي ارتباط بين سه ركن ذكر شده، ‌ تجربه‌ها‌ي‌ كشورهاي‌ نيمه‌ صنعتي‌ و صنعتي‌، مورد بررسي قرار گرفته است. با بررسي نارسائي درتوليد فن آوري و مقايسة آن با تجربه‌ها‌ي ديگر کشورها، مشخص مي گردد كه مشكل اصلي در اين زمينه به ساده نگري در طراحي مديريت استراتژيك و كلان سنجي سه ركن دولت، دانشگاه، و صنعت، بستگی دارد. راهكارهاي علاج بخش ارائه شده در اين زمينه عبارتند از: • فراموش نمودن فرهنگ انتفاعي كوتاه مدت. • كنار گذاشتن مديريت سليقه اي و غير استراتژيك. • حفظ حريم و حرمت محقق. • كم شدن ريسك سرمايه گذاري در طراحي فن آوري بومي. • انديشة فرانگر در دولت. با اجرا شدن سيستم ارائه شده در اين مقاله رسيدن به جايگاه رفيع علم و فن آوري در سطح جهان امكان پذير است. تنها در اين صورت است كه مي توان توسعه علم و فن آوري را بهمراه فكر و هويت ايراني به جهانيان عرضه نمود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    52 - مقایسه توسعه انسانی در ایران وکشورهای منطقه (بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال 2011)
     
    موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه از محورهای اصلی حرکت در راستای سند چشم انداز بیست¬ساله ایران در افق سال 1404 هجری شمسی در زمینه توسعه علمی و فناوری است و تاثیر چشمگیری بر اشتغال نیروی انسانی تحصیل¬کرده، تولید ملی و در نتیجه درآمد سرانه کشور دارد و با عنایت به این¬که میانگین چکیده کامل
    موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه از محورهای اصلی حرکت در راستای سند چشم انداز بیست¬ساله ایران در افق سال 1404 هجری شمسی در زمینه توسعه علمی و فناوری است و تاثیر چشمگیری بر اشتغال نیروی انسانی تحصیل¬کرده، تولید ملی و در نتیجه درآمد سرانه کشور دارد و با عنایت به این¬که میانگین سال¬های تحصیل، امید به تحصیل و درآمد سرانه از شاخص¬های تعیین کننده توسعه انسانی هستند، لذا توسعه ارتباط جامعه دانشگاهی با صنایع مختلف کشور، یکی از الزامات بهبود وضعیت توسعه انسانی در کشور است در این مقاله سعی شده است مفهوم توسعه انسانی به وسیله شاخص¬ها و اجزای آن¬ها که برای سنجش توسعه انسانی استفاده می‌شوند، توضیح داده شود و سپس مقایسه¬ای تحلیلی بین ایران و کشورهای منطقه انجام گیرد. منظور از کشورهای منطقه کشورهایی هستند که در سند چشم انداز بیست ساله ایران در افق سال 1404هجری شمسی مدنظر قرار گرفته اند. این کشورها شامل کشورهای آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و نیز کشورهای همسایه ایران می¬شوند. هدف از این مقاله، بررسی و ارزیابی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه جایگاه آن بین کشورهای منطقه و نیز جهان براساس گزارش توسعه انسانی (HDR) سال 2011 می¬باشد. این گزارش به صورت سالیانه توسط سازمان ملل منتشر می¬شود. بررسی‌ها‌ی انجام یافته نشان می¬دهد که کشور ما از نظر شاخص توسعه انسانی در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد و تداوم روند فعلی موجب نزول رتبه ایران در رتبه بندی جهانی خواهد شد. بنابراین پس از بررسی‌ها‌ی انجام گرفته و تحلیل نتایج به دست آمده برای بهبود توسعه انسانی در کشور پیشنهاداتی ارائه گردیده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    53 - کارآفرينی و بنگاه‌ها‌ی صنعتی و فناوری کوچک و متوسط: محدوديت‌ها‌، ظرفيت‌ها‌ و راهکارها
    محمدعلی نعمتی
    دهه‌ها‌ی متمادی است که برقراری ارتباط پويا و کارآمد دولت، دانشگاه و صنعت هدف اصلی دولتمردان، دانشگاهيان و صنعتگران کشور بوده است و با وجود مطالعات، برنامه‌ها‌ و اقدامات متعدد انجام گرفته در اين زمينه، فاصله‌ها‌ همچنان باقی است. از ديگر سو، با توجه به جايگاه بنگاه‌ها‌ی ک چکیده کامل
    دهه‌ها‌ی متمادی است که برقراری ارتباط پويا و کارآمد دولت، دانشگاه و صنعت هدف اصلی دولتمردان، دانشگاهيان و صنعتگران کشور بوده است و با وجود مطالعات، برنامه‌ها‌ و اقدامات متعدد انجام گرفته در اين زمينه، فاصله‌ها‌ همچنان باقی است. از ديگر سو، با توجه به جايگاه بنگاه‌ها‌ی کوچک و متوسط در توسعه و نهادينه¬کردن کارآفرينی و تسريع فرايند توسعه علمی، فناوری، صنعتی و اقتصادی کشورها، بيش از يک دهه است که مراکزی جهت هدايت و حمايت از اين بنگاه‌ها‌ در بخش‌ها‌ی مختلف جامعه ايجاد شده و تحقق آرزوی ديرينه پيوند دولت، دانشگاه و صنعت را در قالب بنگاه‌ها‌ی کوچک و متوسط مبتنی بر دانش و فناوری و مراکز حمايت کننده از آنان، جان دوباره بخشيده است. اما به دليل فقدان نگاه فرابخشی به اين مراکز و موازی¬کاری‌ها‌ و دوباره¬کاری‌ها‌ی فراوان متوليان اصلی حمايت از آنان - وزارتين علوم، تحقيقات و فناوری و صنايع و معادن - علی¬رغم گسترش روزافزون مراکز فوق، تحقق اهداف و مأموريت¬هایشان به ويژه در زمينه تقويت تعاملات سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت در‌ها‌له‌ای از ابهام قرار گرفته است. بنابراين پيشنهاد می‌گردد ضمن بازنگری و بازانديشی در اهداف، مأموريت‌ها‌ و سازوکارهای فعاليت اين مراکز در دهه دوم فعاليتشان، هماهنگی و تقسيم¬ وظيفه شفافی - با رويکردی فرابخشی - ميان متوليان هدايت و حمايت از بنگاه‌ها‌ی کوچک و متوسط و مراکز حمايت¬کننده از آنان در کشور صورت پذيرد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    54 - مروري بر الگوها و طرح‌هاي تعامل دانشگاه و صنعت
    حمید شفیع زاده
    دانشگاه و صنعت دو نهاد کلیدی هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند و از آنجایی‌که توسعه همه جانبه جوامع و کشورها تا حد زیادی ناشی از کاربست توانمندیهای هر کدام از این دو نهاد در جهت رفع نیازهای همدیگر می‌باشد، نظر سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و مجریان آنها را به خود جلب کرده است و مقو چکیده کامل
    دانشگاه و صنعت دو نهاد کلیدی هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند و از آنجایی‌که توسعه همه جانبه جوامع و کشورها تا حد زیادی ناشی از کاربست توانمندیهای هر کدام از این دو نهاد در جهت رفع نیازهای همدیگر می‌باشد، نظر سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و مجریان آنها را به خود جلب کرده است و مقوله ارتباط مستمر و بهینه دانشگاه و صنعت را مورد توجه قرار داده است. اين مقاله در راستاي تبيين رابطه دانشگاه و صنعت، نخست به پيشینه موضوع در دنيا و ايران پرداخته و سپس اين موضوع را به عنوان چالشي فراروي جامعه در ارتباط با آموزش عالي، مورد بررسي قرار داده است و در ادامه ضمن معرفي ساز و كارهاي تعامل دانشگاه و صنعت با اقتباس از روشهاي انتقال دانش و فناوري، الگوهاي تعامل دانشگاه و صنعت را نيز با نشأت از الگوهاي نوآوري و رشد فناوري، تشريح كرده است. آنگاه با مروري بر طرح‌هاي به كار گرفته شده جهت تعامل دانشگاه و صنعت، منافع متقابل اين دو نهاد از برقراري رابطه را با توجه به داده‌ها و ستانده‌هايي كه با همديگر دارند، توضيح داده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    55 - دانشگاه پژوهی (IR)؛ ضرورتی مغفول مانده در راستای تقویت همکاری‌های دانشگاه و صنعت
    مریم زارع
    امروزه با توجه به روند شتابان افزایش هزینه‌های آموزش عالی و کیفیت آن و کاهش حمایت‌های دولتی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سراسر جهان از یک سو و شتاب‌گیری پیشرفت تکنولوژی و گسترش نیاز سیستم اقتصادی به دانش علمی از سوی دیگر، سیستم آکادمیک به صنعت دانش تبدیل شده است. چکیده کامل
    امروزه با توجه به روند شتابان افزایش هزینه‌های آموزش عالی و کیفیت آن و کاهش حمایت‌های دولتی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سراسر جهان از یک سو و شتاب‌گیری پیشرفت تکنولوژی و گسترش نیاز سیستم اقتصادی به دانش علمی از سوی دیگر، سیستم آکادمیک به صنعت دانش تبدیل شده است. افزایش بهره‌وری در دانشگاه‌ها تابع فرايند تحقیق و توسعه است که در مبانی نظری، دانشگاه پژوهی نامیده می‌شود. در دهه‌های اخیر، مهمترین مسأله اقتصاد ایران پایین بودن سرمایه‌گذاری در توسعه دانش و بهره‌وری آن است. دانشگاه‌های ایران مطلوب است خود یادگیرنده و دانش¬محور شوند. دانشگاه پژوهی مناسبترین مسير دستيابی دانشگاه‌های کشور به این هدف است. واحد دانشگاه پژوهی در اغلب دانشگاه‌های معتبر جهان، به منظور تقویت همکاری‌های دانشگاه و صنعت، پيدايش و نضج یافته است؛ در حالیکه در دانشگاه‌های کشور، امری مغفول مانده است. در این پژوهش تلاش می‌شود ضمن تبیین مفهوم دانشگاه پژوهی، الزامات تحقق آن از طریق مطالعه مبانی نظری تحقیق شناسایی شود و سپس از طریق روش دلفی نظرات متخصصان، محققان و خبرگان این حوزه در رابطه با الزامات شناسایی شده فوق مورد بررسی قرار گیرد جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    56 - ضرورت تحول در نظام آموزش عالي كشور جهت توسعه فناوري ملي و ارتباط با صنعت
     
    سال‌ها است در کشور متفکرین و مدیران در تلاش می‌باشند تا از طریق نزدیک کردن رابطه صنعت با دانشگاه یافته‌های علمی و تلاش‌های پژوهشی را در خدمت توسعه فناوري ملی قرار دهند. بعد از تغییر نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انتظار می‌رفت وزارت در راس چکیده کامل
    سال‌ها است در کشور متفکرین و مدیران در تلاش می‌باشند تا از طریق نزدیک کردن رابطه صنعت با دانشگاه یافته‌های علمی و تلاش‌های پژوهشی را در خدمت توسعه فناوري ملی قرار دهند. بعد از تغییر نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انتظار می‌رفت وزارت در راستای توسعه فناوري، قدمهای اساسی برداشته و نقش مهمی را در توسعه دانش بنیان کشور ایفا کند. بویژه که این وزارت بیشترین متخصصان علمي کشور و محققین را در اختیار دارد. اما با وجود تلاش‌های بسیاری که پس از این تغییر نام تا کنون صورت گرفته است، هنوز هم نیاز به اقدامات اساسی، برنامه‌ریزی و سازماندهی شایسته‌ای که منجر به برونداد مناسب‌تری از توسعه فناوري و یا رویکرد وزارت به سمت و سوی فناوري ملی باشد احساس می‌شود. برای رسیدن به اهداف تدوین شده در این تغییرات اساسنامه‌ای، اصلاح ساختار تشکیلاتی، ضوابط اجرایی، آیین نامه‌ها و فرایندها از ضروریات است. اما وجود واحدهای موازی پژوهش و فنلوری با اعتبارات و امکانات بیشتر در کشور، خرد و پراکنده کردن امکانات پژوهشی از بزرگترین موانع راهبردی حرکت در جهت توسعه فناوري است. اين مقاله، به ضرورت تحول آموزش عالی کشور بویژه با رویکرد بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه و در نتیجه توسعه فناوري ملي پرداخته و پس از بررسی بعضی نقاط ضعف آموزش عالی در بخش پژوهش و فناوری کشور که کمتر مورد نقد از درون می‌شود، راهكاری اجرايی مبنی بر ایجاد یک سازمان فراگیر برای تصدی‌گری و اداره مؤسسات پژوهش و فناوری دولتی و یک سازمان فراگیر برای تصدی‌گری و اداره تمامي مؤسسات آموزش عالی دولتی، را پیشنهاد مي كند. بديهي است با اين رويكرد، اين وزارت صرفاً داراي وظايف حاكميتي نظير برنامه‌ریزی و نظارت، خواهد بود. تغییر نظام آموزشی دانشگاه‌های صنعتی کشور و اصلاح آن در جهت بهبود فرایند ارتباط با صنعت و انجام پروژه‌های سفارشی یکی دیگر از مباحثی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    57 - سياست‌گذاري براي واحد‌هاي متمركز و غير متمركز تحقيق و توسعه در صنعت نفت براساس فرآيند ايده تا بازار
     
    امروزه تحقيق و توسعه به يكي از مهمترين اركان سازمان‌ها تبديل شده است و صنعت نفت نيز به عنوان بزرگترين صنعت كشور از اين قاعده مستثني نيست. اما در خصوص ساختار و جايگاه تحقيق و توسعه در سازمان‌هارويكردها و ساختارهاي متنوع و متفاوتي وجود دارد. در سازمان‌هاي بزرگ سه نوع ساخ چکیده کامل
    امروزه تحقيق و توسعه به يكي از مهمترين اركان سازمان‌ها تبديل شده است و صنعت نفت نيز به عنوان بزرگترين صنعت كشور از اين قاعده مستثني نيست. اما در خصوص ساختار و جايگاه تحقيق و توسعه در سازمان‌هارويكردها و ساختارهاي متنوع و متفاوتي وجود دارد. در سازمان‌هاي بزرگ سه نوع ساختار تحقيق و توسعه بيشتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند كه عبارتند از: • ساختار متمركز فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه • ساختار غير متمركز فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه • ساختار هيبريدي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در اين مقاله ابتدا اركان فرايند ايده تا بازار تشريح ‌شده، سپس انواع ساختارهاي تحقيق و توسعه در سازمان‌هاي بزرگ تعريف و جايگاه آن در صنعت نفت بررسي مي‌شود. در ادامه براساس اركان فرآيند ايده تا بازار به تشريح وظايف و ماهيت فعاليت‌هاي بخش‌هاي متمركز و غير متمركز تحقيق و توسعه در ساختار‌هاي هيبريدي تحقيق و توسعه پرداخته مي‌شود و درنهايت سياست‌هايي براي بهبود وضعيت تحقيق و توسعه در صنعت نفت ارائه می‌شود جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    58 - نظام ملی نوآوری با رويکرد توسعه فرهنگ کارآفرينی
    محمدعلی نعمتی
    تحقق اهداف مندرج در سند چشم¬انداز بيست¬ساله 1404 و دستيابی به جايگاه نخست علمی، فناوری و اقتصادی منطقه، مستلزم طی طريق مسير توسعه مبتنی بر دانش در سال‌های پيش¬رو در کشور است که دگرديسی اقتصاد تک¬محصولی و متکی بر نفت به اقتصاد دانش، از جمله الزامات اساسی آن محسوب می‌شود. چکیده کامل
    تحقق اهداف مندرج در سند چشم¬انداز بيست¬ساله 1404 و دستيابی به جايگاه نخست علمی، فناوری و اقتصادی منطقه، مستلزم طی طريق مسير توسعه مبتنی بر دانش در سال‌های پيش¬رو در کشور است که دگرديسی اقتصاد تک¬محصولی و متکی بر نفت به اقتصاد دانش، از جمله الزامات اساسی آن محسوب می‌شود. تحقق اقتصاد دانش با رويکردی جهانی نيازمند پيدايش، نضج و برقراری تعاملات پويا ميان نظام‌های ملی علم، فناوری، نوآوری و کارآفرينی در کشور است که نظام ملی نوآوری از جايگاه ويژه‌ای در اين ميان و در راستای دستيابی به توسعه و اقتصاد مبتنی بر دانش برخوردار است. نهادهای اساسی شکل¬دهنده نظام ملی نوآوری بر اساس الگوی مارپيچ سه عاملی اتزكويتز و ليدسدروف مشتمل بر سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت است. از ديگر سو، اشاعه، ترويج و تعميق فرهنگ کارآفرينی در ميان آحاد جامعه به طور اعم و در ميان سه نهاد اساسی فوق در سطوح کلان، ميانی و خرد به طور اخص، به عنوان يکی از مهمترين الزامات و پيش¬نيازهای تحقق و توسعه نظام ملی نوآوری در کشور محسوب می‌شود. بنابراين مقاله حاضر در بخش نخست به تبيين جايگاه نظام ملی نوآوری در فرايند توسعه ملی خواهد پرداخت، سپس توسعه فرهنگی کشور به ويژه در حوزه نوآوری و کارآفرينی مورد مداقه قرار خواهد گرفت و در نهايت علاوه بر تشريح نقش توسعه فرهنگ کارآفرينی در شکل¬گيری و گسترش نظام ملی نوآوری، راهکارهای اجرايي به منظور ارتقا و بهبود اين خرده فرهنگ ارزشمند و اساسی در کشور ارائه خواهد گرديد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    59 - چالشهاي علم و فناوري در آينده
     
    يافتههاي علمي مبتني بر آينده نگري، حاكي از اين واقعيت است كه عمده‌ترين تحولات در زمينه‌ي آينده نگري، معطوف به تغييراتي است كه ناشي از تأثيرات علم و فناوري مي‌باشد. نگاهي به تغييرات زيست محيطي و يا بررسي مهاجرت در دهههاي اخير،‌كمبود آب و خصوصا آب آشاميدني و ساير تحولات ك چکیده کامل
    يافتههاي علمي مبتني بر آينده نگري، حاكي از اين واقعيت است كه عمده‌ترين تحولات در زمينه‌ي آينده نگري، معطوف به تغييراتي است كه ناشي از تأثيرات علم و فناوري مي‌باشد. نگاهي به تغييرات زيست محيطي و يا بررسي مهاجرت در دهههاي اخير،‌كمبود آب و خصوصا آب آشاميدني و ساير تحولات كلاني كه شاهد آن هستيم، ريشه در تحولات علم و فنآوري دارند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    60 - توسعه‌ي تعاملات نهادهای علمی و صنعتی براساس نظام ملي نوآوري
    فرهاد عباسی
    برقراري و تقويت روابط میان نهادهاي علمی و بنگاه‌هاي صنعتی از مهم¬ترین موضوعات سیاست¬گذاری نوآوری در کشورهای مختلف است. ایجاد و تقويت اين ارتباطات، زمینه ايجاد، انتقال و انتشار و بهره‌وري از ‌ذخاير دانش در سطح نظام ملی نوآوری را فراهم می-سازد. در كشورهاي مختلف، مکانیزم¬ه چکیده کامل
    برقراري و تقويت روابط میان نهادهاي علمی و بنگاه‌هاي صنعتی از مهم¬ترین موضوعات سیاست¬گذاری نوآوری در کشورهای مختلف است. ایجاد و تقويت اين ارتباطات، زمینه ايجاد، انتقال و انتشار و بهره‌وري از ‌ذخاير دانش در سطح نظام ملی نوآوری را فراهم می-سازد. در كشورهاي مختلف، مکانیزم¬های رسمی و غیررسمی مختلفی برای ارتباط میان بخش¬های علمی و صنعتی استفاده ‌مي‌شود كه مي‌توان از تجارب آنها برای ایجاد این ارتباطات در كشور الگوبرداري کرد. در مقاله حاضر، تجارب نهادهای برخي از كشورها که مرتبط با ایجاد ارتباط بخش علمی (دانشگاه¬ها و مراکز تحقیقاتی) و بخش صنعتی و کمک به تجاری¬سازی دستاوردهای تحقیقاتی و گسترش شرکت¬های دانش¬بنیان می‌با¬شند، مورد تحليل قرار گرفته¬ و در نهايت مدلی مفهومی برای شناخت و ارزیابی تعاملات بخش¬های علمی و صنعتی ارایه شده است. چارچوب پیشنهادی این مقاله می¬تواند تبیین کننده ابعاد مختلف ایجاد ارتباط بخش‌های علمی و صنعتی باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    61 - بررسي تأثير عوامل محيطي بر ايجاد و توسعه‌ی مراكز رشد دانشگاه‌ها: رهيافتي نو بر دانشگاه كارآفرين و ارتباط بين صنعت و دانشگاه
    شادي  شاهوردياني
    تحولات كسب و كار و ضرورت شكل‌گيري مراكز علم و فناوري با رويكرد دانشگاه‌هاي كارآفرين، موجب گرديد كه مأموريت دولت‌ها و همچنين مراكز علمي باز مهندسي شود و ايجاد و توسعه‌ی مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري در اولويت برنامه‌ريزي توسعه‌ی علوم و فناوري‌ها قرار گيرد. توسعه‌ی مر چکیده کامل
    تحولات كسب و كار و ضرورت شكل‌گيري مراكز علم و فناوري با رويكرد دانشگاه‌هاي كارآفرين، موجب گرديد كه مأموريت دولت‌ها و همچنين مراكز علمي باز مهندسي شود و ايجاد و توسعه‌ی مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري در اولويت برنامه‌ريزي توسعه‌ی علوم و فناوري‌ها قرار گيرد. توسعه‌ی مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري از يك طرف مي‌تواند در مسير توسعه‌ی و بالندگي دانشگاه‌ها و نزديكي آنها به جامعه و ازطرف ديگر عينيت بخشيدن مصاديق دانشگاه امروزين يعني دانشگاه كارآفرين باشد. مقاله حاضر، نتيجه مطالعه پژوهشي ميداني مبتني بر تحليل SWOT است كه از گروه مخاطب كه متوليان مقوله ايجاد و توسعه‌‌ی مراكز رشد در دانشگاه‌ها اعم از دولتي و غيردولتي هستند در قالب نظرسنجي، اطلاعات جمع‌آوري و تحليل شده است. نظر به اهداف مطالعه و روش‌شناسي موردنظر، نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدات شناسايي گرديد و مهم‌ترين تأثيرات ايجاد و توسعه‌ی مراكز رشد بر موفقيت دانشگاه‌ها در مسير تحقق دانشگاه كارآفرين اولويت‌بندي شد. نتايج مطالعه، شواهد لازم جهت معرفي مجموعه نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدات را تأييد کرد. علاوه بر آن از مهم‌ترين تأثيرات ايجاد مراكز رشد مبتني بر مطالعه عبارتند از: اشتغال‌زايي، كارآفريني، ارتقای كيفيت آموزشي، رقابتي کردن دانشگاه‌ها، تجاري‌سازي فعاليت‌هاي پژوهشي، توسعه‌ی نوآوري و خلاقيت دانشجويان و ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    62 - نمونه های موفق تعامل دانشگاه و صنعت
    هدايت الله  جمالي پور
    در این مقاله نحوه تعاملات بين صنعت و دانشگاه در برخي از كشورهاي توسعه یافته جهان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، پارامترهاي اساسي موثر در اين ارتباط با توجه به ويژگي¬هاي اين كشورها شناسايي شده است. در این راستا همچنين تلاش شده است نقاط ضعف و قوت هريك از اين پارامترها ك چکیده کامل
    در این مقاله نحوه تعاملات بين صنعت و دانشگاه در برخي از كشورهاي توسعه یافته جهان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، پارامترهاي اساسي موثر در اين ارتباط با توجه به ويژگي¬هاي اين كشورها شناسايي شده است. در این راستا همچنين تلاش شده است نقاط ضعف و قوت هريك از اين پارامترها كشف و بيان شود،تا در نهايت سياستگذاران و برنامه ريزان اين حوزه بتوانند الگويي مناسب براي ارتباط بخش صنعت و معدن با دانشگاه با توجه به محيط فرهنگي كشور طراحي، ارائه و بومي¬سازی نمايند جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    63 - آثار اجراي قانون 1% بر توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه
    حسين  سالارآملي
    در اين مقاله به زمينه‌هاي تحليلي پيدايش قانوني كه تحت عنوان 1% شناخته شده، اشاره و يادآوري شد كه اين قانون از سال 1386 ساليانه اما به صور مختلف در قالب قانون بودجه كشور و به دنبال آن ضوابط اجرايي بودجه آورده شد. سال 1387 را مي‌توان اولين سال اجراي جامع اين قانون به حساب چکیده کامل
    در اين مقاله به زمينه‌هاي تحليلي پيدايش قانوني كه تحت عنوان 1% شناخته شده، اشاره و يادآوري شد كه اين قانون از سال 1386 ساليانه اما به صور مختلف در قالب قانون بودجه كشور و به دنبال آن ضوابط اجرايي بودجه آورده شد. سال 1387 را مي‌توان اولين سال اجراي جامع اين قانون به حساب آورد كه در سطح بيشتر از 530 شركت، مؤسسه دولتي و بانك به اجرا درآمد. در سال 1388 با تغييراتي كه در مرجع اجرايي اين قانون و تفاوتي كه مابين اصل قانون و ضوابط اجرايي آن بوجود آمد و همچنين با گسترش خصوصي سازي شركت‌هاي دولتي روند اجراي اين قانون با ضعف روبرو شده و نهايتاً با مصوبه قانون سال 1389 كه الزام از شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي براي انجام اين قانون برداشته شد، ضربه‌اي بر روند اجرايي آن وارد شد. در مجموع در سال‌هاي 1387 لغايت 1389 تعداد 9762 اولويت تحقيقاتي، در چارچوب فعاليت‌هاي اين قانون ارائه شده كه 5247 طرح تحقيقاتي به مبلغ 8300 ميليارد ريال به تأييد نهايي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري رسيد . بيش از 57 درصد اعتبارات مربوط به اين قانون به دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي و در ازاي انجام پروژه‌هاي مشخص تزريق شد. اين مقاله به گزارش عملكرد و فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش‌رو اشاره دارد جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    64 - ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه: ايران، افق 1404
    محسن بهرامی
    موضوع ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه از اهرمهاي تعيين کننده حرکت به سوي چشم‌انداز بيست ساله در زمينه توسعه دانش و فناوري است که بررسي جدي محرکها و عوامل موثر در آن براي کمک به بهبود اين ارتباط ضروري است. علاوه بر ارزيابي وضعيت موجود، لازم است بررسي‌هاي آينده نگرانه در مور چکیده کامل
    موضوع ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه از اهرمهاي تعيين کننده حرکت به سوي چشم‌انداز بيست ساله در زمينه توسعه دانش و فناوري است که بررسي جدي محرکها و عوامل موثر در آن براي کمک به بهبود اين ارتباط ضروري است. علاوه بر ارزيابي وضعيت موجود، لازم است بررسي‌هاي آينده نگرانه در مورد اين عوامل انجام گيرد تا بتوان ميزان تطابق برنامه‌ريزي‌هاي فعلي براي دستيابي به اهداف مندرج در سند چشم‌انداز را ارزيابي نمود. در اين مقاله، نتايج پيش بيني جمعي از خبرگان متخصص و سياستگذار حوزه علم و فناوري در مورد برخي عوامل موثر در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه تا افق 1404 که حاصل از انجام طرحي آينده شناسانه توسط گروه آينده شناسي پژوهشکده فناوري‌هاي نو دانشگاه صنعتي اميرکبير است، گزارش مي‌شود جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    65 - الگوي مطلوب ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه موردپژوهي تجربه‌هاي دفتر همكاري‌هاي فناوري در كشور
    حميدرضا  اميري نيا
    مقاله‌ی حاضر تلاش دارد با بررسي انواع الگوها و نظريه‌هاي نوآوري از جمله الگوي خطي نوآوري، نظام نوآوري و مدل مارپيچ سه‌گانه، سير تحولي تعامل سه نهاد دانشگاه، دولت و صنعت را در سطح جهان و همچنين ايران مورد مطالعه قرار دهد و با انجام موردکاوي تجربه‌هاي دفتر همكاري‌هاي فناو چکیده کامل
    مقاله‌ی حاضر تلاش دارد با بررسي انواع الگوها و نظريه‌هاي نوآوري از جمله الگوي خطي نوآوري، نظام نوآوري و مدل مارپيچ سه‌گانه، سير تحولي تعامل سه نهاد دانشگاه، دولت و صنعت را در سطح جهان و همچنين ايران مورد مطالعه قرار دهد و با انجام موردکاوي تجربه‌هاي دفتر همكاري‌هاي فناوري، در زمينه‌ی تعامل اين سه نهاد، شيوه‌ها، روش‌ها و الگوهاي حاكم بر اين تعامل سه‌گانه، در اين تجربه‌ها را شناسايي کر ده و سازگاري آنها را مدل مارپيچ سه‌گانه نشان دهد. و در انتها بر اساس يافته‌هاي بدست آمده پيشنهادهاي سياستي مناسب را برای تعامل موفق دولت، صنعت و دانشگاه در ايران ارائه نمايد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    66 - پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب نظام ملي نوآوري مطالعه‌ي موردي فن‌‌بازار
    سيدكمال  طبائيان
    شكل‌گيري ارتباط سازنده‌ي دانشگاه و صنعت در راستاي توسعه‌ی ملي، گذشته از نياز به زيرساخت‌هاي تسهيل‌كننده‌ي ارتباط، مستلزم طراحي سياست‌هاي اثربخش و به‌كارگيري ابزارهاي سياستي مؤثر است. از سوي ديگر، صنعت و دانشگاه، از جمله عناصر اساسي نظام ملي نوآوري هستند كه طبيعتاً تعامل چکیده کامل
    شكل‌گيري ارتباط سازنده‌ي دانشگاه و صنعت در راستاي توسعه‌ی ملي، گذشته از نياز به زيرساخت‌هاي تسهيل‌كننده‌ي ارتباط، مستلزم طراحي سياست‌هاي اثربخش و به‌كارگيري ابزارهاي سياستي مؤثر است. از سوي ديگر، صنعت و دانشگاه، از جمله عناصر اساسي نظام ملي نوآوري هستند كه طبيعتاً تعامل آنها بايد در قالب مباني نظري اين نظام ساماندهي شود. در اين ميان، فن‌بازار، از جمله‌ي سازوكار‌هايي است كه مي‌تواند از يكسو نقش مؤثري در عرضه‌ي دستاوردهاي تحقيقاتي و فناورانه‌ي دانشگاه‌ها و نهادهاي تحقيقاتي به صنايع ايفا كند (فشار تكنولوژي)، و از سوي ديگر، تقاضاي فناورانه‌ي صنايع و نهادهاي توليدي و خدماتي را به جامعه‌ي پژوهشي كشور ارائه نمايد (كشش تقاضا). اين مقاله به كاركردهاي فن‌بازار، به‌عنوان يك ابزار سياستي و يكي از عناصر نظام ملي نوآوري در ايجاد ارتباط ميان صنعت و دانشگاه پرداخته، وظيفه‌ي دولت را در تضمين كارايي اين سازوكار مرور مي‌کند جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    67 - ارتباط صنعت و دانشگاه از منظر اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي
    وحید یزدانیان
    توسعه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه بر اساس نيازها و توانمندي‌هاي دو طرف صورت مي‌گيرد و الگوهاي ارائه شده توسط صاحبنظران نيز بر همين اساس طراحي و اجرا شده است. صنعت وابسته به دولت و دانشگاه‌هاي دولتي باعث تأثيرپذيري ارگانيک اين دو نهاد از دولت شده است به نحوي که عملاً جهت‌گ چکیده کامل
    توسعه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه بر اساس نيازها و توانمندي‌هاي دو طرف صورت مي‌گيرد و الگوهاي ارائه شده توسط صاحبنظران نيز بر همين اساس طراحي و اجرا شده است. صنعت وابسته به دولت و دانشگاه‌هاي دولتي باعث تأثيرپذيري ارگانيک اين دو نهاد از دولت شده است به نحوي که عملاً جهت‌گيري سياست‌هاي توسعه‌ی صنعتي و دانشگاهي در سده‌ی گذشته تا حد زيادي دولت – فرما و مطابق با مقتضيات سياسي کشور بوده است. با اجرائي شدن اصل 44 قانون اساسي و روند رو به رشد خصوصي‌سازي در شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي ذيل اين اصل، قطعاً شاهد افزايش رقابت بين اين شرکت‌ها و سازمان‌ها هستيم که باعث ايجاد زمينه‌هاي تقاضاي جديد براي افزايش توان رقابتي و حفظ استانداردهاي کالا و خدمات خواهد شد. به علاوه آنکه با کم رنگ شدن نقش دولت، فقدان راهکارهاي قانوني و حقوقي حاکميتي براي توسعه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه، اين ارتباط از حالت دولت – فرما به ارتباط خويش – فرما تبديل خواهد شد. ارتباطي که زمينه‌ها، الگوها و الزامات آن کاملاً ناشناخته است. طي اين مقاله درصدد هستيم تا با بررسي نيازها و توانمندي‌هاي متقابل صنعت و دانشگاه در فضاي گذار از نهادهاي دولتي به نهادهاي غير دولتي، الگوئي جامع جهت ارتباط صنعت و دانشگاه در فضاي غير دولتي ارائه کنیم. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    68 - دانشگاه صنعتي در چشم‌انداز 1404
    هادي  غفاري
    در جهان امروز، ‌جوامع بشري و دولت‌هاي آنها براي نقش‌آفريني مؤثر و سهم‌خواهي نيازمند داشتن مؤلفه‌هاي استطاعت و مقبوليت لازم هستند. يكي از اين مؤلفه‌ها حوزه‌ي علم و فناوري است. در اين حوزه حضور دانشگاه‌هايی با ويژگي‌های منحصر به فرد از جمله دانشگاه صنعتي ضرورتي اجتناب‌ناپ چکیده کامل
    در جهان امروز، ‌جوامع بشري و دولت‌هاي آنها براي نقش‌آفريني مؤثر و سهم‌خواهي نيازمند داشتن مؤلفه‌هاي استطاعت و مقبوليت لازم هستند. يكي از اين مؤلفه‌ها حوزه‌ي علم و فناوري است. در اين حوزه حضور دانشگاه‌هايی با ويژگي‌های منحصر به فرد از جمله دانشگاه صنعتي ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. اين مقاله سعي دارد با بررسي شاخصه‌هاي دانشگاه‌هاي صنعتي در مفهوم سنتي و جديد، مفهومي جديد از اين نوع دانشگاه‌ها را بر‌اساس سند چشم‌انداز توسعه‌ی ايران در افق 1404 برای افزايش توان علمي- صنعتي كشور و به تبع آن رشد اقتصاد دانش‌محور ارائه كند. به همين منظور ضمن شناسايي چالش‌هاي موجود در دانشگاه‌هاي صنعتي سنتي در كشور، نقشه جامع جديدي مشتمل بر ساختار، ‌مأموريت و اهداف يك دانشگاه صنعتي پيشرفته معرفي شده است كه هر يك از اين زير حوزه‌ها با كاركردهاي متنوع و ويژه‌ي مكان بنيانگذاري چهار ركن اصلي يك دولت زنده، توسعه‌يافته و نقش‌آفرين را در جهان آینده فراهم مي‌سازد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    69 - ارائه‌ی مدلی مناسب برای پاسخ به نیازهای بازار کار از طریق ارتباط کارامد صنعت و دانشگاه
    محمد  بهروزي
    اين تحقيق براي بررسي توانایي‌ها و قابليت‌هاي دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي ايران در پاسخ به نيازهاي شغلي و حرفه‌اي در منطقه‌ي انرژي پارس جنوبي به‌ منظور ارائه‌ي مدلی کارامد برای ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه صورت گرفته است. به اين منظور ابتدا با توجه به پيشينه‌ي تحقيق و مباني چکیده کامل
    اين تحقيق براي بررسي توانایي‌ها و قابليت‌هاي دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي ايران در پاسخ به نيازهاي شغلي و حرفه‌اي در منطقه‌ي انرژي پارس جنوبي به‌ منظور ارائه‌ي مدلی کارامد برای ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه صورت گرفته است. به اين منظور ابتدا با توجه به پيشينه‌ي تحقيق و مباني نظري، چارچوب مفهومي براي توانایي‌ها و قابليت‌هاي دانش‌آموختگان ارائه شد. با توجه به مؤلفه‌هاي اين چارچوب پرسشنامه‌اي در پنج بخش تهيه و پس از اطمينان از روايي صوري و اعتبار آن (83/0)‌، داده‌ها از نمونه‌هاي مورد مطالعه(336 نفر شامل96 مدير و242 نفر از كارشناساني كه داراي تحصيلات دانشگاهي هستند) ـ كه با استفاده از روش نمونه‌گيري طبقه‌اي انتخاب شدند ـ گرد‌آوري شد. اين داده‌ها با توجه به سؤالات تحقيق و با استفاده از روش‌هاي آمار توصيفي و آمار استباطي چون آماره t تك نمونه‌اي و تحليل عاملي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. بر اساس نتايج بدست آمده چار‌چوبي پيشنهاد شد كه به كمك آن بتوان رابطه‌ي مطلوبي بين آموزش‌هاي دانشگاهي در پاسخ به نيازهاي بازار كار برقرار كرد. اين چارچوب شامل پنج دسته مؤلفه‌ی اصلي فلسفه و اهداف، مباني نظري، توانایي‌ها و قابليت‌هاي دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها (بُعد فني و ابزاري، بُعد شناختي، بُعد شخصيتي، بُعد سازماني، بُعد مديريتي و راهبردي و بُعد ارتباطي)، ارزيابي چارچوب و عوامل محيطي است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    70 - بررسي موانع همكاري صنعت و دانشگاه و معرفي يك نمونه‌ی موفق در ايران
    محمد  کبيري اصفهاني
    : برقراري ارتباط مؤثر بين صنعت و دانشگاه يكي از دغدغه‌هاي دولت‌ها در كشورهاي مختلف دنيا به شمار مي‌رود. بر سر راه اين ارتباط همواره موانع فرهنگي، ساختاري و عملكردي مختلفي وجود دارد كه دولت‌ها با توجه به نياز و ساختار صنعتي و دانشگاهي خود با استفاده از مدل‌هاي مختلف در ب چکیده کامل
    : برقراري ارتباط مؤثر بين صنعت و دانشگاه يكي از دغدغه‌هاي دولت‌ها در كشورهاي مختلف دنيا به شمار مي‌رود. بر سر راه اين ارتباط همواره موانع فرهنگي، ساختاري و عملكردي مختلفي وجود دارد كه دولت‌ها با توجه به نياز و ساختار صنعتي و دانشگاهي خود با استفاده از مدل‌هاي مختلف در برطرف كردن آنها همت گماشته‌اند. در اين مقاله سعي بر آن است كه يكي از نمونه‌هاي موجود براي برقراري اين ارتباط در كشور مورد بررسي قرار گرفته و ضمن معرفي اين نمونه، تجربيات حاصل از به‌كارگيري آن تا حد امكان منتقل شود جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    71 - تجربه بومی سازی صنعت پست های فشار قوی در ایران
    ابراهیم حکیمی
    ارتباط صنعت و دانشگاه موضوعی مهم و بحث برانگیز بوده است.
    ارتباط صنعت و دانشگاه موضوعی مهم و بحث برانگیز بوده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    72 - زمينه‌هاي ارتباط صنعت و دانشگاه و تجارب وزارت نيرو
    اسماعيل  درويشي
    ارتباط صنعت و دانشگاه موضوعي است كه از سال‌هاي گذشته در جامعه مطرح بوده و اقدامات زيادي در اين زمينه به صورت تئوري و عملي از قبيل مقاله، كتاب، برگزاري سمينار و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي همكاري انجام گرفته است. در مقاله‌ی حاضر، ضمن بررسي فلسفه‌ی ارتباط صنعت و دان چکیده کامل
    ارتباط صنعت و دانشگاه موضوعي است كه از سال‌هاي گذشته در جامعه مطرح بوده و اقدامات زيادي در اين زمينه به صورت تئوري و عملي از قبيل مقاله، كتاب، برگزاري سمينار و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي همكاري انجام گرفته است. در مقاله‌ی حاضر، ضمن بررسي فلسفه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه، نظام‌ها و انواع همكاري‌هاي صنعت و دانشگاه بررسي شده و اقدامات وزارت نيرو براي ايجاد و توسعه‌ی‌ ارتباط با دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي از طريق روش‌هايي نظير همكاري‌هاي پژوهشي، ايجاد مراكز علمی‌ـ تحقيقاتي مشترك، تجاري‌سازي نتايج پژوهشي و نظام‌نامه‌ی ارتباطات علمی‌مورد بحث قرار گرفته است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    73 - فرصت‌ها و چالش‌ها در ساخت كالاهاي آب و برق
    هوشنگ  علي ويرديلو
    رشد صنعتی در کشور باعث افزایش تقاضای انرژی در سال‌های اخیر شده است لذا توجه خاص به ساخت سدها و طراحی و راه‌اندازی نیروگاه‌ها امری ضروری می‌باشند، از طرف دیگر با توجه به وضعیت بازار و نیاز کشورهای همسایه از جمله افغانستان، عراق و آسیای میانه به نیروهای متخصص و تجهیزات پی چکیده کامل
    رشد صنعتی در کشور باعث افزایش تقاضای انرژی در سال‌های اخیر شده است لذا توجه خاص به ساخت سدها و طراحی و راه‌اندازی نیروگاه‌ها امری ضروری می‌باشند، از طرف دیگر با توجه به وضعیت بازار و نیاز کشورهای همسایه از جمله افغانستان، عراق و آسیای میانه به نیروهای متخصص و تجهیزات پیشرفته در حوزه‌ی صنعت آب و برق، تربیت نیروهای آموزش دیده و تولید کالاهای صنعتی در این زمینه می‌بایست در اولویت قرار گیرد. در این مقاله ضمن بررسی وضعیت موجود فرصت‌ها و چالش‌های تأثیرگذار در این حوزه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    74 - دانشگاه و صنعت ایران در فرایند گذر در عصر دانش و نوآوری
    جعفر باقری نژاد
    جهان امروز جهان دانش است. واژه‌هايي نظير اقتصاد دانش‌محور و سازمان‌هاي دانش‌محور، همگي بيانگر نقش فراگير دانش و آگاهي در كسب برتري و مزيت‌هاي رقابتي و دستيابي به ابعاد توسعه‌اند. در اقتصاد مبتني بر دانش، دانشگاه‌ها علاوه بر مأموريت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي، مأموريت جدید مش چکیده کامل
    جهان امروز جهان دانش است. واژه‌هايي نظير اقتصاد دانش‌محور و سازمان‌هاي دانش‌محور، همگي بيانگر نقش فراگير دانش و آگاهي در كسب برتري و مزيت‌هاي رقابتي و دستيابي به ابعاد توسعه‌اند. در اقتصاد مبتني بر دانش، دانشگاه‌ها علاوه بر مأموريت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي، مأموريت جدید مشاركت فزاينده‌تر در نوآوري و توسعه تكنولوژي را عهده‌دار گشته‌اند. در فرآیند کلی دانش محوری، ارتباط دانشگاه و صنعت بخشي از يك سياست جامع و درازمدت علوم و فناوري كشورها است. بر اين اساس دانشگاه‌ها با توجه به ظرفيت‌هايي كه به‌عنوان نهاد توليدکننده و اشاعه‌دهنده دانش دارند، نقش اساسي را در نوآوري صنعتي و تكنولوژيکي ايفا مي‌كنند. لذا ضرورت ارتباط دانشگاه‌ها و صنایع بیش از گذشته احساس می‌گردد، اگرچه مقوله مذکور موضوع جدیدی نمی‌باشد، اما مستلزم ارائه راهکاری نو در عرصه‌های مختلف است. مقاله حاضر ضمن بررسی عوامل مؤثر بر فرایند ارتباط مذکور در سطح کلان، با بهره‌گیری از نتایج یک مطالعه تطبیقی، پیشنهاداتی را برای تسهیل در امر ارتباط تنگاتنگ دانشگاه و صنعت ارائه می‌نمايد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    75 - الگوی رويکرد تخصصي‌ درتعاملات دانشگاه با صنعت: ضرورت‌ها و چالش‌هاي بخش‌بندی بازار
    روح الله شریفی
    بخش‌بندي بازار فرايندي تحليلي است كه اگر به صورت دقيق و بر مبناي فروش‌ها و برنامه‌هاي بازاريابي انجام شود منجر به جذب مشتريان، حداكثرسازي منابع و ايجاد يك مزيت رقابتي براي تعاملات دانشگاه و صنعت مي‌شود. در این مقاله، با بررسی پیشینه بخش‌بندي و مفاهیم و تعاریف مربوط، چکیده کامل
    بخش‌بندي بازار فرايندي تحليلي است كه اگر به صورت دقيق و بر مبناي فروش‌ها و برنامه‌هاي بازاريابي انجام شود منجر به جذب مشتريان، حداكثرسازي منابع و ايجاد يك مزيت رقابتي براي تعاملات دانشگاه و صنعت مي‌شود. در این مقاله، با بررسی پیشینه بخش‌بندي و مفاهیم و تعاریف مربوط، ضرورت، مزایا و اهداف بخش‌بندي بيان مي‌شود. در ادامه مقاله استراتژی‌های بخش‌بندی ارائه و تحلیل می‌شوند. سپس به مقایسه بخش‌بندی در بازارهای مصرفی و صنعتی و نقش سیستم اطلاعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی در بخش‌بندی بازار می‌پردازیم. در پايان مقاله به مطالعه موردي كه در صنعت پتروشيمي ايران صورت پذيرفته است خواهيم پرداخت. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد كه، متغيرهاي مدل مورد مطالعه، نقش تأثيرگذاري در بخش‌بندي بازار صنعت پتروشيمي دارند و اين متغيرها مبنايي براي بخش‌بندي اثربخش بازار صنعت پتروشيمي و تدوين الگوي مربوط هستند. اساساًَ، دستاورد تحقیق نشان می‌دهد که برای ارتقای سطح اثربخشی ارتباطات سه جانبه صنعت، دانشگاه و دولت، بخش بندی بازار فعالیت این سه بخش ضروری است تا مشخص شود هر یک چه رسالتی بر دوش دارند و هر بخش از پرداختن به امور غيرمرتبط با حوزۀ فعاليت خود پرهیز نمايد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    76 - توسعه مفهومی ارتباط بين صنعت و دانشگاه : از رهيافت‌های عمل‌گرا تا رهيافت‌های نهادگرا
    وحید یزدانیان
    : ارتباط صنعت و دانشگاه با توجه به ميزان تأثيرگذاري آن در فرايند توسعه دانش محور و پايدار در طول تاريخ مورد توجه عموم صاحب‌نظران خصوصاً سياست‌گذاران قرارگرفته و بدين جهت بحث‌های متعددی پيرامون ابعاد اين ارتباط مطرح شده است. با مروري دقيق بر راهبرد کشورهاي مختلف در اين چکیده کامل
    : ارتباط صنعت و دانشگاه با توجه به ميزان تأثيرگذاري آن در فرايند توسعه دانش محور و پايدار در طول تاريخ مورد توجه عموم صاحب‌نظران خصوصاً سياست‌گذاران قرارگرفته و بدين جهت بحث‌های متعددی پيرامون ابعاد اين ارتباط مطرح شده است. با مروري دقيق بر راهبرد کشورهاي مختلف در اين خصوص، مي‌توان ديدگاه غالب را نگرشی آميخته به اثربخشی فوری به ارتباط اين دو نهاد از منظر نحوه فعاليت آنها دانست که منجر به ارائه راهکارهاي مقطعي يا شتابزده‌ای شده که از آن به "راهکارهای مبتنی بر رهيافت‌های عملگرا" تعبير می‌گردد. اين امر خصوصاً در دوران انقلاب صنعتي در کشورهاي توسعه يافته، گستردگی داشته و متأسفانه امروزه بدون توجه به الزامات زماني و مکاني و نيز علیرغم بازنگری کلی کشورهای توسعه يافته در رهيافت‌های مذکور، توسط برخي از کشورهاي کمتر توسعه يافته دنبال می‌شود. با عبور از دوران صنعتي شدن و رسيدن به دوران فراصنعتي، بازنگري در روش‌هاي قديمي و استخراج روش‌هاي نوين، نگرشي جديد را به ارتباط صنعت و دانشگاه ايجاد نمود که بر تحليل نوع فعاليت اين دو نهاد همراه با در نظر گرفتن تأثير ساير نهادهاي مرتبط استوار است که راهکارهای استخراج شده با اين ديدگاه را "راهکارهای مبتنی بر رهيافت‌های نهادگرا" می‌ناميم. طي اين مقاله و پس از ارائه توصيف الزامات و تأکيدات مرتبط با صنعت و دانشگاه، ابتدا به ذکر نتايج حاصل از رهيافت‌های عملگراي ارتباط صنعت و دانشگاه خواهيم پرداخت و با ذکر ناکارآمد بودن اين رهيافت خصوصاً با توجه به تجربه کشور، آسيب شناسی نهادگراي ارتباط صنعت و دانشگاه توصيف خواهد شد. در پايان مقاله، راهکارهاي حاصل از نگرش نهاد گرايانه ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب رهيافت نهادگرا ارائه خواهد شد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    77 - بررسی علل نهادی توسعه نیافتگی صنعت کفش و چرم ایران در قرن نوزدهم میلادی
    سیدعطالله سینائی
    امروزه تأثیر ایران در دو قرن گذشته، در مصاف صنعتی با غرب و شرق، نه تنها بازار خود را توسعه نداده است، بلکه نتوانسته است بازار خود را حفظ نماید. غرب و شرق در دوره¬های متفاوتی یورش¬های مهیبی را با ارسال کالاهای ارزان و متنوع به بازارها ایران آغاز کردند. نظام اقتصادی و سی چکیده کامل
    امروزه تأثیر ایران در دو قرن گذشته، در مصاف صنعتی با غرب و شرق، نه تنها بازار خود را توسعه نداده است، بلکه نتوانسته است بازار خود را حفظ نماید. غرب و شرق در دوره¬های متفاوتی یورش¬های مهیبی را با ارسال کالاهای ارزان و متنوع به بازارها ایران آغاز کردند. نظام اقتصادی و سیاسی ایرانی قادر به سازماندهی نهادی، تأمین و تجهیز منابع، استقرار سیاست-های بازرگانی و صنعتی کارآمد و بالاخص طراحی ساختارهای نهادی کارآمد و متناسب، برای بسترسازی و پشتیبانی از نوآوری برای تولید ظرفیت¬های رقابت پذیر در اقتصاد صنعتی نبود. بنابر این نتوانست خطوط دفاعی مناسبی را سازمان دهد و بصورت نسبتا پیوسته¬ای در حال عقب نشینی و تبدیل شدن به زائدۀ اقتصادهای صنعتی و تأمین¬کنندۀ مواد خام نفتی ارزان برای اقتصادهای روبه رشد بوده است. این روند تاریخی که همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و پدیدار شدن اقتصاد جهانی آغاز شد موجب گردید اقتصاد صنعتی دستی ایران، که قادر به تولید رقابتی و ماشینی نبود، در وضعیت فروپاشی قرار گیرد. میزان عملکرد نظام¬مند و کارآمد نهادهای دولت، حقوق مالکیت، نظام آموزشی و بنگاه¬های اقتصادی به عنوان عوامل عمدۀ درگیر در بسترسازی توسعه، بخش¬هایی مهمی در این خصوص به شمار می¬آیند. هدف این پژوهش که به روش کتابخانه¬ای و با اتکا بر منابع تحلیلی و اسناد تاریخی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده آن است که عملکرد عناصر نهادی در صنعت چرم، کیف، کفش و صنایع وابسته به آن را در قرن نوزدهم میلادی، در ایران، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. بنابر این نتوانست خطوط دفاعی مناسبی را سازمان دهد و بصورت نسبتا پیوسته¬ای در حال عقب نشینی و تبدیل شدن به زائدۀ اقتصادهای صنعتی و تأمین¬کنندۀ مواد خام نفتی ارزان برای اقتصادهای روبه رشد بوده است. این روند تاریخی که همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و پدیدار شدن اقتصاد جهانی آغاز شد موجب گردید اقتصاد صنعتی دستی ایران، که قادر به تولید رقابتی و ماشینی نبود، در وضعیت فروپاشی قرار گیرد. میزان عملکرد نظام¬مند و کارآمد نهادهای دولت، حقوق مالکیت، نظام آموزشی و بنگاه¬های اقتصادی به عنوان عوامل عمدۀ درگیر در بسترسازی توسعه، بخش¬هایی مهمی در این خصوص به شمار می¬آیند. هدف این پژوهش که به روش کتابخانه¬ای و با اتکا بر منابع تحلیلی و اسناد تاریخی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده آن است که عملکرد عناصر نهادی در صنعت چرم، کیف، کفش و صنایع وابسته به آن را در قرن نوزدهم میلادی، در ایران، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    78 - بررسی و شناسایی چالش¬های ارتباط بین صنعت و دانشگاه
    کامران  مالکپور لپری
    هر جامعه¬ای برای نیل به اهداف توسعه حقیقی و پایدار نیازمند تعامل و کنش مداوم دو نهاد علمی و فنی است که در قالب دانشگاه و صنعت شکل می¬گیرد. با توجه به روابط ارگانیک این دو نهاد که یک سیستم واحد را تشکیل می¬دهند نقض در هرکدام، باعث نقض در کل سیستم می¬شود. پژوهش حاضر سعي د چکیده کامل
    هر جامعه¬ای برای نیل به اهداف توسعه حقیقی و پایدار نیازمند تعامل و کنش مداوم دو نهاد علمی و فنی است که در قالب دانشگاه و صنعت شکل می¬گیرد. با توجه به روابط ارگانیک این دو نهاد که یک سیستم واحد را تشکیل می¬دهند نقض در هرکدام، باعث نقض در کل سیستم می¬شود. پژوهش حاضر سعي دارد تا با رويكردي تفسير گرايانه چالش¬ها و موانع ارتباط بین صنعت و دانشگاه را از نگاه مدیران صنایع و اساتيد دانشگاه شناسايي كند. رويكرد پژوهشي به كاربرد شده از نوع روش شناسي كيفی می¬باشد و از روش مردم نگاري براي انجام عمليات تحقيق استفاده شده است. داده¬هاي اين پژوهش با استفاده از روش مشاهده مشاركتي، تكنيك مصاحبه نیمه¬ساختار و تحلیل اسناد جمع آوري شده و سپس با استفاده از تكنيك مثلث-سازي تركيب شده¬اند. روش نمونه¬گيري مورد استفاده در اين پژوهش از نوع نمونه¬گيري كيفي- هدفمند است و با استفاده از شاخص اشباع نظري تعداد 15 نفر از اساتيد دانشگاه و 10 نفر از مدیران صنایع به عنوان نمونه پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. نگرش و ديدگاه آنها نسبت به چالش¬ها و موانع برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه مورد بررسي قرار گرفت. يافته-هاي اصلي اين پژوهش با استفاده از نظريه زمينه¬اي شامل مقولاتي همچون ضعف در بستر سازی و حمایت، ضعف دانشی و مهارتی، فقدان سیستم مدیریتی کارآمد، بی¬میلی در برقراری ارتباط، فقدان فرهنگ و باور مناسب، انعطاف ناپذیری ساختار¬ها و فرایند¬ها، ناتوانی در شبکه¬سازی می¬باشند. طبق نتیجه تحقیق می¬توان تمامی این مقولات را زیر مقوله چالش ارتباط صنعت و دانشگاه قرار داد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    79 - تجربه همکاری دانشگاه با صنعت در ایالات متحده آمریکا
    مصطفی  امینی
    همکاری دانشگاه و صنعت چالشی جهانی است و کشورها به انحای مختلف سعی کرده‌اند این چالش را حل نمایند. بنابراین بررسی تجارب جهانی می‌تواند کشور را در انتخاب مسیر صحیح همکاری دانشگاه با صنعت هدایت کند. ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهایی است که سعی نموده است با پیشبرد استراتژ چکیده کامل
    همکاری دانشگاه و صنعت چالشی جهانی است و کشورها به انحای مختلف سعی کرده‌اند این چالش را حل نمایند. بنابراین بررسی تجارب جهانی می‌تواند کشور را در انتخاب مسیر صحیح همکاری دانشگاه با صنعت هدایت کند. ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهایی است که سعی نموده است با پیشبرد استراتژی‌هایی این چالش را حل نماید و ارتباط دانشگاه با صنعت را بهبود بخشد. از اقدامات مهم ایالات متحده آمریکا برای افزایش همکاری بین دانشگاه و صنعت می‌توان به تصویب قانون Bayh-Dole، قانون انتقال فناوری، تخصیص معافیت مالیاتی برای تحقیق و توسعه در دانشگاه، کاهش بودجه فدرال و ایجاد نهادهای واسط برای تخصیص آن و درآمدهای نامحدود بهره مالکانه اختراع است. جزييات مقاله